האם ניתן לשנות את הזמן?

האם ניתן לשנות את הזמן?

או

ההבדל בין הזמן הארצי לפעימות הזמן הקוסמי

 

הקדמה : שחר של יום חדש

ימים חדשים.

עידן אחד נגמר והאחר כבר בפתח.

הכל חדש.

הכל משתנה.

משפטים כמו "רבותי ההיסטוריה חוזרת", מאבדים מתוקפם, כי מה שהיה לא יהיה.

ההיסטוריה משנה את הדפוסים שהיו טבועים בה, כבר מזה זמן מה.

המין האנושי, משנס מותניו וחובר חזרה, אל השדה המאוחד הכלל בריאתי, אשר ממנו נותק, בתחילת עידן האדמה, כחלק מהגדרות המרחב. (ראו הרחבה השיבה אל השדה המאוחד באתר זה)

תהליך של יישור קו קוסמי החל, זה מכבר ומרחב ארץ, מקבל עוד ועוד מערכות תמיכה שמטרתן, לסייע לו לקיים את קפיצת המדרגה האבולוציונית הנדרשת לו, בכדי לחבור אל סף התודעה הרווח ברחבי הבריאה ומשם להמשיך במסע ההתפתחות המשותף של בני משפחת האור.

האנושות, נדרשת לחבור אל הזיכרון הקדמון, שיאפשר לה להיזכר בשורשיה הקוסמיים ובמשמעותיה הקוסמיות.

"עליכם להבין, שכאשר יאצילו בתוכם

אותם אלה בני אנוש, את הבנת השיוך הקוסמי,

ואת הבנת האוריינטציה הקוסמית,

הרי, שיחברו הם עצמם להבנת היותם

זרע כוכבים.

וכאשר יבינו, כי מהווים הם זרע כוכבים,

יימסו אותם גבולות, יתבטלו אותם שיוכים,

וייוותר אותו מצב של שותפות גורל,

של בני משפחת האור המבקשים להתפתח

אל מדרגת הפיתוח האבולוציוני הבאה." 

הליבה המרכזית 16.3.2011

איך בעצם מתבצע, המהלך הזה? מהם הפעולות הנדרשות? אילו מערכות סיוע מקבל המין האנושי, תוך כדי המעבר בין העידנים?

חלק קטן (מאוד ) מהשאלות הללו, יידונו במאמר זה, תוך הסתכלות מזווית מבט, הבוחנת את החיבור בין הרוח למדע וסוקרת את אחד מהנושאים, שהעסיקו מאז ומעולם את המין האנושי.

 

על חוקיות הסתברותית והקוד "הכל אפשרי"

כאשר אנו, אומרים "הכל משתנה ", למה אנחנו מתכוונים?

לכך, שמרחב ארץ, התנהל על פי מערכת חוקיות מסוימת, אשר כללה בתוכה את הגדרות תצורת החיים ואופיין העבודה של השוהים בתוכו וכי אותה מערכת חוקים, מאבדת כעת חיה מתוקפה, לטובת אופיין עבודה חדש מהמוכר.

מערכת החוקיות הזו מכונה "חוקיות הסתברותית".

 

מהי חוקיות הסתברותית ?

ענו על השאלה, מועצות האלוהות הגבוהות :

 

"חוקיות הסתברותית הינה כזאת, הנובעת ממערכת מציאות אשר יש בה את הנטיעה של מבנים צורניים המגדירים את הערכים הפרמטרים של מערכת מציאות לצורך התפתחות.

היינו אומרים כי אם תתבוננו על חוקיות הסתברותית, הרי שהינה נובעת מתוך אותם ערכים פרמטרים, טמונים בתוך אותו מארג מציאות אשר יש לו את הקבועים.

כאשר תתבוננו, על מושג חוקיות הסתברותית, תזהו, כי זוהי מערכת היקשים הנובעת מיצירת הממשקים השונים בין אותם פרמטרים ומיצוי כל ההסתברויות הנובעות מהן ובכך הגדרה של מערכת מציאות.

