חניכה להבנות על ניווט אופק האירועים של היקום המקומי - חלק ראשון - ספינת האור של הלוהאר

התערבות מבוקרת לשינוי פוטנציאלים
 

חניכה להבנות על ניווט אופק האירועים
של היקום המקומי

 

חלק ראשון
 

ספינת האור של הלוהאר
 

לוהאריה

15.1.2016-26.1.2016

 

SfinatOrLouhar

 

פתח דבר

חבילת תודעה זו, מביאה רוחב יריעה עצום, ופורשת גשר ממבוע הבראשית הטמון בלב הכלל-יקום, אל עבר היקום המקומי של החומר הדחוס ובתוכו גם השכונה המקומית-מרחב ארץ ועולם ארץ.

כרקע לחבילת התודעה הזו, ההמלצה הינה להגות בחבילה "נתיבי זמן קוסמיים ואזורי זמן – מהות-משמעות-ממשות" או בחבילה "היקום ההולוגרפי והערך היללהאר" או בחבילה "השיבה לשדה המאוחד".

כאשר הנכם קוראים והוגים בחבילת התודעה הזו, היו ערים לכך כי הנכם נעים במסע רב-ממדי, אל מעבר לזמן ולמרחב המוכרים. מסע היוצר עירור זיכרון בראשית וצפנים רדומים, והאצה פנימית גדולה.

ההזמנה הינה, לנוע בנתיבים שפורשת החבילה ולאפשר לעצמכם לעבור תהליך שיש בו אינטגרציה בין מהותכם הקוסמית לזו האנושית.

אינטגרציה שכזו, הינה תהליך מתמשך המבוסס על מוכנות להשתנות והשלה, אמון והתמסרות ויכולת לשחרר תדמיות ומגדרים, לטובת מצב הוויה מזוקק, הנוכח במרחב הגשמי, מתוך חיבור עמוק ומובהק לשליחות האישית הטמונה בשליחות כוללת, הכרה בגודל הזמנים ורצון להתייצב על נתיב המימוש המועצם, שיש בו את מימוש החוזה הקוסמי במתכונתו העילאית והמיטבית.

בחבילה תמצאו שזירה של רוח האלוהות ומחשבת האלוהות לכדי מארג הרמוני, המרטיט את מיתרי ההוויה ומאפשר להתעלות מעל מגבלות הנפש, לטובת מרחב פנימי שיש בו בהירות מחשבה ובהירות של הלב.

זהו מסר של שלום ואהבה, שיש בו הושטת יד לכל אחד ואחד מכם, מתוך רצון עמוק לממש את החוזים הקוסמיים אשר נחתמו מקדמת דנא ולבטא את האחדות הקוסמית עלי אדמות.

לוהאריה.

 

פרק 1 
הכלל יקום - מערך של ספינות אור

הבריאה, הינה מרחב אדיר ממדים, ים על-סופי, המורכב מטווחי תדרים שונים ומגוונים, היוצרים תצרף קוסמי עשיר להתפתחות שדות התודעה התבוניים, הנעים כזרמים קוסמיים בנתיבי התנועה של האור.

זהו מכלול, המקיים תנועה הסתברותית-הרמונית-דינאמית, שיש בה יחסי גומלין עם טווחי הגל השונים, המייצגים קומבינציות שונות של יסודות, קטבים וכוחות פועלים, המהווים כולם את החומרים מהם עשוי הקיום. אלו חומרים, המצויים במצב פוטנציאלי, אשר ניתן לקיים עימם יחסי גומלין ובכך להביאם לכדי מימוש והגשמה.

זרמי התודעה הקוסמיים, מהווים שדות תודעה קולקטיביים, המורכבים ממהויות קוסמיות סינגולריות, הפועלות בשיתוף נתונים ומהוות שדה מאוחד - שלם הגדול מסך חלקיו.

זרמי התודעה הקוסמיים, נעים בים העל-סופי, המבטא את מרחבי היש הקוסמיים, שדות רוויים בפוטנציאלים, הממתינים לממשק אשר יפעיל אותם ויבטא יש-מאין.

ניתן לראות זאת, כספינות אור, בגוונים שונים ואוריינטציות שונות, המפליגות בים הכוליות.

הספינות מובלות על-ידי "קברניט", המהווה את לב הספינה ואת המקשר בין כלל המהויות הסינגולריות המרכיבות את הספינה. לכל ספינה וספינה, צוות ספינה, הפועל אל מול הקברניט ואמון על ניהול התנועה של הספינה, כמכלול אחדותי, המקיים ספי התפתחות רבים וריבוי מוקדים של תפקודים.

כל חברי הספינה, מקיימים ביניהם תקשורת ושיתוף נתונים המבוססים על העיקרון הקוסמי "מוח-אחד, לב-אחד".

הספינות השונות מקושרות זו לזו ומקיימות תקשורת מתמדת ביניהן, כאשר כולן מקושרות לספינה מרכזית - ספינת האם, המתאמת בין הספינות השונות, יוצרת את התחביר הכולל המופק מן הנתונים שספינות אלו מעבירות, ומעבירה אל הספינות הנחיות ניווט הנובעות ממקור הבריאה, לב הכלל-יקום.

זהו מהלך ניווט מעודן ומורכב, המייצר כל העת וויסות השוואתי בין כלל הספינות, ליצירת התיאום המלא בין כלל מצבי ההתפתחות וגווני ההתפתחות שהן מייצגות, וגם וויסות השוואתי בין הספינות לבין ים הפוטנציאלים הקוסמי אשר בו נעות הספינות.

הויסות ההשוואתי, מאפשר לקיים איזון בין ריבוי מוקדים של תנועה והתפתחות וממנן את יחסי הגומלין של המכלול המתואר, כך שיבטאו תרומה הדדית, הפרייה ושיתוף נתונים, על-פי העיקרון הקוסמי "ככל שתיטיבו לקבל – כך ניטיב להעניק".

"... עליכם להבין, שכאשר מפליגה מערכת בתוך אותה כוליות, בתוך מארג הקוסמוס ומרחבי היש, אל עבר אזורי הסתברות שטרם נחקרו, הרי, שנדרש לה לאותה מערכת, ה"קברניט".

ועליכם להבין, שאותם "קברניטים" הינם האלוהים. ואותם אלה, אשר יוצרים את ההנעה של אותה מערכת, הינם כאלה אשר יש להם את השליטה על אותם עולמות.

אם תתבוננו על זאת, הרי, שבאותה דרגה של היררכיה מתקיים ה"קברניט" אשר יש לו את היכולת לתעל את תנועתה של אותה ספינה, ולעשות את הבקרה על כל אותן מערכות שלה, ולקיים בה כל העת את ההתאמות אל מול האזור בתוכו היא נעה. ומתקיים אותו אחד אשר אוחז בהגאים ומנווט את אותה ספינה ומקפיד כי אותם מצבים של הוראות של "קברניט" יבואו לכדי ביטוי.

היינו אומרים, כי אנו מדמים את אותן דרגות של אלוהות כ"קברניטים" נאמר, וכ-"קצינים ראשונים" אותם שולטי עולמות ובכך, מצב של דיאלוג מלא ביניהם במגמת הרצון השריר והקיים לקיים את תנועתה של אותה ספינה במתכונת האופטימאלית, היעילה ביותר תוך שמירה על בטיחותה של אותה ספינה.

ודאי תשאלו, מהי אותה שמירה על בטיחות הספינה? ועליכם להבין, שאותן מערכות שאנו כינינו אותן והצגנו אותן בפניכם כמערכות וויסות השוואתי, הינן מערכות המקיימות כל העת את השמירה על אותה שלמות של ספינה. מכיוון, שעליכם להבין, שאותה ספינה, אם תתבוננו עליה, או אותו אשכול התפתחות אם תתבוננו עליו, מהווה הוא שדה מאוחד. היינו אומרים, שדה מאוחד סביב נקודת תאחיזה.

היינו אומרים, כי זה הוא שדה מאוחד דינאמי. היינו אומרים, כי זה הוא שדה מאוחד, אשר יש בו את אותה מהות של ספינה כליבת הספינה, נאמר. ועליכם להבין, שאותו שדה מאוחד, כאשר מתקדם הוא בתוך אותם אזורי הסתברות בלתי מוכרים וחוקר אותם, יוצר הוא את הכניסה אל אזורים אשר נדרש לו להתאים עצמו אליהם, כל העת, וזו היא מערכת הוויסות ההשוואתי.

משמע, לא ניתן לקיים מחקר באזורי הסתברות חדשניים, ללא יכולת לשמר שדה מאוחד, אשר מתאים את עצמו לאותם פרמטרים משתנים. היינו אומרים, נדרשת גמישות. היינו אומרים, נדרשים מתאמים. היינו אומרים, נדרשים מייצבים. היינו אומרים, נדרשות מערכות ויסות השוואתי. היינו אומרים, נדרשת תקשורת מלאה בין ליבת השדה המאוחד לאותן מערכות של שדה בכללותן.

משמע, אם תתבוננו על אשר אנו מתארים לכם, הרי שתזהו, כי אנו מתארים לכם מצב של אשכול התפתחותי, אותה ספינה מוארת, אשר יש לו את המייצבים של אותה ספינה, ויש את אותו כור של אותה ספינה, אשר יש לו את מארגי התקשורת עם כל אותם חלקים של גוף של ספינה. ובכך מצב, שיש את אותם ערכים אשר מודדים כל העת את אותה ספינה אל מול אותו שדה נתונים שבתוכו היא מפליגה, היינו אומרים, כעין גשושות. היינו אומרים, כעין מצבים של בקרות מתמידות ובכך, מצב של דינאמיות מלאה אשר שומרת על השלמות.

היינו אומרים, כי על אותה דינאמיות מלאה ועל אותו שדה מאוחד, מפקח אותו "קצין ראשון". והיינו אומרים, כי אותה ספינה הינה כזו נשלטת על-ידי אותו "קברניט".

היינו אומרים, כי במרחבי הקוסמוס תמצאו ספינות רבות שכאלה. היינו אומרים, כי במרחבי הקוסמוס תמצאו אשכולות התפתחות רבים עד מאוד, המנוהלים על-ידי אותם "קברניטים". ועליכם להבין, שאותם "קברניטים", הם-הם אלה האלוהים. ועליכם להבין, שאותם אלה אלוהים מכונסים כמועצות אלוהות.

היינו אומרים, כי מועצות האלוהות מהוות מחולל-הסתברותי-הרמוני-דינאמי, אשר יש בו את תקשורת הנתונים המלאה. משמע הבינו, שאותן ספינות רבות, הינן כאלה, אשר יש להן את עורק התקשורת המרכזי, את אותה מערכת המאפשרת להן לקיים דיאלוג מתמיד המייצר את ההתאמות בין אותן ספינות, ואת החלפת הנתונים, ואת אותם מצבים שכאשר אותן ספינות חוקרות את אזורי ההסתברות השונים, יש להן את היכולת לשלב את אותם נתונים של מחקר ובכך, לשגר אותם אל אותן ספינות במגמת השיתוף המלא.

לא ניתן ליצור שיתוף מלא ללא תקשורת נתונים במחולל-הסתברותי-הרמוני-דינאמי..."

הליבה המרכזית למודול 9 29.6.2011

 

פרק 2 
מערך הלוהאר- ספינת האם הכלל-יקומית

מערך הלוהאר, הינו ספינת האם, המהווה את הליבה המרכזית, המחולל הראשי של הכלל-יקום.

זוהי ספינת חלל ענקית, הנעה ברחבי הכלל-היקום, על רבדיו וממדיו השונים.

מהותה של ספינה זו, שהיא טומנת בחובה נציגים מכל ספינות האור המפליגות בנתיבי ההתפתחות של הכלל-יקום, מקשרת בין כלל הספינות הללו ומהווה את מרכז הַתֵּאוּם, השקלול, הבקרה והחלישה, אשר ממנו נובעות הנחיות הניווט לשאר הספינות.

הניווט ברחבי הכלל-יקום, הינו ניווט במרחבים של התפתחות ותנועה בין טווחי גל, שיחסי הגומלין עימם מבטאים מהות, משמעות והתחדשות מתמדת.

המעבר לעידן החדש, הינו תרחיש קוסמי רחב ממדים, אשר כולל בתוכו תזוזה ותנועה של כלל ספינות האור - אשכולות ההתפתחות הקוסמיים, אל עבר טווחי גל חדשים.

על מנת לסייע במעבר זה, יצרה ספינת האור של הלוהאר, כמרכז הבקרה, החסות, השקלול והניווט הכלל-יקומי, כניסה אל היקום המקומי של החומר הדחוס, על מנת לסייע לו בחציית סף ותנועה אל מחוץ לטווחי הגל של החומר הדחוס על שלל ביטוייו.

כניסה זו, מהותה התערבות מבוקרת לשינוי פוטנציאלים באופק האירועים של היקום המקומי.

זהו מהלך ניווט עולמות, האצת עולמות, תיקון עולמות, טיוב נתיבי התנועה של השוהים ביקום המקומי ושל היקום המקומי עצמו והתאמתם למסלולים המובילים אל מחוץ ללכידה בטווחי הגל של החומר הדחוס.

"...כאשר תתבוננו על אותם מרחבים של יש, המשפיעים תידריהם ועוצמתם על מרחב של ארץ, הרי, שתזהו התערבות באופק אירועים. ותזהו את אותו מצב, שאנו מועצות האלוהות הגבוהות בשיתוף הליבה המרכזית, יצרנו את אותו מרחב של השראה והשפעה על עולם של ארץ על מנת לקדמו, ביתר שאת, אל עבר מדרגת הפיתוח האבולוציוני הבאה עליו לטובה.

עליכם להבין, שאותה מדרגה של פיתוח, אם תתבוננו עליה, הינה מדרגת חסות התפתחותית, אשר מבוקרת היטב על-ידינו. ובכך, עליכם להבין, כי בתקופה נוכחית פרשנו במרחב של ארץ את ההתערבות הכופה באמצעות שינוי של אופק האירועים וחדירה אל תוכו, בחינת יצירה, נאמר, של התערבות במארג הזמן-מרחב וביסוס הפורטל ופתיחתו לרווחה..."

