השלמת מדרגה ותנועה שקולה בתהליכי השינוי

השלמת מדרגה ותנועה שקולה בתהליכי השינוי

 

גיא טילינגר
8.4.2018

 
 
רבים מאיתנו מבקשים שינוי, מבקשים לבטא חדש, להשתנות ליצור משהו שונה, אחר.

כאשר אני מבקש להתחדש, כדאי שאשאל את עצמי מהיכן אני מבקש לעשות זאת?

האם ממקום שמתקשה להכיל את עצמי את המציאות הנשקפת מחיי? 
או אולי מזיהוי כי המדרגה בה אני נמצא מיצתה את עצמה ולכן היא מבקשת להשתנות, לנבוע ולהתרחב ממנה.

שתי הדרישות ראויות שתיהן מבקשות שינוי, ליצור טרנספורמציה.
חשוב בעיני לדעת לשים לב מהיכן מתקיימת הדרישה לשינוי.

המקום שחש קושי עם המציאות המשתקפת בחיים, ראוי שיכוון את הדרישה לשינוי כלפי הגישה שלו לחיים במדרגה הקיימת, יבחן היכן הוא מקיים דפוסים, תפיסות עצמיות, גישות לחיים, שיוצרים את האתגר, הקושי והמעגל הסגור.

במקרה זה, זו הזמנה לשינוי הדפוסים המתקיימים בפנימיותי, הבנת המכלול שמתקיים ויוצר את המציאות הפנימית שלי, לקיים תהליך מיפוי כנה של הנפש שיאפשר לי להבין את עצמי טוב יותר, להסכים לרכוש מיומנויות חדשות שיאפשרו שינוי גישה ויחסי גומלין חדשים והרמוניים עם עצמי ועם הסובב אותי. 

זו ההזמנה לעבוד עם "מעגל העצמה של האפשור" שמלמד כיצד אנחנו יכולים להתחדש, לשנות הרגלים, לצבור ביטחון, וליצור את הטרנספורמציה במציאות שאני מבקש לשנות.

כאשר אהיה כנה עם עצמי ואסכים ליצור את שינויי הגישה ורכישת המיומנות להתנהלות חדשה, אוכל להגיע לממד בו אזהה כי שלב הסתיים, המדרגה בה אני נמצא מוצתה וזה זמן לנוע למדרגה החדשה.

השלמה ומיצוי של מדרגה, לפני שאחתור להגיע לחדשה, משמעותית בזמנים בהם אנחנו נמצאים, אם אדרוש מעצמי לנוע למדרגה הבאה ממקום שלא מכיל את המדרגה הקיימת, אני גורר איתי מקומות פנימיים לא שלמים מהמדרגה הקודמת ומוסיף עליהם את האתגרים והפתחים להתפתחות שמביאה המדרגה החדשה, בכך אני בורא לעצמי תהליך של קושי, עומס, מציאות שעלולה להיות מאתגרת ואפשרות לצבירת כישלונות.

לדוגמא: אם במקום עבודה אני נמצא בתפקיד של פקיד קבלה, שבא ללמד אותי תקשורת עם אנשים, ניהול משרדי, עבודה בכפוף לבוס/ית, תקשורת הרמונית עם חברים שותפים לדלפק ועוד, במידה ואחוש חיכוך אל מול החברים והבוס/ית, ובשל חוסר הסכמה להשתנות בדינמיקה אחווה אתגר וקושי גדל שיניעו אותי לרצות לנוע לתפקיד ניהולי כדי לחסוך לעצמי את המציאות המשוקפת לי, אזהה כי בעמדת הניהול, לא רק שאתמודד עם כל מה שלא השלמתי במדרגה הזו אלה אוסיף לעצמי את האחריות בלהיות מנהל, לאגוד את צוות העובדים להתמודד עם ריבוי משימות ודרישה לתקשורת מורכבת יותר ועוד ועוד.

ניתן להשתמש בדוגמה הזו ולהתאים אותה לכל תחום בחיים, בין אם זה ברצון לכניסה לזוגיות, תקשורת עם חברים, התרחבות בעבודה, הסכמה לבטא עוצמה, להתבטא יותר בחופשיות בלב פתוח ועוד. 

בסדנת "הלכה למעשה" אנחנו עובדים עם אקסיומות התומכות תהליך התפתחות, אחת מהן "גבולות יש להגדירם על מנת להרחיבם"
כאשר אני משלים מדרגה ברמה שחצתה סף פנימי, מתקיימת בי נביעה לנוע למדרגה החדשה, מתוך מלאות, מתוך הכוונה פנימית, שביעות רצון, הבנה כי הסתיים שלב וזו הזמנה להיחשף למקומות חדשים בפנימיותי ובחיי.

כאשר אני נע ממקום כזה יש ברשותי מלאי פתרונות שרכשתי בזמן השלמת המדרגה הקודמת, הביטחון שלי ביכולתי להתמודד עם השתנות גדל ואני אמצא את עצמי מאוד מגובה מהמרחב מכיוון שזו תהיה תנועה הנובעת מ"רצון פעיל" שלי המוכוון מהרמה הנשמתית.

מדוע זה כל כך משמעותי בזמנים הללו? 

מכיוון שאנחנו בימים של השתנות מתמדת שמואצת תדיר, אם אדע לנהל תהליך השתנות מתוך קשבה פנימית, השלמה של מדרגה ונביעה מתוך הרצון אותנטי למדרגה הבאה, אבטיח לעצמי תהליך השתנות הרמוני, בניית חוסן פנימי וביטחון אל מול שינוי שיאפשר לי להאיץ את תהליכי הטרנספורמציה בחיי.

כיצד אדע לבחון מתי נכון לי לנוע ומאיזה מקום אני פועל?

ההמלצה להיות כנה ובלב פתוח למציאות.

להסכים להרכין ראש, לקבל את עצמי, את המדרגה בה אני נמצא ואת הקצב שלי.
הכרה כי השלמת מדרגה אינה מעכבת אותי או מאריכה את משך התהליך שלי, להיפך, היא מאיצה אותו ומאבטחת אותו, קצב השלמת המדרגה תלוי בהסכמה שלי להשתנות, ואינו תלוי בזמן ארצי.

לשאול את עצמנו בכנות מדוע אני מבקש שינוי? מאיזה מקום? מה זה מבקש ליצור בחיי? להיכן אני מבקש להגיע? 

מקום דוחף, הישגי, חסר, לא שבע רצון, המבקש וודאות לגבי המדרגה הבאה לרוב יהיה מוטה ממקומות שעלי להשלים במדרגה הקיימת.

הקול הפנימי, מעודן, מאוזן, בלתי תלוי, אינו שיפוטי, הישגי או חסר, הוא יישאר שם בשבילנו להכוונה תמיד, אם נאפשר לו.

ההזמנה לכן היא להגות בפנימיותנו, ליצור תנועה שקולה שמנווטת את עצמה מהפנים החוצה, מתוך קבלה עצמית והרבה רצון טוב.

להסכים להתנסות, להסכים לטעות ובעיקר תמיד לבחור ללמוד מהתנועה, בכך לא יתקיים כישלון אלה פתח לחקירה מפתחת.