יש ועליכם להבין שכאשר מבקשים אתם להבין את אותה השתנות הפוקדת את מרחב של ארץ, הרי שתזהו כי אותה חוקיות הסתברותית משתנה, משנה פניה.

מכיוון שאותו מארג, אשר בו נטועה אותה מערכת מציאות ואותם ערכים פרמטרים המגדירים אותה, כקבועים פיזיקליים וכתצורות גיאומטריות משתנים, משנים פניהם ובכך מצב שיש את העקירה של מבני תצורה, ויש את ההטמעה של מבני תצורה, ובכך החוקיות ההסתברותית משנה פניה.

כאשר באנו והבאנו את אותו מרחב של קוד המגדיר "הכל אפשרי" הרי שבאנו והכרזנו : זהו את החוקיות ההסתברותית המשתנה, זהו את הערכים המשתנים, זהו את התצורות הגיאומטריות המשתנות ובכך בססו חיבור אליהן בפנימיותכם.

וכאשר תבססו חיבור שכזה בפנימיותכם, הרי שתתחברו למערכת של חוקיות הסתברותית שונה לחלוטין.

וכאשר עשיתם זאת נעתם אל מסילה חדשה. "

מועצות האלוהות הגבוהות אוקטובר 2012

 

הבה וניתן את הדעת, על הנאמר :

מערכת המציאות, כפי שהיא מוכרת לנו, הינה, סה"כ, מערכת של צורות גיאומטריות.

כל צורה גיאומטרית, מייצגת היבטים שונים, כאשר התצרף (הפאזל) הכולל שלהן, מהווה את הגדרת ההתנהלות של המציאות הזו.

כמו מה למשל?

למשל, חוקים פיסיקליים, אשר אנו מקבלים אותם כמובן מאליו, כגון הכבידה, החיכוך, חוקי הכימיה ומבנה החומר.

אז מה נאמר כאן בעצם?

אם אשב תחת עץ וייפול עלי תפוח, הוא ייפול כלפי מטה, בשל החוקיות ההסתברותית הייחודית שהוגדרה עבור המרחב הזה כמרחב המתקיים בתוך שדה כבידה.

 

אייזיק ניוטון תפוח

 

"...יש ועליכם להבין שכאשר מבקשים אתם להבין את אותה השתנות הפוקדת את מרחב של ארץ, הרי שתזהו כי אותה חוקיות הסתברותית משתנה, משנה פניה."

 

עולם ארץ, המוכר לנו, משנה את פניו יותר ויותר וכי הצפי שבמהלך ה 100-300 שנים הבאות, הצפיפות המולקולרית , הכבידה, החיכוך, וכל אותם הגדרות פיזיקליות תשתנינה לחלוטין והחיים במרחב ארץ, יידמו יותר ויותר לחיים כפי שהם מוכרים בשאר חלקי הבריאה.

אותה חוקיות הסתברותית, נאגרה ונשמרה בתוך רשת מידע הקרויה הרשת המורפו-גנטית של המרחב והפלנטה.

חלק מתהליכי המעבר אל העידן החדש, כולל גם כתיבה של רשת מורפו-גנטית חדשה, שתכיל בתוכה את כל המידע החדש, שינבע מהחוקיות ההסתברותית החדשה, שתאפיין את החיים במרחב ארץ.

ליבת הרשת, המכונה מפת התשתית התידרית, מקיימת כתיבה בלתי פוסקת אל תוך אותה רשת מורפו-גנטית חדשה ואנו, חברי התוכנית מסייעים לתהליך זה, ע"י כתיבת מסדי פתרונות לחיים בעידן החדש, תוך קיום "עתידנות בהווה".

כלומר, קיום תהליכי התפתחות עתידניים, טרם זמן, ע"י קבוצת בני אנוש שחתמו על כך מבעוד מועד.