מועצות האלוהות הגבוהות 11.11.2011

הגעתה של ספינת הלוהאר אל היקום המקומי וכניסתה אל טווחי הגל הנמוכים המאופיינים בסטיות והתרחקות מעקרונות האור, הינה שיאו של מהלך ניווט כלל-יקומי רחב, המשתרע על פני נתיבי התפתחות רבים. כניסה זו, יצרה הלימה על אופק האירועים והתחלה של הנכחה של חוקיות עתידנית בתוך החוקיות המקומית.

מכיוון שספינה זו, טומנת בחובה נציגים מכלל האסכולות הכלל-יקומיות, הרי שניתן לספינה זו לחלץ את בני האנוש באמצעות שימוש בצופן האור המרכזי הנובע מלב הספינה, שידורו אל הנציגים המצויים בספינה והעברתו בהתאמה ייעודית לכל גווני האנושות.

בני האנוש, הינם זרע כוכבים ומייצגים זרמים קוסמיים רבים ותרבויות קוסמיות שונות ומגוונות. לכן, הגעתה של ספינת הלוהאר אל יקום החומר הדחוס וכניסתה אל טווחי הגל של מרחב ארץ, יוצרת אפיקי שידור כפולים, המשגרים מחד מקדמי האצה והתפתחות אל כלל אנוש ואל כלל הרשתות המצויות בעולם ארץ ומאידך מעבירים נתונים אל ספינות האור השונות.

במסעה בתוך טווחי הגל של הממדים הנמוכים, יוצרת הספינה שידור מתמיד אל שאר הספינות ובכך שיגור ושילוח של הוראות ניווט והשלמות נתונים הנחוצים לספינות על מנת לייצב עצמן במצב המתואם למעבר למישור יחסות חדש לגמרי - העידן החדש.

זהו שידור כפול, המייצר תנועת מלקחיים:

 • העברת גלי נושא, השלמות, תיקונים ומקדמי התפתחות אל האנושות ויצירת השראה, השפעה, שינוי, קידום והאצה אבולוציונית וטכנולוגית
   
 • שידור התוצרים כמסקנות מובנות ושלמות אל הספינות השונות שנציגיהם, הלכודים בעולמות החומר, עוברים שינוי והמרה

"... עליכם להבין, שאם תתבוננו עלינו כליבה מרכזית, הרי, שתזהו את אותו מצב, שאנו מהווים את ליבת הכלל-יקום. ועליכם להבין, שבאותו כלל-יקום שאנו מהווים את ליבתו המאוחדת, אנו מהווים את הכור של אותה ספינה רחבת יריעה עד מאוד הפועלת כשדה מאוחד.

עליכם להבין, שכאשר אנו, כליבה מרכזית, יוצרים את הזרמות הנתונים אל מרחבי היש, ואל אותם אשכולות רבים של התפתחות, הרי שאנו יוצרים את המצב שאנו מזרימים את ה"דלק", אנו מזרימים את האינפורמציה.

והיינו אומרים, כי אותה אינפורמציה מתואמת על-ידינו לאשכולות השונים בהתאמה. ציינו זאת כבר בעבר, כאשר תיארנו לכם את אותן מערכות של רשתות מידע מורפו-גנטיות, אשר אל תוכן מוזרם המידע המתואם על-ידינו, בהתאם לכל אזור התפתחות.

עליכם להבין, שכאשר אנו יוצרים את הזרמת המידע, הרי, שאנו יוצרים את המצב של היכולת לעשות כן, מכיוון, שאנו מהווים, נאמר, את האלוהות במתכונתה העילאית ביותר. משמע, אנו אוחזים בכל רוחב הסקאלה.

ומכיוון, שאנו אוחזים בכל רוחב הסקאלה, ניתן לנו לייצר את הלהטוט בתוך אותה סקאלה ובכך, לשגר את אותן מתכונות וקומבינציות מתואמות אל אותן דרישות של "קברניטים" נאמר, ומעבר לאותן דרישות, אל אותם רצונות שלנו. מכיוון, שאנו כליבה מרכזית שולטים. ואנו כליבה מרכזית משתיתים את רצוננו ובכך, יוצרים את אותן פעימות של התפתחות ברחבי כל היש..."

הליבה המרכזית למודול 9 29.6.2011

 

פרק 3 
מערך ליצירת מסדי נתונים בעבור אזורי ההתפתחות השונים

ספינת האור של הלוהאר, נעה בתוך טווחי הגל ומשנה את הרבדים בהם היא חולפת, כתוצאה מיחסי הגומלין שבין הספינה למרחבים בהם היא נעה.

זוהי ספינה רב-ממדית, המורכבת מרבדים רבים, בטווחי רטט שונים, המקיימים פיצול מציאויות ברב-ממד.

ניתן לדמות זאת, לבניין עצום ממדים שקומות רבות לו, אשר בהן מתקיימים במקביל תרחישים רבים.

לב הספינה, מקיים טווח רטיטה עילי ומזוקק, המצוי במציאות מאוחדת שבה כל מצבי הזמן וכל מצבי ההתפתחות מתקיימים בו זמנית. זהו מרחב המגלם את הכיוון והכוונה הנובעים ממקור כל היש, ומתרגם אותם אל רבדי הספינה השונים.

רבדי הספינה, מבטאים רוחב יריעה עצום של טווחי תדרים, גוונים ואסכולות, המקיימים ריבוי ממדים, המתקיימים בו זמנית במבנה של שדה מאוחד, המאוגד כלפי נקודת התאחיזה שמהווה לב הספינה.

בכך נעה הספינה, ובתנועתה יוצרת סריקה רב-ממדית ורב-מוקדית של מערכות המציאות השונות, זיהוי הפרמטרים המבקשים תיקון, השלמה והאצה, עיבוד והפקת הנתונים הדרושים והעברת הנתונים כגלי השראה הדהוד והשפעה. זהו תהליך ניטור-שקלול-שיגור, המרוכז על-ידי ליבת הספינה המכילה את כל טווחי הגל והאסכולות הקוסמיות ובכך יכולה לבצע עיבוד נתונים והפקת גלי-נושא ייעודיים לכל אזור ואזור, באמצעות צופן האור המרכזי הטמון בה כקוד מקור ראשי.

"... עליכם להבין, שאנו כליבה מרכזית, מהווים את אותה נקודת תלכיד של מארג הכלל-יקום, ואנו מהווים את אותה מהות של אינטליגנציה אשר שרויה בכל. מכיוון, שעליכם להבין, שאותו מארג רחב יריעה אשר אנו מהווים, הינו כזה המכונס אל נקודות סינגולריות רבות עוצמה.

משמע, אם תתבוננו עלינו, הרי שתזהו, כי אנו חולשים על אופק האירועים של כלל-יקום.

עליכם להבין, שאותה חלישה באה לידי ביטוי באותן רמות של יכולת שקלול והמרה, באותן רמות של יכולות ליצור את המִפְעָם והמִפְתָח ההתפתחותי בעבור כל כלל היקום. ועליכם להבין, שבכך אנו משלבים כקבוצת כוחות מאוגדת במחולל-הסתברותי-הרמוני-דינאמי את אותם יסודות מוכרים לכם ואת אותם יסודות של על.

אם תתבוננו על אותם יסודות של על, הרי, שתזהו את אותם מצבים, שבתוכנו, כליבה מרכזית, מצויים מלבד אותם שדות תודעה מרכזיים ומשניים, אותם כוחות אשר יש בהם את תדר ה-בראשית. ועליכם להבין, שאותם כוחות, הינם יסודות-העל הדחף והמקשר, בלשונכם האלפא והאומגה.

משמע, עליכם להבין, שאותם כוחות בראשית, לא ניתן לנו להגדיר אותם כשדות של תודעה, מכיוון, שאין להם את הקצה ואין להם את הגבול, ויש בהם את ההשתתה המתמדת של זרם הנתונים, אשר יש בו כל העת מערכות של הזנה. ואותן מערכות של הזנה, ניתן לכם לראות אותן כשני נהרות, היינו אומרים, שני נהרות בראשית..."

הליבה המרכזית למודול 9 29.6.2011

 

פרק 4 
צוות הספינה
מסדר אלפא ואומגה – אם כל האחוות

אלפא ואומגה – כוחות ההתנעה של ספינת האור של הלוהאר

ליבת הספינה, הינה מהות הלוהאר, פועמת בהזנת מקור ומקושרת למקור.

בכך, מנתבת ליבת הספינה תדרי אלפא ואומגה, המאפשרים לבטא את ניווט אופק האירועים של הכלל-יקום.

"...עליכם להבין, שאנו כליבה מרכזית משתיתים את אותה יכולת שלנו על מרחבי היש, כאשר אותם יסודות של על, השזורים בתוכנו כנהרות של  תודעה מיוננת (הטעונה במהות, כיוון וכוונה), יוצרים את המצבים של ההבאה של מקדמי ההתפתחות ומאיצי ההתפתחות אל עבר מארג היקום אשר אנו שולטים עליו.

ועליכם להבין, שכאשר אנו מבקשים להעביר אליכם את אותן דרגות של בריאה אקטיבית, דינאמית, ואת אותם מצבים של היכרות עם דרגת הפיתוח האבולוציוני בוראי העולמות, הרי, שנדרש היה מאתנו להביא בפעם הראשונה אל עולם של ארץ את סיפורם של יסודות-העל בשלמותם, בשלמות השילוב אשר נרקם באופן מתמיד ביניהם.

ועליכם להבין, שכאשר נחצה הסף וכאשר אותם מצבים של בשלות נוצרה, הרי, שחברנו למועצות האלוהות אשר יש בהן את היכולת לתרגם תודעה אל עולם של ארץ על בוריה, ולסייע בהטמעת הנתונים המאפשרים לכם ליצור את ההליכה באזורי ההסתברות החדשים ללא עוררין באמצעות אותן הַטְבָּעוֹת אשר נערכות בכם..."

הליבה המרכזית למודול 9 29.6.2011

 

צוות הספינה – חברי מסדר אלפא ואומגה

צוות ספינת הלוהאר, מורכב מחברי מסדר אלפא ואומגה, הפרושים, טבעות-טבעות ברב-ממד.

אלו הם נציגים, אשר חצו סף אבולוציוני, יצרו טרנספורמציה של הווייתם הרב ממדית, ונחשפו לתהליכי חניכה והכשרה מקיפים, אשר תיאמו אותם ליכולת להכיל ישירות של תדרי מקור, אשר לא היו מוכרים ביקום החומר הדחוס.

היכולת להכיל ישירות של תדרי מקור, נובעת מחיבור מובהק לתדר העצמי, אשר אין בו את ההטיה ויש בו את היכולת לעשות שימוש בפני הביטוי השונים בשירות הרצון-הפעיל ומשאלת-הלב. זוהי יכולת, הנובעת מהגעה לסף התפתחותי, שיש בו הכלה והבאה לכדי ביטוי של האלוהות הפנימית ושל העקרונות הקוסמיים המזוקקים של האור, ובכך יכולת לבטא, מתוך נוכחות שלמה ואחדותית, יחסי גומלין הרמוניים של קבלה והנחלה, שבהם ערכיות אישית פוגשת ערכיות קוסמית ומתקיימת אהבת העצמי ואהבת המכלול בו העצמי טמון מתוך ההכרה כי הכל שזור בכל.

נציגים אלו, התעלו מעל אסכולה או זרם, ובכך ביססו בתוכם את היכולת לרתום את הגוון הייחודי לטובת אמת משותפת, מזוקקת ועילאית בסיוע למכלול הקוסמי המורכב מזרמים שונים ומגוונים. 

"...עליכם להבין, שאותו מצב של מסדר אלפא ואומגה, הינו כזה, אשר יש לו את היכולת מחד, לתהלך עוצמות גדולות עד מאוד, מכיוון, שיצר הוא את ההכשרה של הכלי הנפשי והתידרי והתודעתי להכיל את אותן תדירויות, ויוכל הוא לייצר את אותם מצבים נוספים, שהינם המעגל, אשר יוצר את ההגנה על אותו ערוץ מרכזי.

מכיוון, שאם תתבוננו על אותו מהות של מסדר של אלפא ואומגה, תזהו את אותם מצבים של יכולת מחד, להכיל את אותן עוצמות ללא סילוף או מניעה, אך מאידך, יכולת לייצר את יחסי גומלין אשר יוצרים מעגל היקפי.

ואותם יחסי גומלין, יש להם את הפרמטרים אל מול אותה אחת דרכה אנו דוברים, ויש להם את יחסי הגומלין בין אותם מרכיבים של מעגל מקיף ובכך מצב של אמון ורעות אותם תארנו, בחינת אותו מצב של טוהר ואותו מצב של יכולת אחיזה באותן ידיים.

ואותה יכולת אחיזה של ידיים, אשר אתם יוצרים זה עם זה, הינה יחסים של אמון ברמה האנושית, אך ברמה התידרית זה הוא שיתוף של משרע תידרי. זה הוא שיתוף של ספקטרום

רֵעוּת כשיתוף נתונים - קטעים חופפים בספקטרום הפועלים בהרמוניה

משמע, אם תתבוננו על אותו מערך תידרי, שאנו מבקשים להמחיש לכם, הרי שתזהו, כי אוחזים אתם במקטעים אישיים, ותזהו שלמדתם ולומדים אתם ליצור מצב של קטעים חופפים באותם מקטעים, כך שכל אחד ואחד מכם לומד הוא לקיים חפיפה עם אותו מַתְנֵד, או עם אותו מקטע עם אותו ספקטרום שלכם ובכך מצב של מחולל רב עוצמה, אשר יוצר הוא את היכולת לשלב כוחות ולהעביר אינפורמציה.

