מהות ההפעלות וחיבור לילד הפנימי

ביסוס מערכת הבנה למהות ההפעלות
ופתיחת פתח ראשוני

מועצת העל הקוסמית

5.9.2007
 

שפה חדשה - לצאת מהסיפור

 

 

אנו, מועצת העל הקוסמית, שולחים ברכות ומבקשים לייצר בכם מצב של פעילות והנחיה אשר יווסתו בכם את אותן רמות תידריות אשר באנו להעביר.

לא באנו להכביר במילים, באנו לייצר הטמעות המחברות אתכם לאותן רמות של ליבה, לאותן רמות של הפעלה, לאותן רמות של סקרנות התמדה ורצון התפתחות אשר ייצר את אותה נביעה פנימית מתמדת.

אותה נכונות אשר אתם תייצרו לקבל את אותן מנות תדרים אשר באנו להעביר, הינה נכונות אשר חשיבותה רבה ואנו נמחיש ונדגים:
עליכם ליראות את אותו מצב תידרי הקיים במרחבכם כמצב תידרי אקוטי. כשאנו אומרים אקוטי אנו מכוונים לכך שאותן התרחשויות במרחבכם הינן התרחשויות אשר בהגדרתכם הארצית הייתם קוראים להן היסטוריות ואנו בהתבוננויות קוסמיות קוראים להן רבות משמעות, חדשניות.

אכן אותן רמות של שינוים במרחב ארץ הינן רמות אשר היו ובאו וקרו והלכו והתפוגגו ונוצרו, אך עליכם לראות את מצב העניינים במרחבכם כמצב כזה אשר מעורר ברחבי הבריאה את הרצון לתמוך, את הרצון לייצר רמות של הפעלה, את הרצון לייצר רמות של מזוגים תידריים אל תוך אותם אלה המוכנים לכך ומעוניינים בכך ובכך לייצר את אותן רמות של פעילות במרחב על ידי אותם אלה המצויים בו ומהדהדים על סביבותיהם ובכך מייצרים רמות של התמרה ושינוי.

ודאי תשאלו: מדוע שינוי זה נחוץ? מדוע רמות אלה של התערבות נעשות? ואנו אומרים כי יש בנו עניין הולך וגובר לייצר רמות של מעורבות ותנועה באותו מרחב אשר לכם, על מנת להאיץ התקדמותו ובכך לבסס הישגים בריאתיים. אנו אומרים כי מכורח כך עליכם לראות עצמכם כשליחים, אנו אומרים כי מכורח כך עליכם לבסס בעצמכם את אותם מערכי אמונה, את אותם מערכי התמדה, את אותה הצתה של אש פנימית יוקדת אשר מחוברת לאותן רמות של נשמה המממנת בגלגול נוכחי את אותם רצונות.

אנו אומרים כי כל אחד ואחד מכם, היושבים בחדר זה, במעגל אנושי, הינו אחד כזה אשר חתם מבעוד מועד על אותה רמה של פוטנציאל למימוש מוגבר ואנו אומרים כי אותו פוטנציאל למימוש מוגבר הינו פוטנציאל אשר כל אחד ואחד מכם חיבר עצמו אליו ברגע שייסד בתוכו את אותן רמות של שתלים תידריים אשר לקח על עצמו במהלך אותה תקופה של, היינו קוראים לה, ההתכוננות.
אותה התכוננות הסתיימה, אותה רמה של מימוש והפעלה היא זו אשר עומדת על הפרק ומכורח כך אנו באנו לכוון, אנו באנו להדריך, על ידי אותם מטרים של ידע ותדר, אנו באנו להפעיל ומכורח כך אנו מבקשים מכל אחד ואחד מכם לייצר את אותה רמה של הבעת נכונות פנימית, מאחר ואותה רמה של הבעת נכונות תייצר בנו את היכולת לנעוץ את המפתח ולסובבו באותם מערכים אשר אנו מבקשים להפעיל בכם.