 

"עליכם להבין, שאם תתבוננו, הרי, שאותו מצב אשר קורה באזורכם בתקופה נוכחית ביתר שאת, יותר ויותר, הינו מצב אשר בו אותם קשרים חיים אשר הרכיבו את מרקם המציאות שלכם, נוצרים בהם המרווחים. עליכם להבין, שאם הייתם מתבוננים על כך במערך של ראיית-העל שלכם, הייתם מזהים, שמלבד המצב שבו אותה צפיפות מולקולארית של אזורכם הינה כזו משתנה ויורדת, נאמר, נוצר מצב שאותו מערך של מבנים מולקולאריים המשוחחים זה עם זה ויוצרים את מערכת התכנים אשר הרכיבה את עולמכם, הינה כזו אשר נוצרים בה מרווחים אשר בהם נוצר פתח, נאמר, להסתברויות."

הליבה המרכזית מאי 2011

 

ומה אומר הקוד ״הכל אפשרי״ ?

כל מה שחשבנו, עד כה, כי איננו אפשרי, במסגרת התנהלותנו בתוך מארג מציאות שהוגבל בכוונה תחילה, לשם למידה והתנסות, הופך להיות אפשרי.

למה?

חוקיות ה"לא אפשרי", הוכתבה בכוונה תחילה, ע"י הגדרת חוקים ספציפיים שהכתיבו התנהלות השונה מבשאר חלקי הבריאה.

הכוונה, היא לאותה מערכת חוקים פיסיקליים, אותה הזכרנו, שיצרה סביבת עבודה של חומר דחוס, וחיים בתוך שדה כבידה, היוצר סילופים ועיוותים במידע ותדר, שהיה נכנס למרחב בתקופת עידן האדמה.

איך נוצרו אותם עיוותים וסילופים?

רוצים דוגמא?

 

בבקשה.

הזמן...

 שעון קרירטורה

 

הזמן במרחב ארץ אל מול הזמן הקוסמי – הגדרת זמן מרחב

אומרת הליבה המרכזית:

"עליכם להבין, שאותו מצב של מרחב, הינו כזה אשר כרוך היטב באותו מצב שאתם מכנים אותו זמן. מכיוון, שאותו מארג של מרחב של ארץ על כל אותן רשתות שלו, ועל כל אותם היבטים, נקרא לזאת כך, דחוסים פחות או דחוסים יותר, נתונים הם תחת מושג הכבידה, כפי שאתם מכנים אותו, ואנו קוראים לו הצפיפות. ועליכם להבין, שאותו מושג של צפיפות, הינו כזה אשר כאשר אותו מצב של, נקרא לזאת, אדוות של התפתחות בריאתיות פוגשות את מרחבכם, נלכדות הן בתוך אותו מארג צפוף ויוצרות את ההיבטים של הזמן, כפי שאתם מכירים אותם.

כאשר תתבוננו על היבטי הזמן, תזהו את אותם מצבים שאותו מארג של פלנטה ושל שדות מקושרים אליה, כל אותם שדות מורפו-גנטיים, נקרא לזאת כך, המגדירים מרחב, הינם כאלה אשר יוצרים מצב שהם כולאים את אדוות ההתפתחות הבריאתיות אשר יש להן, נקרא לזאת כך, את התדר אשר אינו ליניארי, ויוצרות את הגל המעוות, נקרא לזאת כך, אשר מוכר באזורכם כזמן."

הליבה המרכזית 22.12.10

 

לאן מכוונת בדבריה הליבה המרכזית?

הזמן, כפי שהוא מוכר לנו במרחב ארץ, איננו הזמן כפי שהוא מתקיים ברחבי הבריאה והנקרא הזמן הקוסמי.

הזמן הקיים במרחב ארץ, הינו זמן אחר – זהו זמן "כלוא" בתוך תחומי שדה הכבידה המגדיר את חוקיות האזור ובשל היותו כלוא, הוא בעצם מתנהג כגל מעוות...