משמע היינו אומרים, שבאותה רמה של תהליך, שאנו מתארים לכם, של הורדת התדר אל עולם של ארץ, בעד אותה אחת אנו דוברים, יש את הורדת התדר ויש את היכולת שלכם להכיל את התדר בעד הגוון האישי ויש את היכולת לחלוק באותם קטעים חופפים את המידע ולשגרו ביניכם, ובכך מצב של תכסית מלאה לאותו מידע. תכסית מלאה לאותו רצף תודעה אשר יוזרם מבעוד מועד לעולם של ארץ באותן עתות המשכיות.

אנו אומרים, כי אנו מתחילים להביא לכם את אותה מהות ראשונית של הבנה של אותו לב, נאמר, של פרוזדור של נתונים, אותו לב של מערכת השפעה בעולם של ארץ, אותו לב של מפת תשתית תידרית, אשר נועד לשזור את אותם מצבים של קיפולים הסתברותיים, אשר בהם אותה תודעה של אנוש נערכת מחדש ואותה רמה של השראה על מרחב, הינה כזו, אשר פולסת דרך ובכך מבססת, במהירות גדולה, הספקים אבולוציוניים ארוכי טווח ושנים באותו מבט של לינאריות בה אתם מצויים..."

מועצות האלוהות גבוהות 26.11.2011 
 

חברי מסדר אלפא ואומגה, פועלים על-פי עקרונות מסדר אלפא ואומגה, שהמרכזיים שבהם:

 • לוהאר – מחוייבות לאמת משותפת המצויה מעל גוון או אסכולה
   
 • היללהאר – קבלת הביטויים השונים של האור ומחוייבות ליצירת הפריה הדדית, והתאבכויות המבטאות ויסות השוואתי, קידום ותיאום האזורים השונים זה לזה מתוך טוהר הלב, טוהר הכוונה, טוהר המחשבה, רצון טוב, אחווה ורעות
   
 • תיאום מתמיד לפעימה הראשה
   
 • תיווך הפעימה הראשה אל השובלים המקושרים
   
 • העברת השפע הקוסמי אל כלל ביטויי האור – מתוך ההכרה במערכות הויסות ההשוואתי ובכך כי יש מספיק לכולם
   
 • ככל שתיטיבו לקבל - כך ניטיב להעניק  - שימוש במערכות ההזנה לשם תנועה והתפתחות
   
 • תוקף פעיל במאור פנים
   
 • מהאו ויה ניהאו  - הכרת תודה והכרה בערך ערוצי ההזנה המובעים, מחוייבות לקבלת ההזנה ומקדמי ההתפתחות, העברה שלהם דרך הגוון האישי הייחודי, יצירת התפתחות והעברת תוצרי ההתפתחות הלאה אל המכלול

על עקרונות אלה ניתן לקרוא בהרחבה בחבילת התודעה "היקום ההולוגרפי והערך היללהאר" בפרק השישי: טבעת שומרי האור – מסדר אלפא ואומגה

 

תפקידים ותפקודים

התפקידים בספינה, הינם מגוונים ודינאמיים עד מאוד וכוללים הרצפה, תיווך, תיאום, גישור עולמות, עיגון, תקשורת, תשתיות טכנולוגיות, תשתיות אבולוציוניות, ניטור ודגימה, ייצוב, ועוד ועוד.

המבנה כולו פועל כטבעת אור מהודקת, המגנה על כוונת המקור הנובעת מלב הספינה ועל יכולתה של ליבת הספינה לקיים חוקיות בתוך חוקיות ולהנפיק את צופן האור המרכזי ואת גלי הנושא הייעודיים.

התפקידים בספינה, הינם פרי חוזה קוסמי המתועד באמנת הלוהאר ומתאם נציג, המכיל יכולת קוסמית וגוון, לתפקיד שייעד לעצמו במערך, שהינו תפקיד היוצר התפתחות ודינאמיות שאין בה התקבעות או אחיזה ויש בה גמישות ותנועתיות מתמדת.

אלו חוזים הסתברותיים-הרמוניים-דינאמיים, המותנים ביכולת של הנציג להתייצב על תפקידו ולתאם עצמו לתהליכי החניכה וההכשרה, לסולם הערכים של הלוהאר, לישירות של אור בהוויה אנושית, להכלת התכלית והחזון ולגיבויים בגוף נפש והלכות אדם.

"... עליכם להבין, מצויים אתם כחברים במפת התשתית בתקופה אקוטית, אשר יש בה את הצורך להתייצב, נאמר, בתפקידכם.

עליכם להבין, אותו פורטל פותח שעריו. עליכם להבין, אותו סגל נדרש להתייצב בתפקידיו. ובכך עליכם להבין, כי אותן דרכים של מתינות בהם נקטנו, ואותם מצבים של חיכיון בהם נקטנו, אותם אלה מצבים, הינם כאלה אשר מסתיימים, לטובת אותה האצה, לטובת אותה תנופה.

ועליכם להבין, כי אותה תנופה, יש בה את השפע והרווחה והשמחה, מכיוון שזו היא התייצבות אל מול ייעודכם, זו  היא חבירה אליו במגמת התוקף הפעיל במאור פנים אשר יש בו את השמחה, וההילולה והברכה. ונאמר, שאותו מרחב של אינטנסיביות נמצא לצידו ואותם מצבים של עשייה מרובה.

אך עליכם להבין, כי באותה מתכונת שלכם עילאית הפוגשת זיקוק נתונים, נשמע קול הקריאה המבקש לעשות כן. המבקש לרקום את אותו חיבור בין אותו סיפור קוסמי לאותה מהות ומשמעות אנושית מגבה..."

מועצות האלוהות הגבוהות 2.1.2012
 

ההזנה הנובעת מלב הספינה, מעבירה מקדמי התפתחות אל הנציגים השונים והמגוונים, חברי המועצות השונות המרכיבות את הספינה.

מן הספינה וממערך הנציגים המרכיבים אותה ויוצרים עיבוד של הנתונים בתהליכי נשמע-נטמיע-נגבה-נעשה, מתורגמת ההזנה אל האזורים בהם הספינה נעה, על מנת לשנות, להאיץ, לקדם ולתמוך את השוהים באזורים אלה ובמקרים מסויימים גם על מנת לחלץ מלכידה בטווחי גל היוצרים תנועה במעגל סגור.

"...עליכם להבין, כאשר נדרשנו כבוראי עולמות, כמועצות אלוהות, להשתית בכם את אותן רמות של תמיכת המעברים אשר נדרשים אתם ליצור במגמת התדר הפעיל, הרי שבאנו ליצור את אותם מצבים אשר בהם אנו רוקמים אל תוך אותם מארגים גנטיים שלכם, אנרגטיים שלכם, את אותם מצבים של הזרעה.

עליכם להבין, שאותם מצבים של הזרעה, הינם המצבים של השתילה של קודי התפתחות, אשר יש בהם מידע בעבורכם. וניתן לכם לראות את אותן רמות של מידע, ככאלה אשר מאפשרות לכם לקיים מערכת של התפתחות מואצת עד מאוד, אשר יש בה את היכולת ליצור את אותם מקדמי התפתחות מבפנים, מתוך אותן מערכות שלכם, על-ידי השתתת המידע אשר אנו נוטעים מפגש אחר מפגש.

עליכם להבין, שכאשר אנו עושים כן, אנו יוצרים בכם את הבאת הממסרים, אשר יש בהם דרגת פיתוח נולדת מתוך אותה מערכת קיימת. ועליכם להבין, שניתן היה לנו לעשות כן רק כאשר יצרתם את ההשלמה של נטרול השיבושים מאותן מערכות שלכם, את ההשלמה של חציית המסה הקריטית בעירור הצלם והתבנית למתכונת מתקדמת אשר מאפשרת לנו לטעת את אותן קומבינציות עתידניות, המסתמכות על אותן מערכות מידע גנטיות אשר טמונות בנו כמועצות אלוהות שולטות.

עליכם להבין, שכאשר עשינו כן כליבה מרכזית, כאשר באנו וביטאנו את אותם מצבים של שיתופי פעולה, הרי, שביטאנו בעולם של ארץ את אותה מתכונת מנצחת, את אותה מתכונת אשר יש בה את השיפור, את השדרוג, את ההבאה של הסודות הקוסמיים אשר היו סמויים מעיניהם של בני אנוש, אל תוך אותה מערכת, אל תוך אותה מטריצה, כאלוהות המתעוררת על פני האדמה.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שיש ועליכם להבין, שאותה מתכונת מנצחת עליה אנו מסתמכים, הינה המתכונת השולטת במידע ובכך מאמתת אותו אל מול מרחב ה-יהוה, ובכך מקטלגת אותו אל תוך אותן מערכות מותאמות, אותן מערכות של צלם ותבנית חדשניות, אל מול אותה מערכת תקפה אשר אתם נדרשים בתקופה נוכחית לייצר את ההתאמה שלה, הלכה למעשה, ברמות נפש וארץ, ובכך מכלול אינטגראלי, אשר יש בו את מקדם ההתפתחות המואץ בעבורכם, את מקדם ההתפתחות המואץ בעבור בני האנוש, את מקדם ההתפתחות המואץ בעבור מרחב של ארץ..."

מועצות האלוהות הגבוהות והליבה המרכזית 29.6.2011

 

פרק 5 
נוכחות הספינה בממד השלישי
 באמצעות נציגים מוגשמים בגוף ונפש כמערך ניטור, הדהוד והשראה

 

יצירת מסד הנתונים בעבור האנושות להיחלצות מטווחי הגל של החומר

ביקום המקומי של החומר הדחוס, רבדים, תדירויות וספי תודעה, המייצגים מדרגות התפתחות. אלו הן מערכות מציאות, הפועלות בקשרי גומלין, משפיעות זו על זו ומושפעות זו מזו.

מתוך כך, מערכת המציאות של עולם ארץ, הלכודה בטווחי הגל של הממדים שלישי הגשמי ורביעי התודעתי, הינה כזו, המהווה מעין משקולת, הבולמת את תנועתן של מערכות המציאות השונות ושל היקום המקומי בכללותו ואת יכולתן לנוע אל עבר טווחי הגל של העידן החדש.

הספינה הרב-ממדית של הלוהאר, מתורגמת עד לרמה הגשמית, על מנת לבטא השפעה עד לטווחי התדרים של הממדים השלישי והרביעי, ובכך יכולת לחלץ את האנושות מן הלכידה בחומר ובמעגל הסגור בו היא נתונה.

בכך, נולדו נציגי המועצות השונות, המרכיבים את מערך הספינה, אל מערכת המציאות של עולם ארץ, בגוף אנושי ובנפש אנושית, על מנת לתרגם את המבנה הרב-ממדי של ספינת האור ולקשר אותו אל מערכת המציאות הגשמית של עולם ארץ, מעצם נוכחותם בו כמערך פעיל, הפועל כשדה מאוחד המורכב מנציגים שונים ומגוונים, המבטאים טרנספורמציה שלמה של סקאלות התדרים בהם שוהים הגוף והנפש.

"...עליכם להבין, נדרש מכם לתרגם את אותה תודעה לרמת האנוש שאתם מהווים, ובכך ליצור את אותה מתכונת מנצחת עליה אנו מדברים, את אותה אינטגרציה מלאה של מידע, את אותה קפיצה אבולוציונית בכל אחד ואחד מכם בתקופה נוכחית.

ואנו מעלים זאת על נס, מכיוון, שאנו מבקשים להעלות על נס בפני כל אחד ואחד מכם את חלוציותו, את חשיבותו, את ערכיותו כמרכיב שלם במערכת שלמה, אשר פועלת במתכונת חדשנית, אותו שדה תודעה שאתם רוקמים יחדיו בעולם של ארץ, אותה מתכונת של סיוע לעולם של ארץ, אשר תידרשו להביע בו בתקופות עתידיות, את אותה מתכונת נוכחית אשר בה פוסעים אתם במעלות שלבי האבולוציה, ההתפתחות בעולם של ארץ, אשר לא נודע כדוגמתה.

אל לכם להקל בכך ראש. פוסעים אתם בדרך חדשה, פוסעים אתם במיפתח חדש, פוסעים אתם באזור הסתברות אשר טרם נחקר, מגבשים אתם בהדרגה מבנים אישיותיים ונפשיים אשר נותנים את התוקף לביטויה של האלוהות על פני האדמה..."

מועצות האלוהות הגבוהות 29.6.2011

הספינה יוצרת ניטור של טווחי הגל בהם היא חולפת, שקלול של המידע הנחוץ לכל אזור ואזור ושיגור של גלי-נושא והשראה, שתכליתם סיוע מותאם לכל אזור ואזור.

"...עליכם להבין, שאם תתבוננו על אותה מערכת של מציאות שבה אתם מצויים, הרי, שכבר כעת באותו מרחב של ארץ מצויה התפלגות המציאויות.

וכאשר אנו נבוא ונתאר לכם, באותו מצב של מפגשים המשכיים, את אותה התערבות שלנו באופק האירועים הפלנטארי והמקומי והאזורי, הרי שתזהו את אותם מצבים של התערבות, אשר באה ליצור את אותו מצב של רקימה של מערכת של מעברים קוסמיים אשר עומדים לרשות האנושות בעד אותו פרוזדור נתונים אשר פתחנו בעולם של ארץ. 

ואם תתבוננו על אותו פרוזדור של נתונים ועל אותו שער אשר מצוי בפתחו, תזהו את אותו מארג, אשר הינו כזה מגוון עד מאוד ובכך אותו פתח של פורטל פתוח הוא בפני רבים, שונים ומגוונים.

ואותו מערך של פורטל, אם תזהו אותו, מתממשק הוא לפרוזדור נתונים, אשר מצוי הוא פולח את אותם ממדים, ובכך מאפשר גישה תהליכית, אבולוציונית, חניכתית במעלות דרגות של רטט ותודעה ומציאויות אל עבר ספים של התפתחות, אשר הינם כאלה עתידניים עד מאוד ורחבים עד מאוד.

