המדריך לחציית סף בתהליך הטרנספורמציה חלק 1 - מהותה של עוצמה

המדריך לחציית סף בתהליך הטרנספורמציה

 

חלק ראשון
מהותה של עוצמה

 

לוהאריה
11.5.2018

 

 

כיצד ניתן לפרוש את הגשר בין תודעה, הבנות וערכים תיאורטיים להתנהלות הלכה למעשה בחיי היומיום?

בתהליכי התפתחות, נחשף האדם לתודעה, ידע והבנות הפותחים בעבורו חלון לאפשרויות חדשות, אשר לא היו מוכרות או נגישות קודם לכן.

ישנם כאלה אשר יסתפקו בהרחבת התודעה ולא יעברו לשלב הבא שהוא שלב הטרנספורמציה. אנשים אלה יבחרו להשאיר את ההבנות ורוחב היריעה התודעתי כמצבים תיאורטיים אשר בינם לבין העצמי מתקיים פער ומרחק.

ישנם כאלה אשר יממשו את התודעה, ההבנות והערכים ויצרו טרנספורמציה של נפשם ושל חייהם ובכך לא רק ידברו על השינוי, אלא יהיו השינוי עצמו.

כיצד ניתן לבנות את הגשר שבין התיאוריה לבין המימוש?

הגשר בין התאוריה למימוש, בין הרצוי לבין המצוי, נבנה באמצעות הסכמה כנה.

עובר על הגשר

הסכמה
~~~~~~~

כאשר בוחר האדם בטרנספורמציה הוא מתאם את עצמו לתודעה חדשה בעבורו, והופך אותה למודעות יישומית הבאה לכדי ביטוי הלכה למעשה בחייו. בכך פותח עצמו האדם לשינוי שאינו רק תודעתי אלא גם נפשי ומעשי.

משמע, בבסיסו של תהליך הטרנספורמציה עומדת ההסכמה לגשר את התודעה אל עבר המחשבות, הרגשות, הגוף והנפש, לשנות הרגלים והתניות ולהתמסר להתחדשות המשפיעה על תפישת העולם ועל אורח החיים.

מדוע לעיתים לא נוצרת ההסכמה?

האגו האנושי, אשר אינו חובב שינויים, ינסה להקטין את העצמי וליצור ריחוק בינו לבין התודעה החדשה, המשמעויות החדשות והערכים הנחשפים בתהליך ההתפתחות.

ההקטנה והצמצום של העצמי, והתפישה את התודעה כרחוקה ותיאורטית וככזו אשר אינה חלה על העצמי, מונעת שינוי וממקמת את האדם באזורים המוכרים והידועים.

שלוש שאלות יסוד
~~~~~~~~~~~~

1. בשלב הראשון, כאשר אתם מבקשים ליצור שינוי, שאלו את עצמכם: האם אתם מוכנים להרחיב את התודעה, להיפתח לתפישות חדשות, לשחרר דעות קדומות, ולסגל לעצמכם מודעות חדשה

2. בשלב הבא, שאלו את עצמכם: האם אתם מוכנים לפתוח את עצמכם לתהליך טרנספורמציה אשר יהפוך את השינוי התודעתי והמודעותי, לשינוי ממשי בחייכם

3. בשלב השלישי, בידקו בתוככם: האם אתם מוכנים לשחרר שליטה, היקשרות ותלות ולהתמסר לשינוי 

ממה נובעת ההסכמה להתמסר? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

המוכנות להתמסר לתהליך הטרנספורמציה, הינה שלב מהותי בתהליכי שינוי.

ממה נובעת המוכנות להתמסר?

ההתמסרות נובעת בראש ובראשונה מן המוכנות של האדם להכיר בערכו וביכולת שלו להתמודד עם מצבים חדשים ובלתי מוכרים.

הערך העצמי הוא האיכות המאפשרת לאדם לפעול מתוך עוצמה, לא להפריד את עצמו מן השינוי אלא להיות השינוי.