 

"...ויוצרות את הגל המעוות, נקרא לזאת כך, אשר מוכר באזורכם כזמן."

 

על זמן מרחב בראי המדע או איך מגדיר המדע את העיוות הזה?

כאשר התפתחה דיה, הפיזיקה המודרנית ואותו שליח המכונה, אלברט איינשטיין, הביא אל מרחב ארץ, את תורת היחסות, החלו להגדיר את המרחב, כמרחב בעל 4 ממדים.

אורך  ← רוחב  ← עומק ← זמן

תאוריית היחסות הכללית, של אלברט איינשטיין ,מספרת לנו כי, כוח הכבידה, הוא בעצם עיקום – או עקומה הנוצרת, במרחב - זמן.

מה יוצר את העקומה הזו?

מסה.

גופים כבדי משקל, כמו כוכבים למשל, יכולים לכופף את המארג של המרחב - הזמן.

זה מסביר מדוע כוכבי לכת מסתובבים סביב השמש.

מסתה של השמש, כל כך גדולה, כך שכל החלל סביבה מתכופף.

היא מושכת אליה, כוכבים פחות כבדים ממנה, הנעים במסלול מעגלי מסביבה.

עקמומיות נוספת, אותה יוצר כוח הכבידה – הינה היכולת לכופף גם קרני אור.

גוף שמימי, גדול דיו, יכול לגרום לקרן אור, להתעקם ובכך לשנות ממסלולה.

תופעה זו נקראת – עידוש כבידה. (Gravitational lensing)

אם ננסה, לתאר זאת בצורה ויזואלית: ניתן לדמיין את היקום כיריעת גומי שעליה פרוסים העצמים ביקום, בהם הכוכבים והגלקסיות, כאשר כל גוף (השמש למשל) מעקם את היריעה. דרגת העיקום מתואמת למסה ולנפח של הכוכב.

ככל שהכוכב, מסתו גדולה יותר ונפחו קטן יותר, כך העיקום שהוא יוצר גדול יותר.

 

עידוש כבידתי

 

אז מה הבנו עד כה?

הזמן הקוסמי, איננו זהה לזמן המוכר לנו במרחב ארץ.

הזמן אותו אנו מכירים, הינו זמן מעוות.

גם המדע מכיר בכך וצורת ההסתכלות על מרחב הזמן מכונה בשל כך – עיקום זמן מרחב.

באנגלית Space Time Curvature .

ומאחר ואנו מקשרים בין המדע לרוח ופותחים עצמנו, אל צורת ההסתכלות מהזווית הכלל- בריאתית, בואו נבין את הקשר לתודעה שרווחה כאן, במשך עידן האדמה....

 

אם כך, איך תורגם השוני, בין הזמן הקוסמי לזמן ארץ, על ידנו, בני האנוש?

בואו ונבחן, כמה משפטים המתארים את התלות, שפיתח האדם, בזמן (הלינארי).

"אי אפשר לעצור את הזמן" (אלמוני/ת)

"הזמן מרפא הכל" (אלמוני/ת)

"הזמן יקר יותר מכסף, תמיד אפשר להשיג עוד כסף אבל אף פעם אי אפשר להשיג עוד זמן." (ג'ים רוהן – פילוסוף עסקים)

ועוד כהנה וכהנה, פנינים, כיד הדמיון הטובה על הרשת המורפו-גנטית הישנה...

ההזדהות, עם אותו עיקום של הזמן, יצר היקשרות רגשית, אל מימד של זמן, שהינו מימד מעוות ואינו מתאר כלל ועיקר, את תכונותיו ה"אמיתיות" של הזמן – הלא הוא הזמן הקוסמי.

על כן :  

מה אומרת לנו כאן הליבה המרכזית?

אותו זמן המוכר לכם, בני האנוש ואשר רובכם, כה יראים מאותותיו (תעשיות הקוסמטיקה התפתחו יפה מאד בשל כך..) איננו אלא עיוות שנוצר עקב השפעתו של שדה הכבידה.