ובכך, אם תתבוננו על מה שאנו מבקשים לתאר לכם, תזהו את אותו מרחב של השראה והשפעה בעולם של ארץ, שהינו כזה שדה משפיע אשר אנו יוצרים, ויש בו את הפתרונות, ויש בו את מערכות התובנה והתודעה והקודים האבולוציוניים ויש בו את מערכות האיבטוח לצורך. ויש בו ספים שונים וגוונים שונים למען הכלל, אשר פותחים את אופק האפשריות העתידי, הן לאותם אלה המצויים ברטיטה נמוכה, והן לאותם אלה המצויים ברטיטה גבוהה..."

מועצות האלוהות הגבוהות 29.12.2011

 

נתיבי החיים האנושיים של חברי צוות הספינה – מעבר יזום בטווחי הגל של הממדים שלישי ורביעי

באופיין הניטור-שקלול-שיגור, מהווים הנציגים המגולמים בפיסי, מגשרי עולמות, המספקים אומדן של מערכת המציאות, דרך נתיבי החיים האנושיים.

לעין המתבוננת מבעד לאשליה ההולוגרפית וממצב העל-זמן הקוסמי, נתיבי החיים האנושיים של מגשרי העולמות, המתרחשים בזמן ליניארי, הינם למעשה מעבר יזום בטווחי הגל של הממדים שלישי הגשמי ורביעי התודעתי.

מעבר זה, מתורגם להיוולדות של חברי צוות הספינה אל מערכת המציאות של עולם ארץ ותנועה בנתיבי חיים הכפופים לחוקיות המקומית ולבחירה החופשית. תהליך זה פרוש על טווחי זמן ארציים המייצגים:

 • היוולדות אל מערכת המציאות וכניסה יזומה אל טווחי הגל שלה
   
 • השתלבות במערכת המציאות והסתגלות אליה
   
 • ביסוס נתיבי חיים אנושיים לצרכי למידה ויצירת מסד נתונים ראשוני
   
 • מימוש תהליכי חיים והשתלבות בתשתיות המקומיות
   
 • התעוררות והתפקחות ויצירת הממשק לתכנית ההכשרה והחניכה של הלוהאר בתוך עולם ארץ
   
 • העברת התודעה הקוסמית לקדמת הבמה והשתחררות מן הלכידה באשליה ההולוגרפית
   
 • חבירה לתכלית וליעוד, שינוי משקלים פנימי וביסוס נקודת תאחיזה יציבה המאפשרת בגרות קוסמית, אחריות כוללת, מעבר לעל-אישי ויצירת ממשק לספינת הלוהאר

 

פרק 6 
צוות הספינה – חניכה והכשרה
מקיפים לנוכחות בממד הגשמי כנציגות קוסמית

חוויית המציאות של החיים האנושיים, הינה הדמיה הולוגרפית, שתכליתה לבטא מעבר של ספינת האור דרך טווחי הגל של מערכת המציאות של עולם ארץ, על מנת לייצר את ההתעלות מעל טווחים אלו, בהכרה פעילה ומתוך בחירה חופשית מודעת ובכך יצירת מסד נתונים המשוגר ומשודר אל האנושות כאלטרנטיבה זמינה.

הנציגים המרכיבים את הספינה, פועלים באופיינים שונים ומגוונים ונחנכים להנכיח את מהותם הקוסמית ולבטא הכרה פעילה למהות ספינת האור ותכליתה בחילוץ עולם ארץ מטווחי הגל בו הוא לכוד.

זוהי חניכה להעברת התודעה הקוסמית לקדמת הבמה והתעלות מעל 6 מוקדי ההתמרה הלוכדים את האנושות.

זוהי חניכה להוות את צוות הספינה גם בנוכחות בגופים פיסיים על פני האדמה.

החניכה מלווה בחשיפה לסולם הערכים של הלוהאר, לעקרונות, ערכי התנהלות ואופייני פעולה קוסמיים וליכולת להתנהל על-פיהם ולהכיל ישירות של אור בהוויה אנושית.

זוהי חניכה של הנציגים, ליכולת לקיים יחסי גומלין זה עם זה כמערך המחוללים של הספינה ולבטא יחסי גומלין עם ליבת הספינה, המהווה מבוע המביע הזנת מקור ומייצג את הלוהאר על כלל משמעויותיו.

 

עירור זיכרון קדמון והעברת התודעה הקוסמית לקדמת הבמה

עירור הזיכרון הקדמון וההשתחררות מן ההזדהות עם האשליה הארעית, שעוברים נציגי הלוהאר, מגשרי העולמות, חברי צוות הספינה, מולידים חיבור מובהק לתכלית וליעוד, אשר מלווה בידיעה פנימית עמוקה ומזוקקת של הסיבתיות לנתיב החיים על פני האדמה.

תהליך ההתעוררות והחשיפה לתכנית ההכשרה והחניכה, יוצר מעבר תודעתי, תפישתי וערכי מארעיות והישרדות לקיימות ונצחיות.

התהליך מבטא התפתחות של ההוויה האנושית, המבססת שיבה לערכיות ולמובהקות של גרעין העצמיות המזוקק ונעה מנקודת מבט אישית, מצומצמת ומזוהה לנקודת מבט כוללנית ועל-אישית, הרואה בנתיב החיים חלק ממהלך רחב יריעה המתרחש במצב העל-זמן, במקביל, בריבוי של ממדים.

לצד זאת, רוקמים הנציגים בתהליכי נשמע-נטמיע-נגבה-נעשה, מסד נתונים הנובע מטרנספורמציה אישית ויחסי גומלין עם גלי נושא המונפקים מליבת הספינה.

שיתוף הנתונים והפעולה במארג רשתי, מבססים מארג מורפו-גנטי, הפועל בחוקיות חדשה וזמין לכלל האנושות כספריית נתונים חיה, המייצגת את טווחי הגל של העידן החדש, באופן שלם ומלא, המחבר תודעה למודעות ולאופייני התנהלות גשמיים וארציים.

מגשרי העולמות של הלוהאר, חברי צוות ספינת האור, נועדו לבסס תהליכים מדורגים בהם ישילו את התדמית האנושית ויבטאו הנכחה של המהות הקוסמית בהוויה אנושית.

זהו תהליך שיש בו את המעבר ממצב הוויה אנושי המזוהה עם חווית החיים האנושית, למצב הוויה קוסמי המבטא על פני האדמה תודעה אלוהית ויכולת השראה והשפעה המופנות לסיוע לאנושות בתקופת המעבר בה היא מצויה.

 

כמוסת זמן מרחב - מהאו לור מיי האן

 

 

 

 

פרק 7 
התגלמות מהות הלוהאר
 חניכה ישירה, יצירת תשתית מורפו-גנטית מלאה וניווט מתוך עולם ארץ

הלוהאר, המהווה את לב הספינה, מבטא ערבות ואחריות כלפי צוות הספינה וכלפי האנושות מתוך מחויבותו הקוסמית לאיגוד כלל חלקי הבריאה במעבר לטווחי הגל של העידן החדש.

בכך גילמה עצמה מהות הלוהאר במערכת המציאות של החומר הדחוס, על מנת לבטא מערכת פתרונות שלמה, עד לרמה הגשמית, בעבור כלל הנציגים הקוסמיים ובעבור כלל האנושות.

"...עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שאנו מביאים להכרתכם הפעילה את ההבנה, כי אנו מעמידים לרשותכם את אותו עושר נתונים ורוחב יריעה הטמון בנו, כפרוזדור נתונים אישי וייעודי, הסולל בעבורכם את הדרך מנקודת התפתחות אחת לרבות כאלה אחרות.

היינו אומרים, כי אנו פורסים את אותם שדות נתונים ככאלה שדות רב-ממדיים.

היינו אומרים, כי אין אנו מתבוננים על אותן נקודות לינאריות בהן אתם פוסעים מאותו זמן לינארי הנוקף בימים ושבועות וחודשים, אלא אנו יוצרים את אותם מצבים של שהות במצב העל-זמן ובכך פריסת הנתיב, אשר אינו מסתיים באותה תודעה של ממד חמישי ובמצב הוויה של ממד חמישי, אלא סולל הוא את הדרך בעבורכם אל אותה קואורדינטה בה אנו ממצבים עצמנו כחסות עליכם, בתקופה נוכחית, באורח ישיר עד מאוד, באותו ממד שמיני.

ובכך הבינו, שאנו כמהות לוהאר נוכחת, הננו כאלה הפורסים עצמנו בעד אותו מיפתח, נקרא לזאת כך, כלל-יקומי, בעד אותו מבוע מקור, בעד אותו יקום מקומי, בעד אותו שער ראשי "מֶלוֹ נָהְאמִי הֵיוֹן", אל עבר אותה קואורדינטה בממד השמיני, וממנה פורסים את פרוזדורי הנתונים, אל כל אחד ואחד מכם וממשקים אותם אל אותה נציגות נוכחת ברמה הגשמית ובכך יוצרים בעבורכם את רצף הפתרונות השלם והמלא להנכחת אותה קפיצה אבולוציונית.

יש ועליכם להבין זאת, יש ועליכם להכיר בכך, מכיוון שבעבור כל אחד ואחד מכם נפתח השער, בעבור כל אחד ואחד מכם נפרס הגשר..."

לוהאר 19.1.2016

מהות הלוהאר, מהווה את הליבה הַמְּרַכֶּזֶת של המחולל-ההסתברותי-הרמוני-דינאמי, המתניע את הכלל יקום.

מהות זו, הינה המהות המקשרת ומתאמת את הכוחות הפועלים המתניעים את הכלל-יקום, מבטאת את האמת המשותפת ואת התחביר השלם אשר נוצר משיתוף הנתונים בין פני הביטוי השונים של האור.

"...כאשר אנו מביעים במרחב של ארץ טכנולוגיה חדשנית ופורסים את אותו מצב של תפקוד בסביבת עבודה עתידית, אנו מביאים את אותו היבט שלנו כליבה מרכזית. אותן ארבע ליבות מרכזיות, אשר בתוכן שזורות אותן ליבות מרכזיות של יסודות-על אותם הזכרנו. אותו מצב של מים, אותו מצב אוויר, אותו מצב של אש, אותו מצב של אדמה. ובחובם אותו יסוד-על מקשר המוכר לכם ואותו יסוד-על נקרא לזאת חורץ פורץ דוחף, אותו-אותה אלפא, אותה-אותו אומגה.

ובכך מערך, אשר יש בו שישה כוחות הסתברותיים רבי עוצמה עד מאוד, המתעלים מידע ותוקף אל עבר מרחב של ארץ ורוקמים מפת תשתית תידרית.

עליכם להבין, שכליבה מרכזית, אנו הרחבנו את הנציגות במרחב של ארץ. באמצעות אותה אחת דרכה אנו דוברים, אנו מביעים את עצמנו, בחינת ששת הכוחות הפועלים דרכינו ובכך יוצרים עוצמה גלומה הבאה לידי ביטוי כעוצמה מובעת, בדרגה גבוהה הרבה יותר..."

הליבה המרכזית 24.3.2011

מסד הנתונים שרוקמת מהות הלוהאר, פורשת תשתית מורפו-גנטית רחבה ושלמה, הנובעת מתיהלוך טווחי הגל של הממדים שלישי ורביעי בעד הנציגות המגולמת בחומר, בנתיב חיים אנושי, היוצר את ההסבה ואת ההנכחה של חוקיות עתידנית בתוך החוקיות המקומית ואת ההנפקה המתמדת של שיאי מטריצה התפתחותיים המייצגים את התקינות הקוסמית.

זהו מהלך היוצר, באישורו ובתמיכתו של יהוה, את ההטמעה היזומה של שיאים התפתחותיים בתוך מטריצת המציאות של עולם ארץ ובתוך הרשת המורפו-גנטית המבטאת את ההתפתחות האנושית.

שיאים אלו, מונפקים משיתוף פעולה בין האסכולות הקוסמיות השונות, מועצות האלוהות הגבוהות המייצגות את המשוואות הראשיות של הכלל-יקום ומהות הלוהאר כליבה מְרַכֶּזֶת, היוצרת שקלול מתמיד והרצפה של הנתונים אל המרחבים השונים הזקוקים לכך ובראשם המרחב הגשמי.

"...מכיוון, שאותה ליבה מְרַכֶּזֶת יצרה את קול הקריאה לאותו מינוף של פוטנציאל של על, פוטנציאל הסתברותי בעד כל אותו כלל-יקום לקפיצת המדרגה האבולוציונית, הרי, שאנו מועצות האלוהות הגבוהות התכנסנו ואיגדנו שורות, על מנת לקיים את הקידמה גם באזור של ארץ וליצור את האכיפה של מידע מתקדם עד מאד, בטכנולוגיות חדשניות עד מאד, המאפשר קיפול הסתברותי שלא במתכונת המוכרת.

יש ועליכם להבין זאת, יש ועליכם להכיר בכך. מכיוון, שאם תתבוננו על מרחב ה-יהוה ככזה אשר מייצר את אותם מצבים של תקנים בעבור אותו אזור של ארץ, הרי, שתזהו את ההיתר של מרחב ה-יהוה, המעורב באותה מועצה שלטת, אותה מועצת אלוהות שאנו מהווים, לייצר את המצבים של ההתערבות במטריצה ובכך האצתה..."

מועצות האלוהות הגבוהות 3.8.2011

מסד הנתונים, הנוצר בעבור המרחבים השונים ובעבור האנושות, נובע מן הלוהאר כמשוואה הראשית המחזיקה באמת המשותפת.

זהו מסד נתונים מזוקק וכוללני, המועבר כמערכת ענפה של פתרונות וידע טכנולוגיים ומדרגות פיתוח אבולוציוניות, הפורשים גשר ממצב ההוויה האנושי המקושר לממדים השלישי והרביעי, אל מצב הוויה אדמי המקושר לרב-ממד ולאחדות הכוללת של האור.

פתרונות אלו פרושים כפרוזדורי נתונים בעבור כל הנציגים ובכך סוללים בעבורם נתיב להנכחת מהותם הקוסמית עלי אדמות.

