הנפש ככלי הניתן לתכנות ושינוי - המעבר מערכה נפשית אחת לאחרת בתהליך הטרנספורמציה

כיצד תבחרו לתכנת את תוכנת הנפש?

המעבר מערכה נפשית אחת לאחרת בתהליך הטרנספורמציה
 

לוהאריה
26.4.2018

 

 

1. הנפש – תוכנה בשירות חווית החיים האנושית

נדמה כי הנפש האנושית מסועפת ומורכבת. אך כאשר מבינים כי הנפש איננה מי שאנחנו, אלא מהווה מכשיר תיווך בעבור חוויית החיים האנושיים על פני האדמה וכלי ביטוי בעבור עצמי מזוקק וטהור, ניתן להתחיל ולפענח את המנגנונים הנפשיים וללמוד לנהל אותם.

זהו מעבר ממצב מושפע ומנוהל, למצב משפיע ומנהל, הנובע משינוי מערכת היחסים של העצמי עם כוחות הנפש השונים והיעדר הזדהות עימם.

מיהו העצמי המזוקק הזה?

העצמי המזוקק הטמון בכל אחד ואחד הוא ישות תבונית שמהותה אינטליגנציה טהורה ועל-פיסית, המעוניינת לחוות חיים אנושיים גשמיים, באמצעות תוכנה ייעודית הנקראת גוף ונפש.

מהם כוחות הנפש העומדים לרשות העצמי המזוקק?

כוחות הנפש מורכבים ממתווי אישיות שונים ומגוונים, פני ביטוי נפשיים המייצרים מערכות של התניות, הרגלים, אופייני התנהלות ותגובות, המגדירים את מי שאנחנו. כל אלה מותנעים מארבעה כוחות מרכזיים: רצון, מחשבה, רגש ומעשה.

משמע, אם נתבונן על מראת העצמי בבהירות, נזהה כעין תוכנה, המנפקת את האישיות האנושית האישית, כאשר התוכנה הזו מוּנעת מארבעה הכוחות המרכזיים שתוארו, המנפיקים ערכות (סטים) של מתווי אישיות, תדמיות ופני נפש, המקושרים כולם לערכות (סטים) של תגובות ודרכי התנהלות. אלו הן ערכות מוכנות מראש (presets) אשר הנפש מנפקת בעבור כל מצב ומצב בחיי היום יום שלנו.

הסתכלות שכזו, חשובה מאוד מכיוון שהיא מאפשרת לשחרר את ההזדהות עם הנפש, להכיר בכך כי הנפש היא מכשיר דינאמי שנועד לשרת את העצמי, כעין תוכנה אשר ניתן להשפיע עליה ולשנותה.

 

2. מפתח להצלחת תהליכי שינוי – הכרה כי הנפש אינה קבועה אלא דינאמית ויכולה להשתנות

פעמים רבות, אני נתקלת בהזדהות של אנשים עם מתווי אישיות, תדמיות שונות וכוחות נפשיים, באופן שיש בו קבלת הדין, פסיביות, נרפות וחוסר אמונה כי ניתן לשחרר מתווי אישיות מגבילים ולהיפטר מהרגלים והתניות שאינם משרתים את רצון השינוי וההתקדמות אל עבר חוויית חיים שונה.

הדבר יוצר היעדר תקווה ושהות תחת תקרת זכוכית היוצרת חוויה של מפח נפש, תסכול וקושי.

למעוניינים להעמיק, היכנסו אל הקישור: מעגל העוצמה של התקווה

כאשר מבקשים ליצור תהליך טרנספורמציה יעיל ועוצמתי, נדרש להבין כי כוחות נפשיים שליליים או מגבילים אינם כוחות מוחלטים שלא ניתן לשנותם, ולהכיר בכך כי כוחות אלה הינם חלק ממכלול נפשי רחב, תוכנה מסועפת שיש בה סטים רבים, ערכות רבות שניתן לנוע ביניהן ולבחור איזו ערכה מפעילים.

 

3. ערכות מסודרות על מדף הנפש מהן ניתן לבחור באמצעות תהליכי זיהוי ומיפוי

כוחות הנפש, ההרגלים, ההתניות, ההתמכרויות ופני האישיות השונים, הינם כולם, כאמור, ערכות מוכנות מראש אשר מצויות על מדף הנפש שלנו. חלק מן הערכות הללו פעילות וחלקן בלתי פעילות. בכל אחד ואחד מאיתנו טמונה היכולת לבחור איזה מן הערכות נוריד מן המדף ונעביר לארכיון ואלו מן הערכות נבחר להפעיל ולהשמיש ולהתרועע עם האיכויות שהן מציעות.