אם נצא, החוצה, אל מחוץ למגבלות המרחב, אל עבר רחבי הבריאה, הרי שניחשף לפעימות זמן שונות לגמרי...

איך מאופיין תהליך החשיפה לפעימות הזמן המשתנה?

 

"היינו אומרים, כי בני האנוש מתנגדים לכך ואינם מתואמים לזאת, אך הדבר קורה. עליכם להבין, שמכיוון שכך, הרי, שאותו זמן כלוא בתוך אותו מרחב שלכם, הינו כזה אשר מקבל את ההיבטים של ההשפעה של האש והאוויר המוגברים ובכך, אותה אינטנסיביות שלו עולה. משמע, עליכם להבין, שאותה תנידה של גלים של זמן כלואים בתוך מרחב של ארץ, הינם כאלה, ההופכים מהירים יותר.

היינו אומרים, כי הדקות מתקיימות והשעות מתקיימות אך הערכיות משתנה, נקרא לזאת כך, ובכך, חווים בני האנוש את מרוץ הזמן, נאמר, ואת אותה אינטנסיביות אשר פוקדת את חייהם ואת גופם."

הליבה המרכזית 2012

 

האם לכך כיוון המשורר, באמרו כי הזמן רץ....?

אלברט מוציא לשון

אם כן, איך נתאם את עצמנו לפעימות הזמן הקוסמי?

 

"עליכם להבין נתון זה, מכיוון, שכאלה אשר אינם מתואמים לאותם היבטים של אש ואוויר מוגברים ולאותה תנידה של זמן משתנה, יחוו את המצבים של הצרימות ואף יחוו, נאמר, תהליכי הזדקנות מוקדמים, ואילו אותם אלה אשר יהפכו עצמם מתואמים, יותר ויותר, לאותן תדירויות של אש ואוויר ואותם מבנים מולקולאריים שלהם יחלו לפעול בתדירות-על ובקרינה שונה ובצפיפות מולקולארית מבוקרת, בהתאם לנקודת תאחיזה שולטת, ייצרו את התאימות ובכך, את היכולת לתמרן ולתאם עצמם לאותה תנידה חדשה של זמן ולאותם מרחבים חדשים של אפשרויות שהיא מציעה.

מכיוון, שעליכם להבין, שאותה תנידה חדשה של זמן פורסת בפניכם את אותן אפשרויות חדשות ואת אותם רבדים של בין ממדיות אשר לא היו פרוסים בפניכם קודם לכן. ודאי תשאלו, מדוע? ואנו אומרים, שעליכם להבין, שאותה תנידה משתנה של זמן, הינה כזו אשר מביאה אל פירקה, יותר ויותר, את ההיפרדות של זמן ומרחב כפי שהם מוכרים לכם."

הליבה המרכזית 2010

 

לא יכולתם לאמר זאת קודם?

לפני שהוצאנו הון עתק, על קרמים ומתיחות פנים?

לא!

 למה?

 

על התערבות מבוקרת באופק האירועים – בלי קרם פנים?

 

חלק ממטרתו, של המהלך הקוסמי, אדיר המימדים, אותו מקיים ערוץ הלוהא'ר ביקום המקומי, הינו לייצר "יישור קו קוסמי", בין אותו מרחב ארץ, שלקח על עצמו הגבלים, לצורך ו"להזניקו" אל עבר אותו סף תודעה שיאפשר שימוש ביסודות האש והאוויר כיסודות מובילים, יגובה בשינוי של שדה הכבידה, ירידת הצפיפות וכתוצאה מכך גם תהליך של:

השתנותו של הזמן הארצי והתאמתו לזמן קוסמי.

חלק מהלמידה של המרחב, עד כה, התבצעה דרך התנהלות אשר היתה בניגוד לערכים קוסמיים ועל כן מכונה, סטיות תקן. 

