לבטא מנהיגות - השינוי מתחיל בנו

לבטא מנהיגות - השינוי מתחיל בנו

 

לוהאריה
13.7.2018


 

לאורך תקופה אנו נתונים לתהליך של ״הפרד ומשול״.

בתהליך זה, בצורה מגמתית, כוחות מעוותים ושיכורי שררה וכוח, מפרקים את הציבור הישראלי לפלגים רבים וחלשים, אשר מאבדים מיכולתם להשפיע ולשנות.

היכולת לשנות ולהשפיע הינה באמצעות איחוד שורות, זיהוי האמת המשותפת, התמקדות בעיקר - במה שחשוב לנו באמת כאן בחיים שלנו על פני האדמה ושיבה לערכים, לטוהר ולחזון.

המערכת הפוליטית הולכת ומתרחקת יותר ויותר מייעודה המקורי לשרת את הציבור והפכה לכלי שרת בידי מוקדי כוח בעלי אינטרסים אנוכיים הפועלים כנגד טובת הכלל וללא כל ראיה כוללת הרואה תוצאות והשלכות.

איננו יכולים לקבל את ההתנהלות של המערכת הפוליטית כדבר שגרתי ולגיטימי.

ההתרגלות לדרכי פעולה מעוותות ומסולפות הופכת אותן לנורמה, ונורמה טיבה להתקבע.

זוהי ההתדרדרות שאנו עדים לה: התרגלות וקהות והפיכה של מושחתות, סילוף, עסקנות, היעדר יושרה, ואנוכיות לנורמה.

שאלו עצמכם שאלות יסוד ללא כל קשר למיקום שלכם על פני המפה הפוליטית:
מהם הערכים שעל פיהם הנהגה נדרשת לפעול?
איזה כישורים נדרשים על מנת להוביל את משרדי הממשלה השונים?
מהי ממלכתיות?
מה יושרה?
מהו החזון שלנו וכיצד אנו רוצים לראות את המדינה הזאת ואת החיים שלנו בה?

הגדירו לעצמכם במחשבתכם כיצד נראית הנהגה ראויה - ואז היו מנהיגים!

כאשר כל אחד ואחד מאיתנו מבטא מנהיגות, וכולנו יחד משלבים ידיים ומתאחדים סביב אמת משותפת ומזוקקת שעליה אנו מסכימים, נוכל ליצור שינוי המגיע מאיתנו ומשנה את תמונת המציאות.

השינוי מתחיל בכל אחד ואחד מאיתנו.