התחממות גלובאלית - תנועה מחזורית או השפעה אנושית ?

התחממות גלובאלית
תנועה מחזורית או השפעה אנושית ?
 

לוהאריה
31.12.2017
 

 

האקלים סביבנו משתנה.

שינוי זה, מלווה פעמים רבות בחילוקי דעות עמוקים, שמעורבים בהם גורמים שונים, אשר חלקים מהם מייצגים אידאולוגיה מזוקקת וחזון, ואילו אחרים פועלים מתוך אינטרסים צרים ואנוכיים.

הקהילה המדעית חלוקה בדעותיה, כאשר מרבית מדעני האקלים מדברים על "התחממות גלובאלית" ומעטים בקרב הקהילה המדעית סותרים טענה זו ומביאים מחקרים וממצאים המזהים את את שינויי האקלים המחזוריים הקשורים למחזוריות ביחסי הגומלין של כדור הארץ עם השמש.

גם גורמים פוליטיים חלוקים בדעותיהם.

בסרטו הדוקומנטרי של סגן נשיא ארה"ב לשעבר אל גור, הוצגו עדויות לכך שכדור הארץ מתחמם במהירות מסוכנת בגלל בני האדם. גור טוען שהקהילה העסקית-תעשייתית, והפוליטיקאים הניזונים ממנה, מכחישים את בעיית האקלים כדי לא לאבד את משרתם ואת תקציביהם.

לעומתו, הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ, עוד לפני שהפך לנשיא ארה"ב, כינה את ההתחממות הגלובלית "הונאה" וצייץ בטוויטר ש-"זו המצאה של הסינים שנועדה להפוך את הייצור בארה"ב לבלתי תחרותי".

היכן היא האמת? בטענתו של אל גור ודומיו על כך שהאנושות פועלת באופן הרסני? או בטענתו של טראמפ אשר מייצג אינטרסים של תאגידים וחברות נפט אשר מקיימים אופייני ייצור היוצרים נזק סביבתי?

ארגונים הפועלים למען איכות הסביבה עושים שימוש במונח "התחממות גלובאלית" על מנת להתריע על אופייני ההתנהלות ההרסניים של האנושות ולנסות להביא לשינוי תודעתי ומעשי.

האם קיימת התחממות גלובאלית? מה מקורה? האם הינה נטו תוצר של התנהלות אנושית לא אחראית היוצרת כילוי של משאבי כדור הארץ וזיהום שלו? האם הינה חלק ממגמה רחבה יותר הקשורה למחזוריות התנועה של כדור הארץ? האם העוסקים בנושא זה פתוחים לזהות מגמות רחבות יותר הקשורים למהלכים קוסמיים רחבים אשר כדור הארץ הינו חלק מהם?

התשובה לכך הינה משולבת.

האקלים בכדור הארץ משתנה בהתאם לתכנית קוסמית סדורה המבטאת מחזורים קבועים, המהווים את "דופק החיים" הפלנטארי.

ההתחממות של כדור הארץ, הינה חלק מתנועה מחזורית. זוהי תנועה מבוקרת אשר יש לה קשר עמוק למחזוריות קוסמית רחבה יותר.

יחד עם זאת, ההתעוררות של האנושות ושינוי יחסי הגומלין עם הסביבה הינה אקוטית להמשך דרכה של האנושות, כחלק מן האבולוציה שלה כחברה.

השיח המתעורר בעקבות הטענות על התחממות גלובאלית, הינו שיח חשוב, המעודד שינוי תודעתי בקרב האנושות, שינוי אופייני התנהלות ופיתוח של שיטות חדשות להפקת אנרגיה וגישות חדשות בכל תחומי החיים.

האם ניתן יהיה לקיים את השינוי העמוק שהאנושות נדרשת ליצור גם ללא האיום בהתחממות גלובאלית, המהווה כסכין על צווארה של האנושות?

האם ניתן יהיה לרתום את גורמי ההשפעה השונים לאחד כוחות, לשחרר אינטרסים תועלתניים אנוכיים ולפעול על מנת להפסיק במיידי את השימוש בפרקטיקות המזיקות לסביבה ולאדם?

שאלה זו היא שאלה פתוחה, הקשורה ליכולת של האנושות לקיים טרנספורמציה ולשנות מן הבסיס את תפישת העולם שלה ואת הנורמות וההרגלים המקושרים אליה, ללא שהדבר ינבע מאיום או סכנה, אלא מתוך התפקחות וחיבור לחזון וערכים.

האם האנושות תוכל לשנות את הלכותיה מבלי שהיא "עם הגב לקיר"...?

נדרש לה לאנושות לשנות מן היסוד את נקודות המוצא התפישתיות בכל הקשור לתזונה מזון והזנה, תרבות צריכה, הון ממון ותאגידים, תקשורת, מין וילודה, יחסים בינלאומיים, מנהיגות ופוליטיקה, דת ומסורות ועוד

נדרש לה לאנושות ליצור שינוי מן הבסיס, על מנת ליצור את המעבר מתרבות היוצרת כילוי משאבים וכילוי עצמי, לתרבות אנושית המקיימת תיעול תבוני של המשאבים השונים ויחסי גומלין הרמוניים בקרבה ועם סביבתה.

כאמור בתחילת דבריי, במקביל לכל זאת, מתרחש שינוי רחב המוביל את עולם ארץ אל עבר עידן חדש. זהו מהלך קוסמי הבא לכדי ביטוי בתהליכים טבעיים הקשורים למחזוריות ההתפתחות של הגלקסיה והפלנטה ושינוי בחוקיות של מערכת המציאות.

חלק מן השינויים הללו באים לכדי ביטוי בשינוי אקלים מבוקר, אשר הינו כאמור חלק ממחזוריות גלקטית ופלנטרית, הפרושה על פני מחזורים של אלפי שנים ועשרות אלפי שנים.

אלו תהליכים מעודנים, אשר נועדו להיות מאוזנים ויציבים מאוד. 
בפועל, התנהלותה של האנושות, מפרה את האיזון של תהליכים אלו ויוצרת נזקים אשר לא היו אמורים להתרחש.

כל אלה המפתחים מודעות עצמית ומודעות סביבתית, משנים את תודעתם, מתעלים מעל הקהות והאנוכיות ולוקחים אחריות אישית, הינם כאלה המשפיעים על עתידה של האנושות.

כל אלה המוכנים להיפתח להכרה כי ההתרחשויות בעולם ארץ הינן חלק ממערכת רחבה הרבה יותר, ומביעים נכונות להתרועע עם המצוי לגבולות הממד השלישי, פותחים עצמם לחופש לגלות עולם סיבות רחב היוצר את עולם התוצאות בו אנו חיים. בכך נוצר שינוי בפרספקטיבה האנושית ויכולת להיחשף לגילויים חדשים הן בתחום המדע והן בתחום הרוח, שיפתחו פתח לשינוי המציאות.

ישנם רבים וטובים, האוחזים ידיים מתוך אחריות כוללת ורצון לשנות את אופייני ההתנהלות המסולפים, לחנוך את האנושות להתנהלות חדשה והרמונית, לפתח דרכים חדשות לתמיכת האדם והפלנטה ולנווט את עולם ארץ והאנושות אל חוף מיבטחים.

השינוי כבר כאן.

מה שניצור הוא שיהיה.