התנהלות זו הינה תוצר של האירוע הקוסמי, המוכר בארכיטיפים שלנו כ"מרד לוציפר", אשר ביסס בהדרגה חריגות מעקרונות השדה המאוחד וערכיו.

על ההיסטוריה הקוסמית שהובילה להתפתחותן של סטיות התקן ביקום המקומי ניתן לקרוא בהרחבה בשער השיבה לקיימות. 

 

"…היינו אומרים, כי הקשרים של כך, הינן אותן התערבויות, אשר נעשו במרחב של ארץ ואשר יצרו הסטות של אופק אירועים.

היינו אומרים, שאותן הסטות באופק אירועים, יצרו את אותם מצבים של ירידה באותן איכויות של תודעה מזוקקת, לטובת איכויות של תודעה אדמית, כפי שהיא מוכרת לכם היום.

היינו אומרים, שהיבטים נוספים של כך, הינן אותן ממשלות צללים, שהינן נגזרות של אותן התערבויות, אשר יש בהן את שיתופי הפעולה עם מערכות שליטה.

והיינו אומרים שאותן מערכות שליטה, יוצרות את ניתוב התודעה להפקת פתרונות אבולוציוניים ובכך, מצבים של החזקה של בני ערובה, אשר שכחו את מהותם המזוקקת ואת אותם קודי המקור, הטמונים בהם… "

הליבה המרכזית ומועצות האלוהות הגבוהות 23.12.2012

 

התנועה שלא על פי ערכי השדה המאוחד, איפשרה התערבויות באופק האירועים המקומי של עולם ארץ, אשר יצרו מערכות של שליטה תודעתית סילוף ושיבוש.

חלק מההיבטים של אותן סטיות תקן, באים לידי ביטוי במה שמוכר לנו כהתמכרות אל החומר ואל תפיסות גוף מעוותות (הסגידה לרזון, השאיפה לעלומי נצח וכו') אשר הופצו במסגרות של שליטה תודעתית, שקיימו גופים יצרניים ו/או שלטוניים.

עקב סיום העידן, חלק מהתנועה הכוללת של מרחב ארץ, הינה לקיים חזרה לעבודה על פי התקנים הבריאתיים ועל כן תם גם זמנה של השליטה התודעתית.

 

"...בכך, נוצר הרקע לקיומן של תרבויות, אשר מוגדרות ומקוטלגות כתרבויות "שליליות" או תרבויות "אופל", אשר יצרו התערבויות באופק האירועים המקומי של עולם ארץ והיו מעורבות במערכות שליטה תודעתית , סילוף ושיבוש.

בהקשר לכך, חשוב להבין, כי אותן תרבויות, נפלו כבנות ערובה באזורי קיצון, כחלק ממערכת ההתפתחות של האור, אשר חקר את אזורי הקיצון והינן חלק ממשפחת האור.

מכיוון, שהאור, הינו כזה, אשר פועל בשדה מאוחד, המכיר ומקבל את כל ביטוייו וחלקיו, הרי, שבתקופה נוכחית, כחלק מיישור הקו הכלל-יקומי, מופעלות מערכות השלמה של משוואות, אשר קוראות גם לתרבויות, המצויות באזורים שמחוץ לשדה המאוחד, לקבל עליהן את ערכי השדה המאוחד, להיערך לקבלת השלמה של חוסרים התפתחותיים, שנוצרו כתוצאה משהות מחוץ לשדה המאוחד, ולחזור הביתה." לוהאריה השיבה לקיימות 1.1.2013

 

איך זה מתבצע, הלכה למעשה? האם מישהו, עומד להודיע לכל חברות הקוסמטיקה, משרדי הפרסום וגופי השלטון, כי שדה הכבידה, הולך ומאבד מתוקפו?

לא ממש...

אז איך תופסק השליטה התודעתית? איך יחזור אופיין העבודה במרחב ארץ, לאופיין עבודה כזה, התואם את התקנים הבריאתיים?