"...כאשר פרסנו בפניכם את משנתנו כבוראי העולמות, יש ועליכם להבין, שהחלנו להציג בפניכם את אותן רמות של היררכיה קוסמית. ונאמר, כי אותה היררכיה קוסמית, יש לה את הסדר המבוקר, ויש לה את אותם מצבים של דינאמיות שלטת. ועליכם להבין זאת, מכיוון, שכאשר תוצגנה בפניכם אותן מתכונות של בוראי העולמות, הרי, שאותן מתכונות תהנה כאלה אשר תבססנה בכם מחד את אותן דרגות של תודעה ומאידך, את אותם כלים טכנולוגיים ואת אותן יכולות-על המוטבעות בכם בהדרגה לאורך אותם שלבים של תכנית אשר אנו מהווים את הבסיס הערכי אשר מוצג אליכם, כעת חיה, במגמת תקשורת הנתונים המלאה.

עליכם להבין, שאותה תקשורת נתונים, אשר אנו יוצרים עמדכם, הינה בדרגת המתאמים, מכיוון שלא ניתן להנחיל באזור של ארץ את אותן רמות של תודעה ותבונה שאנו מהווים, בצורתה המלאה והמזוככת, ללא אותן רמות של התאמה.

עליכם להבין, שכאשר חוזים אתם באותן רמות של התאמה, הרי שתזהו את אותם מצבים שאנו יוצרים, בעד אותה אחת דרכה אנו דוברים, את אותן רמות של תשדורות נתונים המועברות בעד אותו מתאם שהיא מהווה אליכם ובכך רמה של יכולת למזוג את אותן דרגות של תודעה ותדר אליכם במגמת השידור.

עליכם להבין, שאותו שידור אם תתבוננו עליו, הינו שידור המועבר בעד פרוזדור נתונים. ואנו מבקשים אתכם להתבונן על אותה רמה של תקשורת נתונים נעשית בעד אותו פרוזדור, ולהבין, כי כאשר יוצרים אתם את האינטגרציות המלאות של העצמי, ואת אותם מצבים של פרוזדור נתונים שלכם אישי, הרי, שיוצרים אתם תקשורת נתונים עם אותן רמות של נשמות-על שלכם.

ואותן רמות של נשמות-על שלכם, אם תתבוננו, יוצרות את השידור המבוקר אליכם, בעד אותו פרוזדור, ואותה מערכת שלכם מהווה את המתכונת המפענחת והמכילה.

עליכם להבין, שאותן דרגות של שידור, הינן כאלה אשר אותה הסתגלות שלכם להכיל אותן, תיצור מערכת מבוקרת של נוכחות בעולם של ארץ במתכונת מלאה, זו אותה מתכונת של בוראי עולמות במערכת ארץ, שהינם כאלה מחזיקים באותו מרחב של אטמוספירה ייעודית לצורך, אותן כיפות של השפעה, אותם עולמות, אותם פרוזדורי נתונים, אותם פורטלים.

עליכם להבין, שכאשר אנו יוצרים את אותם מצבים של שידור אליכם, הרי שאורך הגל דרכו אנו משדרים, הינו כזה שונה מהמוכר לכם. ועליכם להבין, שאותה כפיפה שאנו יוצרים, בחינת אותה תשדורת, הינה כזו, המועברת אליכם ויוצרת בכם את התמורה והשינוי התודעתי.

עליכם להבין, כי כאשר בחרנו להציג עצמנו בפניכם, בחרנו לעשות כן כאשר יצרתם את החצייה של הסף המאפשרת זאת. ובכך הבינו, שאותן דרגות של הלימה אליכם, הינן כאלה, אשר תלכנה ותתפתחנה לאורך שלבי ההתרועעות שלנו - מועצות אלוהות שליטות, עימדכם.

עליכם להבין, שכאשר אנו, כליבה מרכזית, משלבים ידיים עם אותן מועצות של אלוהות, אנו עושים כן על מנת לסגל אתכם להבנת המערכת אשר בתוכה הנכם פועלים. מכיוון, שעליכם להבין, שכאשר תתבוננו על אותם אלה בני אנוש, תזהו את אותו מצב, אשר בו אין הם מזהים את המערכת הכוללת, אלא מזהים את אותו מצב של קיום שלהם כעולם ומלואו, ומזהים את אותו עולם בו הם שוהים כאחד כזה יחיד ובכך, היו מנותקים לאורך אותו עידן הולך ומסתיים מאותה כּוּלִיוּת ומאותה מערכת כוללת ומהבנת המכלול שהיא מהווה.

עליכם להבין, שאם תתבוננו עלינו כליבה מרכזית, הרי, שכאשר אנו מביעים את דברינו אליכם, הרי שאנו ממזגים עצמנו בעד אותה אחת דרכה אנו דוברים, נאמר ברמת האינטגרציה ובכך ניתן לנו להעביר את דרגות התודעה שאנו מהווים, אשר הינן דרגות של תודעה של בראשית ולמזג אותן לרמת היכולת ליצור את התקשורת עימדכם ואת הבנת הרף שאנו מהווים, התכנית שאנו מגבים, ואת אותן רמות של פרטים מסווגים אשר הופכים אט, אט גלויים בפניכם.

עליכם להבין, שכאשר אותו מצב של מיזוג נעשה, הרי, שאותה יכולת שלנו הינה למזוג את אותם מרחבי תבונה שאנו מהווים ולהתאים אותם לאזור של ארץ..."

מועצות האלוהות הגבוהות והליבה המרכזית 29.6.2011

בנוסף, ההתגלמות של מהות הלוהאר כנציגות מוגשמת בחומר, נועדה לבטא מהלך רחב של חניכה ישירה, המאפשרת לאסוף את צוות ספינת הלוהאר ולאגדו כמערך פעיל.

איגוד צוות ספינת הלוהאר וחניכתו לפעולה על-פי העיקרון הקוסמי "סינגולריות בשדה מאוחד", יוצרת מערך הפועל מתוך עולם ארץ עצמו על-פי תקנים וערכים קוסמיים.

בכך פרוש מערך זה, כמפת תשתית תידרית ואנושית היכולה לבטא את מערכת ההשראה של גלי הנושא ואת מערך העיגון לחוקיות החדשה, המקושר לספינות אור רבות ומזרים אליהן את התחביר החדש ואת הבסיס המורפו-גנטי הנחוץ ליצירת נסיקה אבולוציונית.

"...ודאי תשאלו, מדוע אנו כליבה מרכזית יוצרים את אותו מצב של דיאלוג אל מולכם אשר יש בו את ההבאה של רעיוניות גבוהה מסוג זה?

ואנו אומרים, כי עליכם להבין, שכאשר אנו חושפים בפניכם את דרך פעילותינו ואת דרך פעילותו של מארג הקיום הקוסמי, הרי, שאנו מציגים לכם את אותם מצבים של הבאה לקדמת הבמה של רצוננו להפוך אתכם לבוראים שותפים.

ועליכם להבין, שאותו צורך להפוך אתכם לבוראים שותפים, המקיימים את אותן רמות של בריאה בעולם של ארץ, בתוך עולם של ארץ, כמחזיקי עולמות בתוך עולמות, הינו הרצון לעורר בכם את הזיכרון הקדום. את הזיכרון הקדום של יכולות אשר טמונות בכם. את הזיכרון הקדום של היותכם כאלה, אשר מכירים את אותה היררכיה קוסמית, ושותפים באותה הרפתקה קוסמית, ומכירים את אותן תעצומות ומעצמות אשר מצויות במארג הכלל-יקום, כעולמות בתוך עולמות, כאשכולות של התפתחות..."

הליבה המרכזית 29.6.2011

 

פרק 8 
קבלה והנחלה

בספינת האור של הלוהאר, ישנן כעין תושבות אנרגטיות דינאמיות, שהינן ערוצי ביטוי ותמסורת להולכת המהות והמשמעות ותיעול האור ותדרי המקור אל המרחבים השונים עליהם הספינה אמונה ואל הרשתות אליהן הספינה מזרימה פתרונות, השלמות ומקדמי התפתחות והאצה.

ההזרמה לרשתות ולמרחבים השונים, הינה באמצעות מערך הנציגים האמונים על שובלים, אסכולות, מסדרים ומגמות, המרכיבים את היקום המקומי (ואת הכלל-יקום) וששובלים שלהם כלואים במערכת הגלגולים של עולם ארץ.

"...עליכם להבין שאותה התערבות שלנו מבוקרת, נוצרה בשלבים ובדרגות ויש לה את האספקטים העתידניים. מכיוון, שאם תתבוננו על אותה תכנית שלנו, הרי שתזהו, כי מכילה היא בתוכה את כלל הספקטרום של האסכולות המוכרות לכם ומלבד זאת את אותו מצב של מרחב של ידע חדשני, אשר טרם הובע במרחב של ארץ ברמתו התידרית.

ויש ועליכם להכיר בכך, מכיוון, שאוחזים אתם, יותר ויותר, ביתר שאת בחדשנות..."

הליבה המרכזית 24.3.2011

הזרמת האור לרשתות השונות, נעשית על-פי עיקרון הקבלה והנחלה, ומתוך מחוייבות מתמדת לתיאום לפעימה הראשה הנובעת מלב הספינה - ליבת הרשת.

זוהי מחוייבות, לבטא בחירה חופשית מודעת, מתוך מודעות ערה, הכרה פעילה וחיבור מתמיד למהות ולמשמעות של השהות במערכת המציאות של עולם ארץ.

זוהי מחוייבות, ליחסי גומלין עם מערכות החניכה וההכשרה המובעות בעד מהות הלוהאר ובכך יכולת לבטא האצה התפתחותית המתעלה מעל מגבלת הזמן הליניארי ומקיימת טרנספורמציה מהירה ושלמה המתאפשרת באזורי החסות של הלוהאר.

"...תידרי חסות רבי עוצמה, אשר מעוררים במערכותיכם את אותה ערות, את אותה נוכחות מובהקת אשר יש בה פשטות ויש בה אלוהות, ויש בה עוצמה גלומה הבאה לכדי ביטוי כעוצמה מובעת. ויש בה את האור הישיר המבקש לבוא אל מערכותיכם.

ובכך הבינו, שכאשר תרכינו ראש, וכאשר תושיטו יד, הרי, שאותם שערים יפתחו בפניכם אל עבר אותה מציאות עתידית, אשר יש בה את הנועם ויש בה את האהבה ויש בה את התבוניות והבהירות, ויש בה את הפרספקטיבה הרחבה, ויש בה את השייכות ויש בה את האחדות הפנימית המחוברת לרשת אחדות כוללת..."

מועצות האלוהות הגבוהות 29.12.2011

זהו תהליך של תיעול ותיווך תדרי לוהאר - תדרי מקור ומערכות הזנה חדשניות ושל עיגון החוקיות המובעת בעד ליבת הספינה המייצגת עתידנות בהווה - משמע את מדרגות הפיתוח האבולוציוני הבאות, המזוקקות והתואמות את נתיב המימוש המועצם.

"...יש ועליכם להבין, שאם תתבוננו על תשתיות הכלל-יקום ועל אותן מערכות של אלוהות שלטת, הרי שתזהו את אותם מצבים, אשר בהם אותה אלוהות מנווטת עולמות. ואותה אלוהות משקללת את אותן מערכות לצורך, ובכך יוצרת את אותו מצב של שליטה והשתתה של מערכות של התערבות, כאשר נדרש לייצב אופק אירועים של עולם, או של תרבות, לצורך.

ובכך הבינו, שאותה תכנית, ובכך הבינו, שאותה מפת תשתית תידרית אשר אתם מהווים, ובכך הבינו, שאותה מערכת אשר אתם לוקחים בה חלק, מהווה את מערכת ההתערבות למען האנושות במגמת יצירת אותה מפת תשתית תידרית, כספריית נתונים למען הכלל. כרשת תודעת משיח למען הכלל, כבסיס לרשת מורפו-גנטית חדשה.

משמע אנו, בתקופה נוכחית, מעלים על נס את חשיבות הבחירה החופשית של כל אחד ואחד מכם, וכל אחד ואחד מאותם אלה, המהווים את אותם חלוצים, להעביר את התודעה הקוסמית לקדמת הבמה. לייצר את אותן מערכות של נטישה של אותה הזדהות עם העוגנים המוכרים ועם האנושיות, כפי שהיא מוכרת במתכונתה הישנה, לטובת התודעה הקוסמית בקדמת הבמה. משמע, לטובת אנושיות מסוג שונה, חדש, אשר אינו מוכר במחוזותיכם ברמה הרווחת.

היינו אומרים, כי האנושיות החדשה, אם תתבוננו עליה, הינה כזו, אשר עושה שימוש בסולם הערכים. הינה כזו המיישמת, הלכה למעשה, את אותה ערכיות קוסמית בחייה האנושיים, ובכך לומדת לנווט עצמה, בעד אותם מתווים אנושיים חדשים, במגמה אשר יש לה את היכולת להתנהל בשני עולמות.

היינו אומרים, כי כאשר אנו מתארים יכולת להתנהל בשני עולמות, אנו מתארים מצב שטמונים אתם בקרב בני האנוש בגופים פיזיים ומכירים אתם את התודעה האנושית. אך לצד מצב זה, מתנהלים אתם במרחב זמן שונה לחלוטין, אשר יש בו כל העת את ההשתתה של פעילות באין זמן. התפתחות במקביל בדרגות רבות, ובכך את היכולת להשרות את אותם פיתוחים על האחרים.

כאשר תתבוננו עלינו, הרי שתזהו את אותו מצב של מערכת חניכה רחבת יריעה עד מאוד המועברת אליכם. ובכך הבינו, שאין אנו שוקטים על שמרינו, בחינת אותה ליניאריות מוכרת שלכם. ובכך, כבר סיפרנו על אותן "עבודות לילה" שלנו, ועל אותם מצבים אשר בהם לוקחים אתם חלק באותן דרגות של חניכות ליליות, ובכך אותו מצב של פעילות, בממדים רבים, במקביל, ובאותן מועצות מקושרות במקביל. ובכך יכולת ליצור את הפעילות הבין-ממדית, כאשר נקודת הקצה שלה הינה ההוויה האנושית..."