הסכמה, הסמכה ומוכנות לסמוך על עצמכם
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בהסכמה ישנה הסמכה הנובעת מכך שאתם סומכים על עצמכם. משמע, מצב שבו אתם סומכים על העצמי ומסמיכים את העצמי שלכם לקחת את ההובלה, לחסות על האגו ולאפשר לו ריפוי והשלמה.

שאלו את עצמכם: 

  • האם אתם סומכים על עצמכם? 
  • האם אתם מסכימים להחיל על עצמי את התודעה הגבוהה, המשמעויות והערכים, כך שלא יהיו מורחקים ותיאורטיים אלא קרובים וממשיים? 
  • האם אתם מודעים לתכסיסי האגו?
  • האם אתם מסמיכים את העצמי לקחת חסות על האגו?

 

תכסיסי האגו להרחיק מיישום ומימוש התודעה
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

אחד מן התכסיסים של האגו למנוע התמסרות הינו באמצעות בידול של האדם מן התודעה והצגה של העצמי ככזה "יוצא דופן", "בעייתי" או "חריג" שעליו לא חלה התודעה וגם לא חלות אפשרויות השינוי והצמיחה.

לא פעם ינסה האגו להשאיר אתכם בגבולות המוכר והידוע, באמצעות דיאלוג פנימי שנשמע כך:

"...כן התודעה נפלאה ומדוייקת - אבל אצלי זה לא עובד ככה..." 

או "התאוריה מאוד בהירה והגיונית, אבל היא לא תופשת לגביי, כי אני בעייתי, אני בנוי אחרת ...." 

או "האגו שלי הוא יוצא דופן מורכב ובלתי ניתן להמרה..." 

אמירות אלו, ועוד רבות נוספות, הן חלק מדיאלוג פנימי מגביל ומעכב שתכליתו להקטין את האדם ולהשאיר אותו תחת תקרת זכוכית, לכוד באזורים המוכרים והידועים בהם האגו מרגיש שולט והנפש מרגישה ובטוחה.

 

שליטה כאינדיקציה לחולשה ופחד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

פעמים רבות, תתקלו בתהליכי טרנספורמציה ושינוי, בהתנגדות פנימית להתמסרות לתהליכים.

מהו כוח ההתנגדות הזה? מה יוצר אותו?

ניתן לראות את כוח ההתנגדות כמערכת בלמים נפשית המופעלת על ידי האגו שמבקש לעצור את התנועה ההתפתחותית שנועדה להוביל אל אזורים חדשים ולא מוכרים בנתיב החיים.

האגו יבקש להישאר באזורים שבהם הוא מרגיש שולט ומוביל.

הדבר מתורגם למצב נפשי, שבו האדם חש ביטחון ונינוחות רק כאשר הוא מצוי בשליטה ומכתיב את אופן ההתנהלות, את הקצב ואת המסגרת שבתוכה יתקיימו התהליכים.

זוהי העדפה של האגו להישאר באזורים המוכרים והידועים ולהיות "ראש לשועלים" ולא "זנב לאריות". העדפה שכזו מגבילה את האדם למוכר ולידוע ומונעת התמסרות לדרך לא מוכרת, מתוך הרכנת ראש, אפשור ומוכנות לרכוש בהדרגה מיומנויות חדשות.

טרנספורמציה משמעה תנועה התפתחותית מתמדת ממדרגה למדרגה. ההתנגדות של האגו נועדה לבלום את התנועה, להכתיב את קצב ההתפתחות ולשלוט בו, זאת מתוך חוויה של חולשה ופחד.

לעיתים, על מנת לבלום את תהליך ההתפתחות והשינוי, יצור האגו דה לגיטימציה של דרך ההתפתחות או של מורה הדרך ובכך ינסה להטות את האדם ממסלול ההאצה הטרנספורמטיבית בה הוא מצוי.

ככל שהאדם תופש עצמו כחלש ומבסס את תחושת הביטחון שלו על שליטה, כך יקשה עליו להתמסר לתהליך השינוי הטומן בחובו "נשלטות", התמסרות ואפשור – הנובעים כולם מערך עצמי והכרה ביכולת האישית להתפתח תוך כדי התנסות בחוויות ואתגרים חדשים ולא מוכרים.