היכולת להשפיע על התוכנה האישית ולהפעיל באופן מודע את הערכות השונות של הנפש, מתחילה בלמידה לזהות את הכוחות הנפשיים השונים הפועלים בפנימיות. הזיהוי והמיפוי של הכוחות הללו, יוצרים מעין מפה אישית, שבאמצעותה ניתן לו לאדם להכיר את מתווי הנפש השונים ולקשר אותם לסטים מוכנים מראש של התנהגויות.

 

4. שאלות לזיהוי ומיפוי

על מנת ליצור מפה שכזו נדרש להגות ולענות על מספר שאלות יסוד מהותיות:

 • מהו הרצון המזוקק שלי?
 • מהם המחשבות, הרגשות והמעשים הבולמים רצון זה?
 • מהן התדמיות ומשחקי התפקידים בחיי היום יום, עימם אני מזוהה ומגדירים אותי אשר אני חש לגביהן צרימה ודיס הרמוניה?
 • מהם מתווי האישיות המקושרים לתדמיות אלו?
 • מהם הסטים המוכנים מראש הכוללים מערכת תגובות, אופייני התנהלות, הרגלים והתמכרויות הנובעים מן התדמיות ומתווי האישיות הללו?

כאשר שאלתם את השאלות הללו ועניתם את התשובות – קיבלתם מפה ראשונית של איכויות בולמות אשר אתם מבקשים להמיר ולשנות.

 

5. עיקרון הרצף והיעדר הרִיק

מתוך ההבנה כי איכויות הנפש השונות הן ערכות בתוך תוכנה רחבה ומסועפת, ניתן לנוע לשלב הבא, שהינו השלב שבו אנחנו ממירים פְּרִיסֵט אחד (ערכה מוכנה מראש הכוללת אסופה של מתווי נפש והרגלים המקושרים אליה) בפריסט אחר – ערכה חדשה שיש בה חלופות בעבור כל אסופת מתווי הנפש וההרגלים שאנו מבקשים לשחרר.

השלב המתואר, נובע מערך יסוד בסיסי בתהליך הטרנספורמציה – עיקרון הרצף והיעדר הרִיק.

כאשר מבקשים ליצור שינוי של מתווי נפש, דפוסי התנהלות, התמכרויות, הרגלים והתניות, נדרש ליצור תהליך שאין בו ואקום (רִיק), משמע תהליך שבו כאשר אנו מפוגגים ערכה של מתווי אישיות ופני נפש, הרגלים והתניות, אנו נדרשים ליצור במקביל חלופה פעילה אשר אליה ניתן יהיה להעביר משקל.

זהו שלב חשוב, שבו נדרש להפעיל ערכה חדשה הכוללת חלופות מחשבתיות, רגשיות ומעשיות, לצד מוכנות להמיר תדמית אחת באחרת ובכך לגרות ולעורר בתוך תוכנת הנפש מתווי נפש אשר לא היו פעילים ולהביא אותם לכדי ביטוי.

בשלב זה נדרש ליצור זיהוי ומיפוי מודע של החלופות ולהרכיב ערכה חדשה באופן מודע כמתכנת המבקש לתכנת את הנפש ואת הביטויים המעשים שלה בחיי היום יום.

 

6. הקשר שבין הרגשות למחשבות המשפיע על המעשים

המערכת הרגשית פועלת ביחסי גומלין הדוקים עם המחשבה.

העולם הרגשי מקושר לנורמות ופרדיגמות שמאפיינות את תפישת העולם האישית. הדבר יוצר קישוריות הדוקה בין תבניות מחשבה וקשרים חיים במוח לבין מערכת תגובות רגשיות. קישוריות זו מרכיבה ערכה נפשית הלוכדת את האדם בתוך מעגל סגור של הרגלים והתניות בתוך חיי היומיום.

כאשר אנו לומדים להפעיל פריסט חדש, אנו מפרקים את התשתית הזו, מנטרלים את הקשר שבין תפישת העולם והמחשבות לבין התגובות הרגשיות המקושרות אליהן ומתחילים ליצור תשתית חדשה. בכך המערכת הרגשית מפסיקה להגיב לקשרים החיים במוח המחוברים להתניות מחשבתיות, התפישות המגבילות יכולות להתפוגג, וניתן לשחרר הרגלים והתמכרויות ולהיפתח לאפשרויות מימוש חדשות, בקלות יתרה וללא טלטלה של הנפש.