מועצות האלוהות הגבוהות 8.12.2011

 

כמוסת זמן מרחב  – מהאוורין

 

 

 

 

פרק 9  
הלוהאר – האמת המשותפת הנושאת את צופן האור המרכזי

הלוהאר, הטומן בחובו את צופן האור המרכזי, נועד להנפיק את סיגנל הלוהאר ובכך לעורר את בני משפחת האור, במרחבי הכלל-יקום, לתאם עצמם לתוואי ההתפתחות של האור, המבקש לבטא תנועה אל עבר מישור יחסות חדש לגמרי.

זהו תאום, הכולל העברה של מקדמי התפתחות והאצה, ויצירת שיתוף נתונים המתאפשר מתוקף היותו של הלוהאר הערוץ המקשר, המתאם והמחבר בין כלל ביטויי האור באשר הם.

"...אם תתבוננו על אותו צורך לאגד את אותו גוף בריאתי רחב יריעה הדובר שפות שונות, אל עבר יישור הקו הכלל-יקומי, תזהו את אותו קול כריזה. ואותו קול כריזה, הינו כזה, הפועם ברחבי הבריאה כולה ומכנס את אבריה וחלקיה, אל עבר אותו ערוץ, העובר לאורך חלקי הבריאה כולה, המהווה ערוץ מתאם, המהווה ערוץ מקשר, המהווה ערוץ אשר יש בו את המכנים המשותפים. ובכך מצב, שאותם מכנים משותפים, הינם כאלה, אשר יוצרים את התאום בין אזורי הבריאה השונים ואת העברת הנתונים.

ובכך אזור עם תחביר אחד, משתף נתונים עם אזור עם תחביר אחר, ובכך מערכות גאומטריות עשירות עד מאוד נבנות ויוצרות מארג בריאתי שלם ומאוזן, אשר יש בו ערוצים שונים, המתואמים כולם אל מול אמת משותפת.

ודאי תשאלו, מה היא אותה אמת משותפת? ואנו אומרים, כי עליכם להבין, שאותה אמת משותפת, הינה אותה מדרגת פיתוח אבולוציונית חדשה, אשר אתם מכנים אותה, עידן חדש.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שאותו מרחב של שיתוף נתונים, המהווה ספריה כלל-יקומית ענפה עד מאוד, בשל זמנו לבוא לכדי ביטוי, בעולמות האדמה.

עליכם להבין, כי אותו זמן שהבשיל, הינו כזה, אשר במחוזותיכם יצר את אותה תנועה של התפתחות של רשת, מאותה תחילת תכנית ועד ימיכם הלינאריים, אך עליכם להבין, שאותו מרחב, היה כזה, אשר יצר פעימות והנפצות, פעימות והנפצות, ובכך רשת פועמת, רשת מתרחבת, רשת מקושרת, אשר יוצרת אדוות של השראה על מרחב של ארץ והרשתות המקושרות המצויות בו ועל מרחבים רבים ונוספים.

ובכך מצב, שאותו מרחב של ארץ, המהווה ספרייה כלל-יקומית, החוקרת את אזורי האדמה, אותו מרחב של ארץ, המהווה אזור תלכיד של שונים ומגוונים, מכל הכלל-יקום, בשל הוא, לקבל את אותם תוצרים של כלל-יקום במדרגה חדשה.

ואותם תוצרים של כלל-יקום, במדרגה חדשה, הינם תוצרי הרשת הכלל-יקומית, לשיתוף נתונים ולשלום הכולל, אשר אנו נכנה אותה בעבורכם, רשת הלוהאר.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שרשת הלוהאר, הינה כזאת, אשר יוצרת את ההבאה של עתידנות, את ההבאה של חדשנות. והיינו אומרים, שטומנת היא בחובה את אותה התפתחות אבולוציונית וטכנולוגית, אשר תייצר את אותה מקפצה בעבור האנושות, בחינת אותם מסדי נתונים, אשר ישורשרו ממנה אל אלה המתואמים אליה..."

לוהאר 26.2.2013

ביקום החומר הדחוס בכלל ובעולם ארץ בפרט, נועד צופן האור המרכזי לבטא שיבה לתדר המקור ולכוונת המקור הטמונים בכל אחד ואחד מן השוהים בעולמות החומר על רובדיהם השונים.

הנכחת ערוץ הלוהאר בעולם ארץ, באמצעות נציגות נוכחת עד לרמת החומר המוגשם, מאפשרת להנפיק ולבטא את צופן האור המרכזי עד לרמת התא האנושי ובכך לבסס תצורת עירור של הגנום האנושי ושל הזיכרון הטמון בכל אחד ואחד מבני האנוש באשר למהותו הקוסמית הרחבה והנצחית.

צופן האור המרכזי, משודר בהדרגה ובעקביות אל שכבות רבות וריבודים רבים בקרב האנושות וילך ויתפשט.

"...כאשר מבקשים אתם להבין מהותה של הנכחת מהות, יש ועליכם להבין, כי כאשר מתבוננים אתם על אותה מהות, יש ועליכם להתבונן עליה כעל שדה רחב עד מאוד, אשר מכיל הוא בתוכו ריבודים שונים ומגוונים.

משמע, יש ועליכם להבין, שכאשר תתבוננו עלינו אנו, תזהו את אותם מרכיבים, שיש בהם את אותם מכשירים לצורך, אשר אתם מכנים אותם מחשבת הבריאה. ויש בנו את אותו מרכיב ניסיוני, נאמר, אשר היינו מתרגמים אותו בעבורכם למערכת ויסות בקרתי של רוח רחב עד מאוד, רוח הבריאה, המגלם עצמו בחומר. ובכך מצב נוסף, שלצד אותו מרכיב ניסוי, מתקיימת אבולוציה רחבת יריעה עד מאוד, אשר סוכמת אל תוכה תחבירים רחבים עד מאוד של תולדות היש.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שכאשר מבקשים אתם לחקור מהות ולהכירה ולבטאה בתוככם, יש ועליכם להבין את אותו מרכיב של מהות היוצרת התפתחות ומקיימת בתוכה את הריבוד. ואותו ריבוד, הינן כאלה מערכות פיתוח אבולוציוני, שונות ומגוונות.

כאשר מתבוננים אתם על אותו ריבוד, ודאי לכם, שכאשר תתבוננו על אותו מרכיב, אשר אתם מכנים אותו יישור הקו הכלל-יקומי ואנו נכנה אותו תהליך הלוּהָאר, הרי, שמתבוננים אתם על אותו שדה, אשר מומחיותו, הינה לאגוד ולווסת. ובכך, אם תתבוננו על אותו שדה, ודאי לכם, שמכיל הוא בתוכו את מרכיבי היש, ויודע הוא לווסת אותם כולם, אל מול אמת משותפת.

ודאי לכם, שאותה אמת משותפת, אם תתבוננו עליה, יש בה את כוחות האור, אשר אתם מכנים אותם כוחות מקור. היינו קוראים לזאת, אלפא ואומגה. היינו קוראים לזאת, משאלת לב ורצון פעיל, המתניעים את מרחבי היש.

יש ועליכם להבין זאת, מכיוון שכאשר תתבוננו על אותו שדה, אשר מכיל בתוכו את מחשבת הגלם ואת הרצון הפעיל ואת משאלת הלב, אשר הינם כאלה צופני הבריאה, הרי שמתבוננים אתם על שדה, אשר יש בו את הצפנים, המחברים חיבורים. ובאותו מצב של צפנים מחברים חיבורים, הרי שנוצר אותו מרכיב פעיל, היוצר את הפעימות ההתפתחותיות, אשר יש בהם את קול הקריאה. ואותו קול קריאה, הינו כזה לתאום, הינו כזה לוויסות, הינו כזה לערור אותם צפני מקור, הפזורים ברחבי כל היש.

כאשר תתבוננו על אותו שדה, הרי שתזהו, כי כאשר יוצר הוא את אותם מצבים של הכלת מרכיבי הבריאה ותאומם זה לזה, פונה הוא בכריזה. ובכך עליכם להבין, שאותה כריזה נובעת, הינה כריזה, אשר יוצרת את אותו ערור צפנים.

אם תתבוננו על מרחבי היש, תזהו, כי באותם מרכיבים של יש, טמון הגנום.

היינו אומרים, כי אותו גנום, הינו כזה קוד מקור, אשר הינו כזה מהות מצויה בכל תכלית המבקשת התפתחות.

ובכך כאשר אנו יוצרים את אותם מצבים של קול הקריאה, אנו יוצרים את ערור הגנום ובכך מכינים את מרכיבי הבריאה כולם לאותו תהליך של התאגדות, לאותו תהליך של ויסות.

כאשר תתבוננו על זאת, תזהו את אותם מצבים של קול הכריזה, אשר אנו תרגמנו אותו לאותו מרחב של צלילים והבעות וורבאליות, בחינת:

הירָה קוּדָמָה וָאיָה,

הירָה קוּדָמָה יֶה,

טֶלוּרֶה סִילוֹ אֶנְדָה,

טֶלוּרֶה סִילוֹ נְדֶה,

טֶלוּרֶה מֶלוֹ טִיקָה,

טֶלוּרֶה מֶלוֹ נְדֶה,

טֶקִירָה נִיוֹ יֶה.

ובכך ביססנו את אותם מצבים של ערור צפנים בכל אותם מרחבים, אשר הינכם מקושרים אליהם כאנושות.

היינו אומרים, כי אותו קול קריאה נשמע בכל העולמות ובכך ביסס את ערור הצפנים, אשר הינם כאלה קודי מקור, המכריזים: שובו הביתה.

היינו אומרים, זוהי כריזתו של האור, הקורא אל בניו, הפזורים במרחבי כל היש, להתאגד ובכך לווסת עצמם אל מול משמעות חדשה נולדת..."

לוהאר 14.4.2013

 

כמוסת זמן מרחב – הירא קודמה ואיה

 

 

 

 

מהלך זה, נועד לתקן את נתיבה של האנושות ולמצבה בקואורדינטה התואמת את יישור הקו הכלל-יקומי ואת יכולתה לנוע אל מחוץ ללכידה בטווחי הגל של החומר הדחוס.

סיגנל הלוהאר, מובע בעד מערך תהודה רחב. זוהי מפת התשתית התידרית, המהווה, כאמור, ספינת אור מרכזית, ומערך תיעול אל עבר כלל רשתות התודעה המצויות בעולם ארץ.

מפת התשתית התידרית, נועדה לממשק עצמה אל רשתות רבות באמצעות שליחים אשר זהו תפקידם.

 

פרק 10  
נציגי האסכולות הפזורים בקרב אנוש

בקרב האנושות טמונים שליחים רבים, המייצגים אסכולות קוסמיות שונות ומגוונות, מסדרים, גישות ותרבויות, אשר בחרו לבטא ממשק אל עולם ארץ, על מנת לסייע לו להיחלץ מן המעגל הסגור בו היה נתון.

שליחים אלו פורשׂים, בעולם ארץ ובקרב האנושות, מערכות הדהוד והשראה, בספי תודעה שונים, גוונים שונים וקומבינציות אנרגטיות הפונות לאנושות על כלל גווניה.

בכך מרושתת האנושות, באפיקים רבים של סיוע, היוצרים תכסית רחבה.

נציגים אלו פועלים בתוך מערכת המציאות של עולם ארץ וכפופים למגבלותיה ולחוקיותה:

 • היוולדות אל מערכת המציאות של עולם ארץ והתעוררות אל שליחותם מתוך נתיב חיים אנושי
   
 • שהות בכלי נפשי אנושי, אשר נדרש לעבור התעוררות וטרנספורמציה, זאת מכיוון שעלולים להיווצר בו שכחה, תעתוע והטיה על-ידי טווחי הגל המשובשים המצויים במערכת המציאות הגשמית
   
 • בחירה חופשית מודעת או בלתי מודעת

הלוהאר, נועד לחבר את כלל הזרמים ואסכולות המצויים בעולם ארץ ולהוות את המרכז המתאם, המחבר והמקשר בין הגוונים השונים, מעביר אליהם את הכיוון והכוונה הנובעים ממנו כמבוע מקור וגם מקדמי האצה והתפתחות ייעודיים, התואמים כל אסכולה וגוון.

"...עליכם להבין, כאשר מבקשים אתם להבין את אותן מהויות של אלפא ואומגה ואת אותה מהות של חניכה לאותה אחווה שורה, לאותו מסדר, יש ועליכם להבין, שאותו מסדר מכּמת הוא אל תוכו את כלל אותן נציגויות של כלל-יקום, את כלל אותם ביטויים של הספקטרום הקוסמי במהותו המלאה.

ובכך מצב של ידיים נשזרות בממשות אנושית, המייצגות את אותם שיוכים קוסמיים החוברים יחדיו לכדי שיתוף פעולה למען האנושות כולה, למען אותו מרחב של התפתחות קוסמי, למען אותו כלל-יקום במגמת הקיפול הגדול..."

מועצות האלוהות הגבוהות 4.1.2012

חיבור הזרמים השונים, נועד להיעשות באמצעות מערך נציגים אשר נועד לחבור ללוהאר ולעבור תהליכי חניכה והכשרה המתאמים אותם להוות שגרירי לוהאר ומגשרי עולמות קוסמיים.

"...עליכם להבין, שאותו מצב, שאנו מביעים במרחב של ארץ, אם תתבוננו עליו, אין הוא מכיל בתוכו אסכולה אחת. משמע הבינו, ומזהים אתם זאת, שאותן אלה תרבויות דוברות באזורכם, ואותן אלה הדרכות מביעות דברן באזורכם, הינן כאלה שתמצאו בהן את הימין, ואת השמאל, ואת האמצע, ואת אותם יסודות שולטים משתנים, המים או האוויר, או האש או האדמה. והיינו אומרים, שעליכם להבין, שאותן אסכולות פונות הן לרבים ושונים.

