התמדה וחריצות

התמדה וחריצות

ציטוט קצרצר מתוך נתיב  ״מפתחות להדמיה הולוגרפית״

 

לוהאריה
6.12.2017

 
 
 
מהי חריצות? כיצד היא קשורה להתמדה וכיצד ניתן להעצים אותה? 

חלק מן התשובות, בציטוט קצרצר מתוך נתיב  ״מפתחות להדמיה הולוגרפית״  שיתקיים בשני מחזורים בחודש ינואר, המיועדים לתלמידי האוניברסיטה הקוסמית.

״...עליכם להבין שאם תתבוננו על אותו העדר חריצות בעולמכם נובע הוא מאותן תפישות מוטעות, שתיארנו בתחילת דברינו, של עול, חיכוך, סבל וקושי, המולידות נרפות, המולידות עצלות. 

והיינו אומרים כי אם תתבוננו על חריצות, נובעת היא מאותה תפישה את עולם ההגשמה כעולם של יצירה, כעולם של הזדמנות לבטא את אותו תמהיל של רצון ומחשבה ורגש, ברמת הבורא, היוצר, המגשים עולמות. המגשים אל תוך האדמה משמעויות חדשות.

ובכך הבינו, שכאשר מבטאים אתם את אותה החוויה ואת אותה הוויה באמצעות אותו מפתח הדמיה הולוגרפית, יוצרים אתם את המצבים שבהם הווים אתם את אותו התמד ברמת חריצות, ברמת תיהלוך שוטף של אותה כוונה, ושל אותו רצון, ואותה מחשבה, ואותו רגש, אל עבר ההגשמה.

והיינו אומרים שבכך מתקיים אותו מרחב של התפעמות, של יצירתיות, של סיפוק, של רווחה...״ 

לוהאר 26.11.2017

ההרשמה לנתיב מסתיימת ב-15 לדצמבר.
מוזמנים להצטרף אלינו לארבעה ימים משני חיים 

    לוהאריה