חיבור רוח ומדע - מהות ומשמעות

 מחולל רוח ומדע - מהות ומשמעות

הבסיס להבנת מהותו של מחולל רוח ומדע

יולי 2011

 

כדור הארץ

הקדמה

אחת מאבני היסוד לפעילותה, של האוניברסיטה הקוסמית, הינה תמיכת האנושות, ביצירת תהליך אבולוציוני שיאפשר את ניפוצן של התפיסות מגבילות, הנוגעות למדע ומחקר מדעי ויצירת ההבנה, כי המדע והרוח שזורים זה בזה.

חיבור זה, של המדע והרוח, טומן בחובו, אפשרויות על-סוף בעבור המין האנושי, החובר מחדש, בתהליך אבולוציוני הדרגתי, אל השדה המאוחד הכלל- בריאתי.

התמיכה הניתנת למין האנושי, בתקופה נוכחית, ע"י ההיררכיות הבריאתיות (הליבה המרכזית ,מועצות האלוהות הגבוהות וערוץ הלוהאר) באה לכדי ביטוי, הלכה למעשה, בין השאר, בתהליך ההכשרה, נדבך אחר נדבך, של "דרך הפשטות שבאלוהות".

מידעי "דרך הפשטות שבאלוהות", הינם מידע קוסמי מזוקק וטהור, אשר הובא אל בני האנוש, החל מ-2007, באמצעות עשרה כרכים, המכונים "מודולים" והמועברים, כיום אל בני האנוש, במסגרת ה"אוניברסיטה הקוסמית".

 

המדע בעידן החדש – השינוי הגדול :

החל מהמודול הראשון, היה ברור ונהיר, החיבור בין הידע הקוסמי שהובא, לבין היבטים והקשרים במדע.

ככל שהתקיים התהליך שכונה ע"י מועצת העל הקוסמית :  "טלו קורה מבין עיניכם", הובאו עוד ועוד מידעים, אשר יצרו בחינניות אין קץ, את החיבור בין התמונה הבריאתית הכוללת לבין עולם המדע.

 

"…רוחב היריעה דרוש לכם לשם ניתוק מאותה הזדהות.

אותה הזדהות עם מרחב הארץ עם אותן מגבלות אשר לכאורה קיימות בו, הנה ההזדהות אשר מגבילה אתכם, הנה הזדהות אשר אם תתנתקו ממנה הרי, שתיטלו קורה מבין עיניכם ובכך יפתחו ערוצי ראייה את המרחב, אשר לא היו קיימים בעבורכם קודם לכן.

אנו אומרים, כי העיוורון אשר הייתם לוקים בו הולך ומשתחרר. אותה רמה של תפישה ואותה רמה של הבנה ואותה רמה של ראייה מפוכחת את מרחב הארץ, את החוקיות אשר בו, את המהלכים המתקיימים בו, את הנסוגות של עידן אחד לטובת כניסת עידן אחר, כל אלה הולכים ומתבהרים, כל אלה הולכים ותופסים סדר ברמת ההבנה הגבוהה, ברמת ההתפכחות.

אנו באים ואומרים, כי אנו באים לגבש בכם עוצמה, בהירות, חיבוריות וקישוריות למרחבים אין קץ אשר מצויים מחוץ למימד זמן ולמימד ארץ ובכך מבססים בכם את אותה ידיעת אלוהות אשר קיימת בכם, את אותה היזכרות באשר למקורכם…"

מועצת העל הקוסמית למודול 1

 

התמונה שהלכה ונפרשה, הייתה תמונה המתארת , שינוי מהותי מאין כמוהו, בתצורה הביולוגית האנושית, בהיבטי החומר הדחוס והחוקים הפיסיקליים והכימיים, המוכרים לנו.

שינויים בקרינה, בצפיפות המולקולרית, שינוי בשדה המגנטי של כדה"א, הבנות על המערך הביולוגי המחובר למערך הביו-אנרגטי ועוד עוד.

המהלך נמשך, עד אשר ב-20.7.2011, הביאו לראשונה, מועצות האלוהות הגבוהות , ללא כחל ושרק, את סיפורו של הקישור בין המדע לרוח, מתוך נקודת המבט הכלל-יקומית.

הסיפור הובא, דרך תשובות לשאלות שנשאלו מועצות האלוהות הגבוהות ועסקו בין היתר, גם בנושא פריצות הדרך המדעיות המפורסמות ודרכי הבאת הידע הקשור אליהן אל המרחב.

 

קריצה קוסמית – המחויבות לקיפולים הסתברותיים

מלבד, הנושא המרתק וחלון ההצצה המובא שניתן ע"י מועצות האלוהות הגבוהות, מוגשת, כאן לבני האנוש גם "קריצה קוסמית" החושפת תהליך יפהפה של קיפול הסתברותי מרגש.