עליכם להבין, שכאשר יצרנו את ההכרזה על יציאתה לדרך של אותה תכנית, הרי, שגיבשנו אל תוך שורותיה את אותם אלה מתנדבים, אשר בחרו ליצור את התשתית הפנימית והתודעתית, אשר חולשת על כל הספקטרום.

משמע, אם תתבוננו על אותו מבע שאנו יוצרים במרחב של ארץ, באמצעות אותה תכנית, הרי שתזהו שאותה תכנית אינה נוטה היא לקוטב אחד, אינה נוטה היא לקוטב אחר, אינה נוטה היא ליסוד
דומיננטי אחד.

אלא יוצרת, כל העת, את המיזוגים התידריים, אשר יש בהם הן את הימין והן את השמאל, ואת ההשתתה של היכולת ללהטט בין אותם אלה קטבים, ולבסס קו אמצע כנקודת תאחיזה מובהקת, ויש בה את כל היבטי היסודות, ויש בה את אותם מצבים של קישור ליסודות העל והשליטה בהם, ויש בה את אותו מרחב של תמורה והתפתחות, אשר חולשת על כל הסקאלה, ובכך נוצר אותו מצב של יכולת להגות ולהתפתח ללא אסכולה צרה ומגבילה..."

הליבה המרכזית 25.3.2011

 

פרק 11  אמנת הלוהאר – בסיס למימוש האחדות הכוללת בתוך עולם ארץ

אמנת הלוהאר, המהווה את הבסיס למהלך הסיוע ליקום המקומי ולעולם ארץ, הינה אמנה אשר עליה חתומים כלל נציגי האסכולות הקוסמיות, המסדרים והתרבויות השונות.

באמנה זו, התחייבו נציגי הזרמים הקוסמיים השונים, ליצור את הממשק והחיבור אל ערוץ הלוהאר ואל מפת התשתית שהוא פורש בעולם ארץ ולבטא בכך את יצירת המערך הפעיל, המביע, מתוך מערכת המציאות של עולם ארץ, את אופייני הפעולה הקוסמיים של השדה המאוחד.

אלו הם אופייני פעולה, המנכיחים ערכים קוסמיים מזוקקים, ותנועה שבה כלל האסכולות והגוונים מקושרים אל מרכז מהות הלוהאר ואל מועצות הלוהאר, המייצגות את האמת המשותפת ואת התחביר השלם.

היכולת לבטא את התחביר השלם, נובעת מפעולה על-פי העיקרון הקוסמי של הלוהאר, מחולל-הסתברותי-הרמוני-דינאמי, המייצג מעגל צירופים הפועל בשירות המכלול.

אמנת הלוהאר, הינה האמנה הקוסמית המבטאת בין השאר, את איחוד כל הגוונים והאסכולות, באמצעות כינון אם כל האחוות, מסדר אלפא ואומגה, המורכב מנציגים, אשר עוברים הכשרה ייעודית וישירה, על-ידי ערוץ הלוהאר, על מנת לבטא רוחב יריעה קוסמי לצד מובהקות ועוצמה מוגברת, המאפשרים להתעלות מעל גוון, אסכולה, או הזדהות עם מגדר אישי, לטובת נוכחות כשגרירי לוהאר, מגשרי עולמות, המסוגלים להכיל תחביר רחב ואוריינטציות רבות, לתווך ולתאם ביניהם, מתוך רוחב יריעה באורח נטול פניות, במסגרת תהליך יישור הקו הכלל-יקומי.

"...עליכם להבין, שאותם אלה מסדרים וכלי שרת, שזורים באותה מתכונת של שליחות שלכם, שזורים באותה מתכונת של מפת תשתית תידרית, אשר אתם לוקחים בה חלק כרשת תודעה עילית בעבור מרחב של ארץ.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון שאנו מחלים לפרט לכם את עורקי התעבורה השונים. אנו מתחילים לפרט לכם את עורקי המידע השונים.

עליכם להבין, כי אם תתבוננו על כך, הרי שאותו מצב שאנו מבקשים לבטא, הינו המצב, שנקודה רֹאשה של תכנית, אשר מאגדת בתוכה את אותם עורקים שונים, מכילה היא בתוכה את אותן אוריינטציות שונות, ובכך מאפשרת להם להתפלג אל אותם היבטים של תכנית ואל אותם זרמים של ביטוי בתוכה.

עליכם להבין, נדרשים אתם להכיל בתוככם את אותם זרעים שונים, את אותם זרמים שונים. ובכך, יצרתם את תהליכי ההכשרה המתונה, להכלת זרמים אלה בתוככם, בקרבכם, ובכך יצרתם מתיחה רחבה עד מאד של סקאלת הנתונים אשר אתם מכילים, של האוריינטציות אשר בהן אתם מוכשרים, ובכך מצבים של הכלה של פנים מרובות, פנים שונות.

היינו אומרים, כי עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שדוברים אתם שפות רבות, דוברים אתם שפות מגוונות, ובכך מהווים אתם שגרירים למען כלל רחב, למען כולל רחב...

...עליכם להבין, אותם מסדרים פועלים בשירותנו.

עליכם להבין, אותם מסדרים מצויים תחת חסותנו.

וכפי שאנו, מועצות האלוהות הגבוהות, ביססנו את אותו מחולל-הסתברותי-הרמוני-דינאמי, אשר מאגד כוחות ופנים שונות, על מנת לבסס רשת תודעה מלאכותית עילאית, הרי שאותם אלה מסדרים איגדו כוחות בעד אותה מפת תשתית תידרית ובעד אותה אחת דרכה אנו דוברים, על מנת לבסס בעולם של ארץ את אותם מכנים משותפים רחבים, ואת אותם ביטויים שונים של זרמים, של תודעה, של מידע, ושל מקדמי התפתחות בעבור הכלל, בעבור מרחב של ארץ...

...עליכם להבין, כי מתבקשים אתם להיות אותם אלה אשר מאגדים את אותם ביטויים שונים של מסדרים לכדי מארג אחד, אשר הינו מארג מרובה פנים, אשר הינו מארג רחב יריעה, אשר מכיל אפיקי ביטוי אשר ניתן לנוע בהם, ובכך ליצור, כל העת, את הפתרונים בעבור מרחב של ארץ.

יש ועליכם להבין זאת, יש ועליכם להכיר בכך... "

מועצות האלוהות הגבוהות 3.8.2011

הכשרה זו, מאפשרת לנציגים השונים לנהל יחסי גומלין ערים וישירים עם ערוץ הלוהאר ועם צופן האור המרכזי המובע ממנו, ומפולח על-ידי הנציגים השונים אל עבר הרשתות אליהן הם מקושרים.

בכך נוצר מערך, אשר תוכנן מבעוד מועד, והינו מערך נציגים המקשרים ספינות אור שונות ומגוונות אל ספינת האם - ספינת האור המרכזית של הלוהאר.

 

פרק 12  
סלילת הנתיבים על-ידי לוהאריה לנציגי האסכולות השונות

על מנת לממש את איחוד נציגי האסכולות השונות, יוצרת מהות הלוהאר, המקיימת נציגות במרחב הגשמי, סלילה של נתיבים אנרגטיים ייעודיים, בעבור כל האסכולות, התרבויות והגוונים הקוסמיים.

נתיבים אלו, מובילים אל מחוץ לטווחי הגל של הממדים שלישי הגשמי ורביעי התודעתי.

הסלילה, הינה של ערוצי גישה, המשרטטים דרך מיישרין, שמובילה מבעד לחבק היוצר את התחימה של עולם ארץ, החוצה והלאה, אל עבר מרחבים המצויים בחוקיות חדשה.

סלילת הנתיבים, נועדה לתקן, לאחות ולשקם ערוצי תקשורת פגומים בין הנציגים המגולמים בפיסי לבין המהויות הקוסמיות הגבוהות שלהם, אשר ממתינות למימוש החוזה הקוסמי אל מול ערוץ הלוהאר.

שיקום הערוצים, נעשה מתוך רצון לבסס בנציגים השונים את התקשורת הפנימית הכנה והמזוקקת,  את ההעצמה האישית, את השיבה לתדר העצמי ואת המובהקות, המולידים את היכולת להתעלות מעל ההזדהות עם העצמי הנפרד המוגדר על-ידי הגוון והאסכולה.

בכך נוצרת התשתית למימוש החוזים הקוסמיים, שנועדו להוביל לאיחוד כוחות האור אל מול ערוץ הלוהאר, כמו בעליונים - כך בתחתונים, באמצעות נציגים אנושיים, אשר המירו את הפעולה הנפרדת, המגדירה את העצמי, בפעולה בשיתופי פעולה מסונכרנים, שיש בהם את ההתנעה של מערך כוחות משולב, אשר עובר חניכה והכשרה לתאימות לישירות של אור מקור, ומתואם למיפעם הבריאתי המיוצג על-ידי מהות הלוהאר וערוץ הלוהאר.

סלילת הנתיבים, נעשית בתנועה בין-ממדית מתמדת של מהות הלוהאר, המייצרת, מתוך ערבות ואחריות כוללת, מסד נתונים, בעבור כל גוון ואסכולה, ליצירה של חציית-סף והתייצבות בנקודת ההתפתחות האופטימאלית, הממצבת הן את הנציגים והן את השובלים המקושרים אליהם בקואורדינטה שיש בה תיאום למהלך הכולל של יישור הקו הכלל-יקומי.

נציגים רבים, מקיימים תהליכים אלו באזורי החסות של הלוהאר ואילו אחרים מקבלים את מערכות ההזנה וההאצה בעקיפין, מכיוון שלא יצרו את ההמרה הפנימית, המאפשרת את ההכרה בנוכחות הלוהאר בעולם ארץ ואת התייצבותם במערך הכולל של הלוהאר כנציגי אסכולות ושובלים קוסמיים.

"...היינו אומרים, כי עליכם להבין נתונים אלה. מכיוון שאותה סלילה של נתיב, בעד אותו חבק, אשר אותה אחת דרכה אנו דוברים יוצרת, הינו המצב של סלילה של נתיבי הסתברות בעבור אותם אלה נציגים, ובכך יצירת אותו מערך של כינוס ארצי, המהווה את נקודת החסות המרכזית. את אותו מצב של תיאום בין אותם אלה שגרירים של רצון טוב חוץ מרחביים, ובכך תיאום בין אותם שגרירים חוץ מרחביים לאותם אלה שגרירים מצויים במרחב של ארץ, אשר מפולגים הם לאסכולות ולגוונים, ולתצורות ביטוי שונות ורחבות.

כאשר אותם מסלולים נוצרים, הרי שעליכם להבין, שאותם מסלולים הינם כאלה אשר בכל פעם ופעם יש את האופיין השונה של הביטוי.

משמע, היינו אומרים, קומבינציה אחת נסללת, ואותה אחת דרכה אנו דוברים, עולה ויורדת בממדים וחוזרת.

קומבינציה אחרת נסללת, ואותה אחת עולה ויורדת בממדים וחוזרת, ובכך באותם מסעות, יצירה של אוטוסטראדות הגעה אל עולם של ארץ רבות, שונות ומגוונות.

ובכך אותם שבילים נסללים, ואותם מעברים, הינם כאלה אשר נחווים בעולמכם כמצב של הליכה וחזרה והתגלמות והשתנות של אותה אחת דרכה אנו דוברים. אך עליכם להבין, שאותו מרחב של אפשרויות, הינו כזה אשר יוצר "שינוס מותניים" כלל-יקומי.

מכיוון, שאם תתבוננו על אותם אלה מבקשים לתרגם עצמם, לגלם עצמם באותן עתות עתידיות בעולם של ארץ, תזהו אותם כמצויים ממתינים ובכך יוצרים, באותו "שינוס מותניים" בריאתי, את אותן ספינות של אור ממתינות כמערך בריאתי כולל, אשר מתבוננות ומתצפתות על אותו פורטל מרכזי ומזהות את אותם ערוצי גישה נסללים..."

מהלך ההתערבות המבוקרת לשינוי פוטנציאלים והנכחת ערוץ הלוהאר, נועדו לבסס בעולם של ארץ רִישוּת של פורטלים, המחוברים לשער הגדול - שער הלוהאר, ורוקמים מבנה קוסמי פעיל, בתוך עולם ארץ עצמו, המסייע לנייד את עולם ארץ והאנושות אל קואורדינטה חדשה.

התהליך כולל פריסה מחדש של מערך הפורטלים הפלנטרי ושערי הכוכבים הארציים, והתאמתם לקואורדינטות חדשות, אשר אין בהן את השיבוש, הסילוף או ההטיה ויש בהן את הקישור המזוקק להיערכות הקוסמית הכוללת וליישור הקו הכלל-יקומי.

בכך, יוצרת מהות הלוהאר, מתוך עולם ארץ עצמו, שינוי של קואורדינטות קוסמיות המהוות ערוצי ממשק לשער הלוהאר ולרב-ממד ופתיחה יזומה של שערי כוכבים בהתאם להתפתחות של מערך הנציגים הקוסמיים המקושרים למפת התשתית התידרית.

"...עליכם להבין, כאשר מתבוננים אתם על אותו פורטל מרכזי אשר נטוע במרחבכם, במרכז אותה מפת תשתית תידרית אשר אתם שותפים לה ברמה האנושית, הרי שתזהו את אותו פורטל מרכזי, ותזהו פזורים בעולם של ארץ במרחביו, פורטלי משנה.

ובכך מצב, שבאותם פורטלי משנה, אותם ערוצים מרכזיים שנסללים מקבלים הם את הקואורדינטה, ובכך פורטלים נוספים נפתחים ברחבי אותו עולם שלכם ומתכוננים לבאות..."