 

7. יצירת חלופה פעילה מונעת תסמיני גמילה

כאשר איננו יוצרים בנפש חלופה פעילה, באמצעות ערכה חדשה אותה אנו לומדים להפעיל, יוצרת הנפש תסמינים של גמילה מהתמכרות, העלולים ליצור קושי, מצוקה, יציאה מאיזון, הצפה רגשית, סחרור מחשבתי, חרדות וכמיהה התמכרותית להרגלים שאותם אנו מבקשים להמיר ולשחרר.

דוגמא נפוצה ומאוד מוכרת לתסמינים הללו, עימה רבים מתמודדים, הינה בתהליכים שבהם מנסים לרדת במשקל, או להפסיק לעשן.

במצב שכזה, אם לא נוצרת חלופה פעילה בתצורה של ערכה חדשה הכוללת התייחסות רגשית ומחשבתית חדשה, המובילה לסט של אופייני התנהלות חדשים והפעלה של מתווי נפש חדשים, יהיה האדם שרוי במאבק פנימי מתמיד שיש בו ניסיון לרסן מתווי נפש, תדמיות, רגשות ומחשבות שלא עברו המרה אשר שייכים לערכה נפשית פעילה (פריסט פעיל) המנפקת כל העת את הצורך ההתמכרותי.

אך אם יצור האדם תהליך שבו הוא מזהה וממפה את הפריסט, הוא יאפיין אותו בבהירות ואז יוכל להעניק לו חלופה פעילה באופן יזום:

שלב ראשון - זיהוי ומיפוי מערכות האמונה, תפישת העולם והמחשבות המקושרים לכך, כמו למשל:

 • בנושא אכילה: "אכילה מאפשרת לי סיפוק רגשי", "כאשר אני אוכל אני מרגיש טעם לחיים", "אכילה מרחיבה את יכולת ההכלה שלי", "אכילה מקרקעת אותי" ועוד
 • בנושא עישון: "העישון מרגיע אותי", "עישון יוצר לי מרחב שלי עם עצמי ורגעים של שקט", "אם אפסיק לעשן אעלה במשקל", "העישון מאפשר לי להיכנס למצבים נפשיים של ריכוז ובהירות" וכדומה

לאחר הזיהוי והמיפוי ניצור שינוי של נקודת המוצא התפישתית ויצירה של חלופה רעיונית ומחשבתית פעילה שאותה נרצה להטמיע בתכנות של הערכה החדשה, לדגמא:

 • "האוכל נועד לשרת את הגוף שלי ולתמוך את התנועה שלי", "אכילה מאוזנת היא ביטוי של הקשבה לגוף שלי ומבטאת אהבה עצמית", "אינני נדרש למילוי חיצוני על מנת לבטא ולהרגיש מלאות פנימית", "הכלה היא מיומנות נרכשת וניתן לי לבחור בה בכל רגע"
 • "אני יכול לבחור ליצור מרחב פנימי של שקט בכל רגע ללא תלות בגורם חיצוני", "יש לי יכולת ליצור מיקוד ובהירות על ידי כוח הרצון שלי", "עישון מזיק לגוף שלי ולכן הוא מבטא תנועה שפונה כנגד עצמי"

שלב שני - זיהוי ומיפוי רגשות המקושרים לאכילה לא מאוזנת או עישון כמו למשל:

 • אכילה = רגשות של מלאות ונחמה, או לחלופין אכילה = רגשות אשם, או אכילה = שמחה וחדוות קיום
 • עישון = התגברות על רגשות לא נעימים או הדחקה שלהם וכדומה

לאחר הזיהוי והמיפוי של הקשר שבין האכילה או העישון לתגובה רגשית או מצב רגשי, יצירה של חלופה רגשית פעילה באמצעות התנסויות המקשרות מלאות, נחמה, שמחה, חדוות קיום, הכלה רגשית וכדומה, לפעילויות שונות שאינן אכילה או עישון ואותן נרצה להטמיע בתכנות של הערכה החדשה כאופייני התנהלות חדשים המקושרים לקשת רגשות רצויה. לדוגמא:

 • חיבור למוזיקה, ריקוד או פעילות גופנית ככאלה שמאפשרים חדוות קיום ותחושת מלאות
 • טיול בטבע כמאפשר תחושת נחמה והכלה
 • הגות פנימית ורצון להתרועע עם העצמי המייצר תחושה של שמחה
 • שיחה ודיאלוג עם חברים כחלופה להדחקה והימנעות

שלב שלישי - זיהוי ומיפוי של תדמיות, מתווי אישיות והרגלים המקושרים לאכילה הלא מאוזנת או לעישון:

