כל יום הוא שער - שינוי בכוח המספרים והאותיות

כל יום הוא שער
שינוי בכוח המספרים והאותיות
 

השינוי בכוחות הפועלים על מערכת המציאות
 

לוהאריה
11.11.2018

 

עולם ארץ והאנושות נחשפים יותר ויותר לחוקיות חדשה, אשר לא תמיד הם ערים אליה ולמשמעויות החדשות שהיא טומנת בחובה.

לכאורה, נראה כי עולם כמנהגו נוהג, אך הכוחות הפועלים אשר מגדירים את מערכת המציאות, הולכים ומשתנים ומייצרים בהדרגה אטמוספירה שונה מזו שהתקיימה עד כה.

הדבר בא לכדי ביטוי בשינויים אנרגטיים וגשמיים. אלו שינויים בכוחות הפיזיקליים המגדירים את מערכת המציאות בה אנו חיים, שינויים בטבלה המחזורית המגדירה את מרכיבי החומרים השונים בעולמנו, שינויים חברתיים, כלכליים, פוליטיים וגם שינויים ביחסי הגומלין של פלנטת ארץ, עם מערכת השמש, הגלקסיה ושערי הכוכבים השונים.

השינויים הללו מדורגים, ולכן לא בכולם עדיין ניתן להבחין. חלק מן השינויים חצו מסה קריטית וכבר מתבטאים הלכה למעשה במציאות הסובבת אותנו, וחלק מן השינויים עוד לא חצו מסה קריטית ולכן האנושות עדיין אינה מזהה אותם או מכירה בהם.

במסגרת התהליך המתואר, הן גישות מדעיות והן תורות רוחניות, נדרשות להכיר בחוקיות החדשה, להתרועע עימה ולהיפתח למה שחוקיות זו מציעה, שאינו דומה למה שהיה מוכר עד כה, ופעמים רבות אף מערער תפישות מוחלטות ומציג פרפסקטיבה פורצת דרך הממוטטת תקרת זכוכית.

האנושות, נחשפת לממדים נוספים אשר לא היו גלויים עד כה. בכך הן אנשי רוח והן מדענים, נדרשים להתעורר ולהיפתח לכוחות הקיום הפועלים באופן שונה מן המוכר והידוע.

זהו מרחב שבו חוקים מתמטייים ופיסיקליים, מקבלים ממדים נוספים המשנים את התפישה הרווחת והופכים אותה ממוחלטת ליחסית.

ממש מהותי להכיר בכך שחשיפת הממדים הנוספים אינה מבטלת את הקיים, אלא נובעת ממנו ומאפשרת להתרחב לספקטרום חדש של אפשרויות והבנות.

ניתן לראות זאת כגרם מדרגות מפותל ועצום, אשר נפתח מן המדרגה אשר עליה עומדים, שהיה נדמה כי היא המדרגה היחידה הקיימת.

השינוי בכוח המספרים והאותיות
 

אחד מן ההיבטים הנוספים המשתנים, הינו המשמעות והכוח הטמונים במספרים ובאותיות כמבנים מתמטיים, גיאומטריים, המנהלים יחסי גומלין עם המציאות בה אנו חיים.

במציאות של הממד השלישי - המספרים והאותיות מייצגים שדות אנרגיה שיש להם איכות ספציפית וקבועה אשר ניתן לנהל עימה יחסי גומלין. על כך מבוססת המתמטיקה המהווה תשתית סדורה לאורחות החיים על פני האדמה.

במציאות של הממד החמישי והמצוי מעבר לו – המספרים והאותיות מייצגים שדות אנרגיה שהאיכות שלהם דינאמית ואינה קבועה, אלא משתנה באופן קוונטי. מתוך כך האותיות והמספרים הופכים לכוחות דינאמיים, אשר ניתן להשפיע עליהם ולנהל עימם יחסי גומלין באופן מודע וער.

הדבר יוביל לכך שהמתמטיקה תשתנה לגמרי, ותפתח פתח לחוקיות שונה אשר נתפשת בעיני רבים כבלתי אפשרית.

הדבר משפיע הן על המדע והן על הרוח ומשנה לא רק את התורות המדעיות אלא גם גישות כמו נומרולוגיה ואסטרולוגיה.

תאריך ה- 11.11.2018
 

רבים מתייחסים ליום זה כאל שער אנרגטי אשר דרכו ניתן להאיץ תהליכים ולהיחשף לכוחות התומכים תהליכים של טרנספורמציה והתעוררות, ומפענחים שער זה בהתאם לכוחות המוכרים והידועים.

אכן בתוך ממד הזמן הליניארי, תאריך זה מקבל משמעות:

סכום השנה 2018 הוא 11 והיום ה-11, שבחודש ה-11, יוצרים שילוש של כוח ה-11 אשר יש לו השפעה אשר ניתן לנהל איתה יחסי גומלין.

על משמעות המספר 11 תמצאו ברחבי רשת האינטרנט מידע רב.

בנוסף, למספר זה יש משמעויות מורחבות ודינאמיות המייצגות ממדים נוספים שלא היו גלויים עד כה המבטאים ספי תודעה חדשים אשר האנושות טרם נחשפה אליהם.

לא ארחיב על זאת כאן, מכיוון שאני רוצה להתמקד בהבאת ההבנות על החוקיות החדשה.

החוקיות החדשה של המספרים
 

תודעת המספרים בעידן החדש, פועלת בחוקיות שבה המספרים אינם נפרדים זה מזה, אלא מייצגים איכויות תודעתיות, כוחות התנעה ואופייני פעולה אשר שזורים זה בזה ומבטאים מרחב בין ממדי שבו הרבה מציאויות והרבה רבדים של חוקיות מתקיימים בו זמנית.

בחוקיות החדשה, הזמינות של כוח ה-11 אינה רק ביום שער ספציפי, או בתאריך ספציפי, אלא בכל רגע נתון.

בפועל, כאשר יוצרים ממשק לחוקיות החדשה, תאריך ה-11.11.2018, הינו, עוד חלון הזדמנות ושער בדיוק כמו אתמול, או כמו מחר. זהו כוח אנרגטי אשר ניתן ליצור חיבור אליו באופן פעיל ללא קשר לתאריך ליניארי ספציפי.

אלו המחוברים לחוקיות החדשה, רותמים באופן דינאמי את הכוחות האנרגטיים, הפיסיקליים והמתמטיים, כך שהאיכויות הטמונות במספר 11 זמינות בכל עת וניתן לנהל עימן יחסי גומלין מתוך ערות ומודעות, ושליטה ביבוא האנרגיה הייעודית הטמונה בכל מספר ומספר כשדה אנרגיה זמין.

קריצה קוסמית
 

על פני רצף ההתנהלות היומיומי, התאריך ההרמוני המופיע על צג הטלפון, או המחשב, או על גבי לוח השנה ומכריז 11.11.2018, הינו תאריך קליט שניתן להתחבר אליו בקלות והוא מהווה ״קריצה קוסמית״ ותזכורת נפלאה שניתן לנהל יחסי גומלין עם שדות האנרגיה שמייצג מספר זה.

זכרו, כי ניתן לכם לכוון עצמכם למספר זה ולזמנו לחייכם ללא קשר לתאריך הליניארי, מתוך הכרה כי זהו ממשק דינאמי הפתוח ליחסי גומלין בכל עת.

כל רגע הוא רגע בחירה וכל יום הוא שער.