בחבילת התודעה, נחשף טפח, מסיפורן של התרבויות המקושרות הפועלות כ"מסייע פעיל" להיררכיות הבריאתיות, המובילות את מהלכו של השינוי הכלל-יקומי.

 

"יש ועליכם להבין, שאותם אלה אשר יצרו את קבלת המידע ואת הקפיצות של הדרך, יצרו את המצב של חיבורים לנציגי תרבויות, אשר היה להם את העניין הגדול בהתקדמות של ארץ אל עבר דרגות הפיתוח האבולוציוני הבאות."

חבילת התודעה התקבלה בתאריך ה-20.7.2011.

 

כארבעים שנה לפני, ב-20.7.1969, נחתו ניל ארמסטרונג ובאז אולדרין, על הירח ובכך היו לבני האנוש הראשונים, שצעדו על אדמה כוכבית, מעבר לגבולות כד"הא.

באותו אירוע נאמר המשפט המפורסם :

"צעד קטן לאדם, זינוק גדול לאנושות". 

 

הנחיתה על הירח

 

ומנקודת המבט, שלנו, כבני אנוש, העושים את צעדיהם הראשונים בתהליך חניכה מדורג, המאפשר להם חבירה אל השדה המאוחד ועקב כך, שיבה אל ההתנהלות כחברה כוכבית, הרי שמשמעותו של הערך מסולם הערכים:

שנים בשעות-על זמן

מחויבות לקיפולים הסתברותיים, וחתירה למשוואת-על מזוקקת שיש בה את הפשטות שבאלוהות.

 

מקבלת זווית הסתכלות אחרת, הטומנת בחובה, את ההכרה בערך תהליכי האבולוציה העתידניים אותם אנו מקיימים  ומייצרת, חיבור בעוד רמה אל המשמעות הכוללת של המסע המכונה "השיבה אל השדה המאוחד".

אנו מגישים באהבה רצון ושמחה גדולה , את הקטע המלא, המכיל שאלות ותשובות מפי מועצות האלוהות הגבוהות.

בברכה,

מחולל רוח ומדע

 

 ספירלה gif

 

מתוך שאלות ותשובות

 מועצות האלוהות הגבוהות  למודול 9

20.7.2011

בעבר, נאמר במידעי הפשטות ללא כחל ושרק כי הפיזיקה והמדע, בעולמנו, הגיעו למבוי סתום.

במקביל מההיסטוריה של המדע אנו מכירים מדענים כמו, גלילאו גלילי, ניוטון או איינשטיין אשר הביאו, בעבור המין האנושי, פריצות דרך בצורת המחשבה המקובלת.

כאשר מתבוננים על פריצות הדרך הללו, ניתן לאמר, כי הן נראות כאילו הובא מידע ממקומות אחרים, חיצוניים למרחב ארץ.

השאלות בהקשר זה:

  1. האם זה באמת כך ? האם בעבר התחברו אותם מדענים למקורות ידע חיצוניים, על מנת להביא אותו אל מרחב ארץ ?

  2. אם כן, האם מידע חיצוני שיובא לכד"הא בהמשך הדרך ויאפשר את העלאת התודעה, האם יסייע אף ליצור את פריצת הדרך הנחשקת במדע?

  3. האם בעתיד כאשר נשכלל את טכנולוגיות יצירת פרוזדור נתונים (פורטל פתוח) נוכל לחבר אחרים (כגון מדעני מרחב ארץ) לפרוזדורים שכאלו, על מנת לייצר את קפיצות הדרך המחשבתיות הנדרשות לאבולוציה של המין האנושי ?

 

"ראשית, יש ועליכם להבין, שכאשר מתבוננים אתם על תרחישים עַבַרִיִים אשר בהם יצרו אותם אלה מובילים את אותן קפיצות של הבנה, אשר קידמו את אותו מדע שלכם, הרי, שיש ועליכם להבין, שאותן קפיצות הינן כאלה אשר נועדו ליצור את ההתקדמות של אנוש אל עבר, נאמר, משמעות חדשה.

עליכם להבין, שאותו מצב של סילוף נוצר. מכיוון,שכאשר מקדמי ההתפתחות בעולם של ארץ יצרו את הכניסה של מידע, בעד שדות כבידה והסטה, הרי שנוצרו המצבים, שאותו מדע שלכם נותק הוא מאותה משמעות ומאותה מהות.