ע"י הסטה של פוטנציאלים, על פני אופק האירועים, שאינם תומכים את תהליך הקפיצה האבולוציונית הנדרשת, חניכה צמודה ואוהבת וע"י הזרמת מערכות מימון ותמיכה, אשר מטרתן, ליצור התעוררות ולסייע במהלך המכונה "השיבה לבראשית של העצמי".

מי מבצע את אותה התערבות באופק האירועים?

המערך המוביל את הכלל-יקום, הלא הן מועצות האלוהות הגבוהות בשיתוף הליבה המרכזית ומרכז מהות הלוהאר'.

 

"ובכך הבינו, שכאשר מראש, מגדיר מרחב ה-יהוה מרחב, אשר יש בו את סטיות התקן, ויש בו את התנודות והטלטלה, הרי ודאי לכם, שמוענקת ליהוה זכות הווטו לשמר את אותו מרחב על ידי התערבות בו.

ובכך, עליכם להבין, שכאשר אנו מבקשים להביא לכם את סיפורו של כלל יקום ואת סיפורו של מרחב של ארץ, אנו מבקשים להביא אליכם את סיפור הטלת הווטו, ואת סיפור ההתכנסות הכלל יקומית הגלובלית, על מנת ליצור את אותם מצבים, נאמר, של ייצוב אותה סביבת התפתחות המכונה בפיכם ארץ, בחינת מדרגה חדשה. ואותו ייצוב נעשה בהתערבות. ואותה התערבות, הינה באופק אירועים. "

מועצות האלוהות הגבוהות, הרקע הקוסמי להתערבות באופק האירועים של עולם ארץ 11.11.11

 

אז איך תשתנה התפישה שלנו את הזמן ותהפוך לתפיסת הזמן הקוסמית?

 

המין האנושי, החל כבר לקיים מערכת של לימוד וטרנספורמציה, המאפשרת לו שלב אחרי שלב, לחבור אל אחיו ורעיו בכל רחבי הבריאה.

תהליך השינוי הזה, מתקיים במגוון אופייני עבודה המיוצגות ע"י שלל אסכולות.

על כל מערך ההתפתחות הזה, פורשת מטריית חסות, מפת התשתית התידרית, הכוללת בתוכה:

 

"...שליחים המגולמים כבני אנוש, הלומדים לאחוז ידיים על מנת לתמוך מטרת-על משותפת: תמיכת האנושות בתקופת המעבר ההיסטורי אל עבר תודעת הממד החמישי, אל עבר מציאות חדשה ומרגשת, אשר טרם נחוותה..."

"...במשך 5 שנים נמסרו ונכתבו, נלמדו והוכלו ברמה ראשונית, עשרה כרכים של ידע זה, אשר מהווה מטרייה רחבה הכוללת בתוכה חיבור בין אסכולות מגוונות מאוד הן ברמה האנושית והן ברמה הקוסמית.

בבסיס הידע, עומד חיבור מלא ושלם בין טכנולוגיה ואבולוציה, בין רוח האלוהות למחשבת האלוהות, אשר טומנים בחובם מפתחות וקודי התפתחות קוסמיים בחיבור לאחדות הכוללת ולאמת משותפת.

ידע זה הובא אל האנושות, על מנת לכונן את הבסיס לקיומה של האוניברסיטה הקוסמית, אשר נועדה לקדם את האנושות במדרגות פיתוח אבולוציוני חדשניות, המביאות עתידנות אל זמן ההווה הליניארי בו מצויה האנושות ומנתקות את האנושות, בהדרגה, ממגבלות החלות עליה, הן ברמת תפיסת המציאות, הן ברמת יחסי האדם והאלוהות והן ברמת מדע ורוח." מתוך חזון האוניברסיטה הקוסמית - היטורינומי טולאר השער הגדול

 

וכחלק מתהליך היסטורי זה, יחברו בני האנוש, אל פעימות הזמן הקוסמי המתואמות אל פעימות ההתפתחות של הבריאה.