בהקשר זה מוזמנים לקרוא על מעגל העוצמה של האפשור

פחד מעוצמה
~~~~~~~~~

מדוע מתקיים דיאלוג פנימי שנועד לעצור טרנספורמציה ומה תכליתו?

אחת הגורמים המרכזיים להלך רוח שכזה, הינו הפחד מעוצמה.
הפחד מעוצמה, הינו כעין תוכנה נפשית הפועלת ברקע, ויוצרת היסוס, רתיעה משינוי ומניעה של טרנספורמציה על-מנת להשאיר את האדם קטן חלש ונטול השפעה. בכך, מבטיחה הנפש כי לא יעשו "טעויות", או שלא תתבסס עוצמה שעלולה להיות מנותבת על ידי האדם לרעה.

המעבר מפחד מעוצמה - לאחריות על העוצמה
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

על מנת ליצור שינוי, נדרש להמיר את הפחד מעוצמה בלקיחת אחריות על העוצמה.

משמע, את הפחד מעוצמה ומשימוש בעוצמה לרעה, מחליפה אחריות כלפי תהליך השינוי ומוכנות כנה להתרועע עם פני הנפש ולהכיר את הכוחות הפועלים בפנימיות.

הכרות שכזו מאפשרת ליצור בחירה מודעת בין ההתניות, ההרגלים והאוטומטיים של הנפש והגוף, לבין התודעה, המודעות והערכים, ובכך ליצור סדרי עדיפויות ברורים ואופייני התנהלות חדשים, מתוך אפשור ומובהקות.

המעוניינים להרחיב בנושא לקיחת אחריות - מוזמנים לקרוא על מעגל העוצמה של לקיחת אחריות - כלים להבנת מושג האחריות ומודלים ללקיחת אחריות על נתיב החיים

מובהקות המאפשרת התמסרות המולידה עוצמה
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

המובהקות וההתמסרות הכנה לתהליכי הטרנספורמציה יוצרת שווי משקל פנימי חדש שבו התודעה מחלחלת אל הנפש ומאפשרת לאדם להרכין ראש בפני האנושיות שלו ולהבין כי האנושיות היא זו המהווה את כלי הביטוי בעולם הגשמי - ויכולה להיות כלי מגבה ותומך, או כלי מסלף ובולם.

גיבוש האחריות האישית כלפי העוצמה המתגברת בתהליך הטרנספורמציה, מולידה מובהקות.

המובהקות יוצרת מחויבות לטרנספורמציה אמיתית ללא פשרות, זאת על מנת לבטא את העוצמה במאור פנים ובאופן חיובי והרמוני.

מובהקות שכזו מולידה התמסרות מלאה לשינוי ולתנועה אל עבר הבלתי ידוע. בכך מתעלה האדם מעל ההתנגדויות של האגו, ופותח עצמו לתהליכי טרנספורמציה המגבירים את עוצמתו הפנימית.

עוצמה = התמסרות

העוצמה הפנימית המתגברת, מובילה לעוד התמסרות, וההתמסרות מובילה לעוצמה וחוזר חלילה במעגל על סופי של צמיחה.

מפתח לשינוי
 

כאשר תהליך הטרנספורמציה עולה מדרגה, ינסה האגו לבלום את התהליך באמצעים שונים ולעיתים הוא עלול להכניס את האדם לתעתוע.

כיצד נזהה את האגו?
כיצד נוכל לשמור על אוריינטציה בהירה ולנווט את דרכנו בביטחה בתהליך השינוי?

בחלקו השני של ״המדריך לחציית סף בתהליך הטרנספורמציה״, תמצאו ״ערכה לשעת חירום״ המביאה כלים פשוטים ורבי עוצמה המאפשרים ליצור בחירה חופשית מודעת וערה בזמן אמת, להחלים את הנפש ולתת מענה לתעתועי האגו

מוזמנים לעבור לחלקו השני של:
"המדריך לחציית סף בתהליך הטרנספורמציה - ערכה לשעת חירום"

שלכם באהבה