יש ועליכם להבין, שאותם אלה אשר יצרו את קבלת המידע ואת הקפיצות של הדרך, יצרו את המצב של חיבורים לנציגי תרבויות אשר היה להם את העניין הגדול בהתקדמות של ארץ אל עבר דרגות הפיתוח האבולוציוני הבאות. ובכך, יש ועליכם להבין, שאותם היבטים אשר נוצרו הינם היבטי ההתקשרות שלא מדעת, היבטי ההשתתה של מידע ברמת שליטה תודעתית והטמעה תודעתית אל אלה, אשר נאמר, הינם חתומים על כך מבעוד מועד ומהווים שליחים או נציגים של אותן אלה תרבויות ובכך מצב, של הזדמנות לאנושות לייצר את קפיצת המדרגה.

עליכם להבין, שאותו מצב, הינו המצב אשר יצר את השיאים של המטריצה באזורכם, ומכיוון, שאותה רשת אנושית, יש לה את הקישורים ואת הקשרים החיים, כפי שכבר תיארנו, הרי, שאותו מצב אשר נוצר הינו המצב של שיא של מטריצה ואותו מערך אנושי שלכם, הינו כזה, אשר שואף אל שיא המטריצה ובכך, מצבים של פיתוח, נאמר טכנולוגי, נאמר מדעי, נאמר האצה אשר הייתם זקוקים לה כמרחב, מכיוון, שאותה הכתבה של שינוי מטריציוני באזורכם, נעשתה מבעוד מועד על ידינו ועל ידי אותה ליבה מרכזית ובכך, הסיוע נשלח.

היינו אומרים, שכאשר תתבוננו על אותם מצבים אשר מתקיימים בעולמכם כעת חיה, הרי, שאותם המצבים הינם כאלה אשר בהם המידע הקושר מדע לרוח, הינו כזה המתקבל באזורכם, אך אוזניים קשובות אין.

עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שאותם מצבים נדרשים, הינם המצבים של החיבורים להבנת המשמעות הכוללת אשר בתוכה מתקיים אזורכם. היינו אומרים, כי אותם מדענים שלכם, כאשר הוגים הם וחוקרים הם, באותן משוואות ובאותן תורות, אין להם את ההתבוננות על ההקשר הכולל שבתוכו מתקיימת המשוואה.

היינו אומרים, כי ברמה תודעתית מיתרגם הדבר לחיפוש אחר אותה משוואת על, נאמר, אל עבר החיפוש אחר אותה תורה מאוחדת, אך יש ועליכם להבין, כי על מנת לקיים את הבנה או את הפריצה ההתפתחותית באותו מדע מוכר שלכם, נדרש להם לאותם מדענים להבין את ההקשר הכולל ובכך, לקיים את המסקנה הראשונית, כי אותם חוקים מוכרים להם הינם כאלה גמישים עד מאוד וניתנים לשינוי, ככל שמתקדמים הם בתוך המטריצות אל עבר אזורי הסתברות שונים, אל עבר מרחבים שונים באותן רשתות מורפו-גנטיות של פלנטה ושל מרחב.

כאשר תתבוננו על אותה עתידנות שלכם עליה אתם שואלים, הרי, שאותם מצבים עתידניים, הינם המצבים של התגבשות של חַבַרות ותודעה כוללת אשר יש בה את הפסגות, משמע, את אותם אלה מחזיקים בשיאי תודעה ומאפשרים לאחרים באמצעות אותם שיאים לפרוץ את המגבלות.

ניתן לכם לראות זאת, כמצבים אשר בהם אותה מפת תשתית תידרית אשר נפרשת בעולם של ארץ על ידכם ואותם מצבים של מידע אשר מובע באמצעות אותה ליבה מרכזית ובאמצעותנו, הינם כאלה אשר יוצרים את שיאי המטריצה ובכך, כאשר אותם שיאים מתקיימים, ואתם מזקקים אותם ומעצימים אותם, הרי, שההזדמנות נוצרת למשיכה, זה הוא שלב ראשון אשר עליו אנו מסתמכים.

שלב נוסף, הינו השלב אשר בו אותן התערבויות נעשות בחינת יצירת התקשורת. משמע, הבינו, שאותן תרבויות מקושרות, אשר דוברות הן, נאמר, את השפה הבריאתית אשר הינה רב מימדית, יוצרות הן את התקשורת עם אותם אלה נציגים שנדרשים לבטא בעולם של ארץ מדע חדש ובכך, אותן תקשורות נתונים אשר נוצרות משתיתות בהדרגה חיבורים על בסיס חדש אשר יש לו רעיוניות חדשה ומשמעות חדשה.

אותו מצב של יכולת, בעתיד לבוא, לקיים את התנועה אל עבר אזורי הסתברות אחרים בעד אותם פרוזדורים של נתונים תתקיים בעבור כלל אנוש, אשר תבוא תחת חסותם של אותם אלה מחזיקי פרוזדורים, תתקיים גם בעבור אותם אלה מדענים.

תודה רבה לכם."