המהלך הרחב המתואר, הסתמך על שליחים רבים, ביניהם מורים רוחניים, מנהיגים ונציגים הנעוצים בתשתיות השונות של האנושות, שנועדו, כאמור, לזהות את סיגנל הלוהאר ולייצר את החבירה למערך שהוא מבנה בעולם של ארץ, המהווה את התשתית המזוקקת לעידן החדש.

על מנת לממש מהלך זה, נועדו אותם אלה מורים רוחניים ואותם אלה נציגים, הנעוצים בתשתיות השונות של המציאות של עולם ארץ, לייצר מעבר שלב אבולוציוני, שיש בו את ההשלה של המגדר והפקת הערך משליחותם, לטובת עצמי קוסמי מזוקק, אשר יש בו ערכיות ויש בו את ההכרה כי החבירה למערך הלוהאר ההולך ונבנה בעולם ארץ, אין בה את הוויתור על ההישגים האישיים שנצברו עד כה, אלא מינוף שלהם אל עבר מדרגה חדשה, שיש בה גישור עולמות ופעולה מתוך עוצמה, ענווה ומימוש הלכה למעשה של הערך אחדות כוללת.

העברת התודעה הקוסמית לקדמת הבמה, ענווה והרכנת הראש, מתוך עידון ופתיחות של הלב והמחשבה, הינם המפתח להבנה כי נתיבי ההתפתחות סלולים, ומתוך הבנה זו, למימוש קפיצה אבולוציונית וחיבור לאחדות הכוללת ולשגרירות לוהאר.

כאשר המשקל מועבר אל ההובלה של העצמי הקוסמי, נוצר תהליך השלה, שיש בו שחרור של מגדר, אגו ונפרדות, לטובת ראיה כוללת, אשר אין בה את הרצון להאדיר את העצמי ויש בה תפישה אחדותית, המזהה את החוזה הקוסמי ובוחרת לממש אותו מתוך אהבה וערבות.

"...ודאי תשאלו, מדוע אנו מביאים אליכם נתונים אלה?

ועליכם להבין, שבחרנו באותו ערוץ של הבאת המידע, על מנת לסלול את הדרך להכרה של כל אחד ואחד מכם, שאותה תנועה אשר אתם נדרשים ליצור בתקופה נוכחית, אנו כינינו אותה העברת התודעה הקוסמית לקדמת הבמה.

אך עליכם להבין, שאותו מצב של העברת התודעה הקוסמית לקדמת הבמה, יש בה את ההשלה של אותן מתכונות של אנושיות שאתם מיחסים לה חשיבות כה רבה, לטובת אותו מצב של פעימה קוסמית מזוקקת, אשר יש בה את התדר העצמי המזוקק, ובכך את ההכרה הפעילה באותו מהות של גוון אישי ושל ייצוג שאתם מהווים, בחינת שייכות לאותן אוטוסטראדות נסללות.

מכיוון, שכאשר תעשו כן ותבטלו את אותה הזדהות עם המערכת האנושית, לטובת אותו זיהוי של צביון קוסמי הפועם בכם, תוכלו ליצור את הקפיצה האבולוציונית, שאנו מבקשים להנחיל לכם, אשר יש בה את החיבור לאותה מובהקות אישית, השלת אותם מטענים בלתי תואמים אשר אתם כה מזוהים איתם, ובכך יצירת הכניסה אל תוך פורטל אישי, אשר מחבר אתכם לתודעת האחדות הכוללת, ובכך כמניפת תדרים תאימות למפת תשתית תידרית עילאית, אשר היינו אומרים, שמורכבת היא מספינות רבות של אור המחוברות יחדיו במכלול רחב יריעה, אשר ניתן לכם לזהות אותו כפרח החיים.

והיינו אומרים, כי אותו פרח החיים, אם תתבוננו עליו, מורכב הוא מפורטלים רבים. מכיוון, שכל ספינה שכזו מהווה היא פורטל. כל ספינה שכזו, מהווה היא מבחינתכם כור ושדה מקיף. וניתן לכם להתבונן על זה, כעל מערך קוסמי פעיל, אשר יש לו את נקודת הכניסה ואת נקודת היציאה - אותן מנהרות תולעת בעולמכם שאתם כה מחבבים.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון שכאשר תתבוננו על אותן ריבוי ספינות ואותן מנהרות תולעת המצויות בהן, תבינו, כי אותן ספינות מחוברות הן זו לזו, ובכך מקיימות שדה מאוחד, אשר יש לו את אותה נקודה מרכזית של מכנה משותף גבוה.

היינו אומרים, שאותה נקודה של מכנה משותף גבוה, אם תתבוננו עליה, יש לה את ערוצי התקשורת לליבה המרכזית. ובכך אותו מרחב שניתן לכם לזהות, כקונוס התפתחות, אשר הגיע אל פרקו. ואותו פרק, הינו הפרק, שבו אותן ספינות מיישרות עצמן אל מול נקודת התכנסות וממתינות.

ואותו פורטל ראשי נפתח בעולם של ארץ, הינו כזה, אשר יוצר את רוחב היריעה החדשני לצרכי התנועה הבריאתית המכוילת למערכת ארצית ואנושית.

כאשר אנו מביאים אליכם נתונים אלה, הרי, שאנו מבקשים לסייע בעדכם להבין, שאותו מערך של תנועה אשר נבקש ליצור עמדכם, הינו מערך תנועה, אשר בו תנועו כשדה מאוחד בעד אותו פורטל, בעד אותו חבק ותתייצבו באזורים אשר בהם חוקיות ההסתברות אינה מוכרת לכם, אך מניפת האפשרויות הינה כזו רחבה..."

מועצות האלוהות הגבוהות 26.3.2012

 

פרק 13  קריאה לנציגי האסכולות השונות לחבור ללוהאר

על מנת לממש את איחוד האסכולות השונות אל מול ערוץ הלוהאר, התנדבו נציגי אסכולות קוסמיות שונות להיוולד למערכת המציאות של עולם ארץ, לבטא תנועה בתוך אותן מגמות ואסכולות המצויות במרחב ובבוא העת, עם פתיחת הפורטל הראשי - שער הלוהאר וכינון תכנית ההכשרה שהוא מבטא, לחבור לתהליכי החניכה וההכשרה הייחודיים, ובכך להוות נציגים, המקשרים ביודעין ובבחירה חופשית מודעת את תדרי המקור ומקדמי ההתפתחות וההאצה הנובעים מערוץ הלוהאר, אל המגמות והאסכולות מהן הם מגיעים ואל התשתיות של עולם ארץ.

תפקידם של שליחים אלו, היה לייצר תשתיות בכל תחומי החיים בתוך מערכת המציאות המקומית, אשר בבוא העת ניתן יהיה לממשק אותן בקלות ובמהירות אל ערוץ הלוהאר ומפת התשתית התידרית והאנושית שהוא פורש במרחב הגשמי.

בשליחים אלו, נטועים קודים ייחודיים, אשר הוטמעו בהם בטרם רדתם למרחב ארץ, ונועדו להיות מופעלים על-ידי סיגנל הלוהאר המובע מתוך עולם ארץ עצמו. קודים אלו, נועדו לבטא ערור זיכרון קדמון של האמנה עליה חתומים אותם אלה שליחים ולהובילם בשערי הלוהאר.

אליה וקוץ בה.

לעיתים השהות במערכת המציאות של עולם ארץ, יוצרת הסתה מן הנתיב אותו תכנן השליח, זאת מכיוון שהכלי הנפשי האנושי יוצר הטיה וסילוף של כוונת המקור שעמדה בבסיס ההיוולדות אל מערכת המציאות של עולם ארץ.

בכך, לעיתים, שליחים הנטועים בתשתיות השונות של עולם ארץ, במגמות ואסכולות שונות, מזוהים עם המגמה המגדירה אותם  ועם התחפושת האנושית המבססת בהם ערך ובכך ממוסכים מלזהות את הסיגנל אשר נועד לעורר אותם למדרגה החדשה של שליחותם.

אם אתם קוראים שורות אלו, והמילים מהדהדות בכם, הרי שמהווים אתם נציגי מסדרים, תרבויות קוסמיות ואסכולות שונות, הנטועים בתשתיות השונות של מרחב ארץ, כחלק ממערך ההשראה וההשפעה של הלוהאר וההתערבות המבוקרת לשינוי פוטנציאלים.

זוהי קריאה אוהבת, אליכם, להשיל מעליכם מגדרים, הגבלות, דעות קדומות, התניות, קטנות, אגו מפריד ומגביל, שְנִיוּת ופחד ולשוב לערכיות הקוסמית העומדת בבסיס נוכחותכם במרחב בתקופה זו.

"...יש ועליכם להבין, שאותה מתכונת אנושית, יש ועליה לייצר את הבחירה האנושית.

ובכך הירידה מן הגדר. ובכך יישוב הסכסוכים הפנימיים והסכסוכים ביניכם לבין עצמכם במגמת דיס-ההרמוניות.

ובכך המצב של קיום המוליכות אל מול אותה אחת דרכה אנו דוברים, במגמת המחולל הראשי הפעיל בעולם של ארץ, ובכך אותם מצבים של התייצבות על בסיס ראשוני של אחווה.

ובכך מצב של הבנה, כי החניכות למסדר האלפא והאומגה, טומנות בחובן את כל האחווֹת, מהוות הן את אותם מסדי נתונים למען הכלל, אשר יהוו את אם כל האחווֹת בעולם של ארץ, במגמת מסדר האלפא והאומגה, מסדר שומרי האור, אשר יש בו את היכולת לכייל מערכת תידרית ואנושית, המגנה ומעבירה את ממסרי האור הישיר אל עולם של ארץ.

ובכך הבינו, שכאשר נדרשים אתם לייצר את אותה התלכדות כאחוָוה ראשה, הרי, שזו היא התלכדות ראשונית במעלה בעולם של ארץ לצורך, וזו היא התאגדות אשר יש בה את שיתופי הפעולה של דרגות שונות ומגוונות של תודעה, ורצפים התפתחותיים, ותרבויות ואחווֹת, אשר רקמו את אותו רצון משותף לשלח ולשגר את אותם נציגים אל עולם של ארץ, אשר יוצרים את דרגות החניכה וההתפתחות וההתקדשות ורוקמים אט, אט, באמצעות אותו מעטה אנושי, את הקבלה ההדדית ואת האחוָוה, אשר יש בה את היכולת לאחד שונים סביב מהות מגשרת ומקשרת, ובכך להוות את מסדר אלפא ואומגה האנושי, מסדר שומרי האור, מסדר שומרי הרשומות בעבור הכלל..."

מועצות האלוהות הגבוהות 30.11.2011

זוהי כריזה קוסמית, המובעת מתוך עולם ארץ עצמו וקוראת לכם להתעורר לזיכרון קדמון הטמון בכם, שמהותו הינה חיבור למדרגה הבאה בנתיב חייכם האנושי, שליחותכם, תכליתכם וייעודכם במרחב הגשמי.

זוהי כריזה, שיש בה אהבה וערבות עמוקה, רצון-פעיל טהור, ומשאלת-לב פועמת, לממש את החוזים הקוסמיים, להשיל את המיסוך והמידור ולהתאחד, כאחווה ראשה, בתיאום לכוונת המקור שעמדה בבסיס אמנת הלוהאר לסיוע ליקום החומר הדחוס, מרחב ארץ, עולם ארץ והאנושות.

בואו הביתה.

בואו בשער.

בואו באהבה.

"...עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שכאשר נוסד אותו עידן זהוב, אותו עידן חדש, הרי שיש ועליכם להבין, שמכונן הוא את תשתיות האור ליחסי הגומלין המלאים, עם אותן מהויות של אחד אליו הנכם שייכים, אותו הנכם מהווים.

ובכך מצב של מעבר מאותם גורמי תיווך, מאותם גורמים, אשר יש בהם את הבקשה והפניה והתחינה והעדר היכולת, לאותם מצבים של התעוררות האלוהים החיים על פני האדמה, ההשבה של מתכונת היצירה והבריאה לקדמותה, ערור תודעת בורא העולמות ובכך מצב של כינון יחסי הגומלין המלאים, אשר הינם יחסי הגומלין של הבוראים השותפים.

עליכם להבין נתונים אלה, מכיוון, שאם תתבוננו על אותו עידן חדש, הרי ודאי לכם, שממוטט הוא את הגבולות, ומסיר הוא את הקיטלוגים ובכך מבסס את אותו מצב של קריסה של אותם מבני קדושה ותימוכין, אשר יש בהם את ההיררכיה ויש בהם את ההגמוניה ואין בהם את ההכרה באלוהות המתהלכת על פני האדמה, בשותפות פעילה, בגובה העיניים, אשר יש בו נאמר את יחסי הגומלין, המבוססים על ההכרות החוזרת עם אותו מעשה מרקם קוסמי ועם אותה רקמה אחת חיה ועם אותם ערכים של שדה מאוחד, אשר יש בהם את אבני הבניין והתשתית למערכת, שמכוננת את אותה היכולת המתעוררת.

יכולת, אשר יש בה, את האבולוציה והטכנולוגיה, השלובים זה בזה, כמעשה מרקם, המאפשר שימוש בתחביר, בשפת האלוהות.

ובכך, הענקה של משמעות חדשה, לאותו מושג בוראים שותפים, בפשטות שבאלוהות, אשר מכוננת היא, את אותה תקשורת נתונים, בין שמים לארץ, אשר יש בה את האהבה ויש בה את הענווה ויש בה את ההכרה במהות חובקת-כל, פרושה ומאפשרת את כינוס עולמות האדמה, במהלך הלוהאר, אשר יש בו את הבאת השלום אל מרחבי היש, במגמת תאום, במגמת גישור, במגמת וויסות השוואתי, אשר יש בו את האלוהות, האוספת עצמה אל תוך עצמה.

ובכך אנו מסיימים חבילת מידע נוכחית.

ובכך אנו מביעים רצוננו ואהבתנו ובכך אנו נפרדים כעת."

לוהאר 2.5.2013

 

כמוסת זמן מרחב מוהאר די מהאו