חשיבות תיעוד תהליך ההתפתחות האישי

חשיבות תיעוד תהליך ההתפתחות האישי

 

לוהאריה
21.10.2017

 

 

מדוע חשוב התיעוד של תהליך ההתפתחות האישי? 

 תהליך הטרנספורמציה הוא תהליך היוצר התפתחות מתמדת ממדרגה אחת לאחרת. זהו תהליך הנובע מרצונו של האדם להרחיב עצמו ולהתעלות בכל פעם אל מרחב חדש של חוויה ומימוש.

בכל שלב בתהליך תמצאו עצמכם מודעים יותר ומתבוננים על העולם בפרספקטיבה חדשה ובתודעה רחבה מזו שהתקיימה עד כה.

ההבנות, נפילת האסימונים, הרעיונות החדשים וההגות הפנימית המתרחשים בתהליך ההתפתחות האישי הינם תוצר של כניסה אל תוך אזורים חדשים אשר לא היו גלויים בשלבי ההתפתחות הקודמים ונחשפים בהתאם להתפתחות הנוצרת.

אלו הם טווחי גל אשר לא היו זמינים עד כה והינם בגדר סמוי ההופך לגלוי, בעקבות התיאום הפנימי שנוצר.

ניתן לדמות זאת להליכה בשביל חדש אשר לא היה גלוי עד כה ונחשף לעין. התנועה בשביל החדש הינה תנועה באזור בלתי מוכר, אשר חשוב לזהות את סימני הדרך הטמונים בו, למפות אותו ולהתרועע עימו. 

תיעוד הסימנים ואבני הדרך המצויים בשביל החדש מאפשר להפוך את הסמוי לגלוי ולנוע בשביל מתוך חדווה, הנאה, התפעמות וסקרנות.

 בתהליך הטרנספורמציה, חציית הסף והתנועה אל מדרגה חדשה חושפת להקשרים חדשים שמקורם בחוקיות חדשה המונכחת בתוך החוקיות הקיימת. אלו הקשרים חדשים אותם מבקש האדם להנכיח כברי קיימא, כחלק בלתי נפרד ממציאות חייו.

פעמים רבות ההקשרים החדשים הנכנסים אל התודעה והמודעות, מתפוגגים במהירות מכיוון שמקורם בחוקיות שונה מזו המוכרת לאדם.

מכיוון שהאדם טרם יצר תיאום פנימי מלא להקשרים החדשים, על פי העיקרון הקוסמי שונה נדחה, התובנות, הרעיונות ומצבי ההוויה החדשים עלולים להיטשטש מן ההכרה ולהיעלם מן המודעות.

לכן, חשוב לתעד את תהליך ההתפתחות האישי ואת אבני הדרך בתוכו.

כאשר נוצר תיעוד של ההקשרים החדשים, נוצרת הטמעה של החוקיות החדשה אל תוך החוקיות הקיימת, באופן שיש בו שימור של החדש באמצעות תיעוד שלו אל תוך החומר ואל הממשות.

התיעוד מנגיש את ההבנות, הרעיונות ומצבי ההוויה החדשים והופך אותם זמינים. ניתן לראות זאת כיצירה של כעין ״כמוסת זמן מרחב״ אישית שיש בה שימור רשומות וקירוב של מצב עתידני וחדש אל תוך ההווה בו מצוי האדם.

 ההמלצה היא כי תתעדו את התהליכים השונים, ובכך תוכלו לקחת, ביתר שאת, אחריות על ניהול תהליך ההתפתחות האישי.

התיעוד יאפשר הנכחה של החדש ויכולת להתבונן לאורך זמן על הדרך שיצרתם, לזהות מגמות במבט-על ובכך לפענח את עצמכם בבהירות, לחגוג הישגים פנימיים, לזכור אבני דרך משמעותיות וגם לזהות חזרתיות של הרגלים והתניות אשר אתם מבקשים לשנות.

כאשר תקיימו תיעוד תאפשרו לעצמכם בחירה חופשית ערה ומודעת, שיש בה בהירות ועוצמה, פרואקטיביות ונוכחות רציפה.

 למי שמבקשים עוד להעמיק, מצרפת קישור לאזור באתר האוניברסיטה הקוסמית ובו מודלים רבים שיסייעו בעדכם לזהות למפות וגם לתעד

שלכם באהבה