 • אכילה המקושרת לתדמית הבשלן הטוב, אכילה המקושרת לתדמית בת הזוג המזינה את המשפחה, אכילה שיש בה תדמית של ילד טוב המרצה את הוריו הדואגים שיאכל, אכילה המקושרת לתדמית של קורבן, אכילה המקושרת למתווי נפש מדחיקים או לחלופין פורקי עול, אכילה המקושרת לאיכות נפשית שיש בה כבדות והיעדר משמעת פנימית, אכילה המקושרת למתווה נפשי נטול מודעות אשר אינו מעוניין להעמיק בהרגלי הצריכה שלו ועוד
 • עישון המקושר לתדמית גברית וקשוחה, אכילה או עישון שיש בהם תדמית של הליכה כנגד הזרם והתרסה, עישון המגדיר תדמית חברתית "מגניבה" ומאפשר להרגיש נוח במצבים חברתיים שונים, עישון המקושר למתווה נפשי שיש בו הדחקה וחוסר מוכנות לראות את הקשר שבין בחירה לתוצאות וההשלכות, או עישון המקושר לאיכות נפשית של אינטנסיביות ועוד ועוד...

יצירת חלופה באמצעות בחירה של תדמיות חדשות אשר תואמות את הערכה החדשה שרוצים להפעיל וטיפוח מתווי נפש רצויים באמצעות יצירת הרגלים מעשיים התומכים את העצמת התדמיות החדשות ומתווי הנפש הרצויים, לדוגמא:

 • תדמית הבשלן שאוהב להכין מאכלים בריאים ומזינים, האמא האכפתית שמקשיבה ומעניקה אהבה ללא תנאי אך גם יודעת להציב גבולות ולהקשיב לצרכים שלה, תדמית חדשה של אדם בעל מודעות חברתית וסביבתית, סקרן וחוקר מגמות של צריכה ותזונה, האחראי שדואג לגוף שלו ולרווחה שלו, הילד הקשוב והערכי ועוד
 • תדמית הרגוע שיש לו זמן להכל ברווחה, המחובר לעצמו והעצמאי שלא נוהה אחרי טרנדים חברתיים, הבריא שאכפת לו מעצמו ומהסביבה שלו, המצחיקה שיכולה לפתח שיח חברתי ללא עזרים חיצוניים ועוד..

אם נמשיך בדוגמא בה התחלנו, כאשר ינסה אדם לשנות את הרגלי האכילה שלו, או לחלופין להפסיק לעשן, מבלי שיצר חלופות פעילות לרגשות, המחשבות, התדמיות וההרגלים, הוא יחווה תסמיני גמילה ומאבק פנימי מתמיד.

תסמיני הגמילה הללו נובעים מרִיק שנוצר בתוך התוכנה הנפשית, אשר יוצר כעין חלל אנרגטי אשר מבקש את המילוי.

יצירת חלופה פעילה, ממלאה חלל זה ויוצרת מעבר קולח מערכה אחת לאחרת, שאין בו תסמיני גמילה קשים, מאבק או קושי, אלא ניהול מודע ויוזם של הנפש במעבר שלה מסט נפשי אחד לסט נפשי אחר.

 

8. מעגל העוצמה של האפשור – כלי מהותי בהשמשת ערכת נפש חדשה

בשלב השמשת החלופה הפעילה, כדאי להפעיל את מעגל העוצמה של האפשור אשר מסייע ביצירת הערכה החדשה ותכליתו להעצים את היכולת להתנהל באזורים חדשים ולא מוכרים הן ברמת הנפש והן ברמת ההתנהלות היומיומית, עד ליצירת תשתית נפשית יציבה ומאוזנת.

מעגל העוצמה של האפשור טומן בחובו:

מוכנות לאפשר את התנועה אל אזורים בלתי מוכרים  התרועעות עם קשת רגשות חדשה, מחשבות ורעיונות חדשים והתנסות מעשית המשחררת הרגלים לא רלוונטיים, מעצימה אופייני פעולה בלתי מוכרים ומטפחת תדמיות חדשות  התנסות המעצימה את הערכה החדשה ומולידה מיומנות ההולכת ומתבססת  המיומנות מובילה לביטחון עצמי וערך עצמי ויכולת להרגיש בטוחים ונינוחים אל מול הערכה החדשה שהופעלה  הביטחון והערך מולידים פתיחות  הפתיחות יוצרת אפשור  וחוזר חלילה במעגל של עוצמה הולכת ומתגברת המאפשרת לשלוף ממדף הנפש, כל פעם מחדש ערכות חדשות המתואמות לתהליך מתמיד של התפתחות, העצמה והתחדשות.