האוניברסיטה הקוסמית

האוניברסיטה הקוסמית

היטורהינומי-טולהאר השער הגדול

 

 

האוניברסיטה הקוסמית-רקע

 

"…אם תתבוננו על אותו פורטל, או אם תתבוננו על אותה אוניברסיטה קוסמית ההולכת ורוקמת עור וגידים, באמצעותכם ודרככם, הרי, שאותו מעשה מרקם, הינו כזה, שאם תתבוננו עליו, רוחש הוא פעילות, אשר יש בה את שיתופי הנתונים ושיתופי הפעולה ואת אותו מצב של חריצות והירתמות לאותו מערך, אשר יש את ההכרה בחשיבותו, לאותו מפעל אשר יש את ההכרה במהותו…"

מועצות האלוהות הגבוהות 2.11.2011

האוניברסיטה הקוסמית, הינה מערך קוסמי ואנושי הסובב סביב השער הגדול המהווה "פרוזדור" ראשי רב ממדי.

האוניברסיטה הקוסמית הינה מרכז הרשת המורפו-גנטית היקומית החדשה ומהווה את הבסיס לכינון העידן החדש בעולמות המתוקנים.

הבסיס לכינון האוניברסיטה הקוסמית, החל להיווצר בעולם ארץ, החל משנת 2007, שבה הונכח, באמצעות לוהאריה (קודם- נילי בכר), ידע קוסמי רחב יריעה עד מאוד אשר יש בו הבאה של תבונה עילאית אל האנושות ויצירת התשתית הראשונית לרשת המורפו-גנטית החדשה של כדור הארץ.

ידע זה טומן בחובו מדרגות להתעלות תודעתית, מודעותית, מחשבתית, הכרתית, רגשית, נפשית ופיסית.

פרפר´

במשך 5 שנים נמסרו ונכתבו, נלמדו והוכלו ברמה ראשונית, עשרה כרכים של ידע זה, אשר מהווה מטריה רחבה הכוללת בתוכה חיבור בין אסכולות מגוונות מאוד הן ברמה האנושית והן ברמה הקוסמית.

בבסיס הידע, עומד חיבור מלא ושלם בין טכנולוגיה ואבולוציה, בין רוח האלוהות למחשבת האלוהות, אשר טומנים בחובם מפתחות וקודי התפתחות קוסמיים בחיבור לאחדות הכוללת ולאמת משותפת.

ידע זה הובא אל האנושות, על מנת לכונן את הבסיס לקיומה של האוניברסיטה הקוסמית, אשר נועדה לקדם את האנושות במדרגות פיתוח אבולוציוני חדשניות, המביאות עתידנות אל זמן ההווה הליניארי בו מצויה האנושות ומנתקות את האנושות, בהדרגה, ממגבלות החלות עליה הן ברמת תפיסת המציאות, הן ברמת יחסי האדם והאלוהות והן ברמת מדע ורוח.

הידע העומד בבסיס כינון האוניברסיטה הקוסמית, הינו ידע הבנוי במארגים קוונטיים של תודעה ומודעות אשר מקודדים אל תוך תרציפי מילים, תודעה ותדר, הפותחים עצמם בהתאם לסף התודעה של הקורא, החוקר וההוגה, בהתאם לאסכולה ממנה הוא מגיע, הרצון, הדרישה והגוון האישי.

פרפר

בנוסף, מכיל הידע מפתחות אבולוציוניים להשבה לתקן הבריאתי ולחיבור האנושות לאחדות הבריאתית הכוללת.

מפתחות אלה, הובאו כסולם ערכים, המכיל בתוכו קודים קוסמיים המכילים את התדר הבריאתי השלם ואת התקן הבריאתי.

הקודים מובאים כערכי התנהלות נפשית, מודעותית ובכך מותאמים להתמרת נפש האדם והתאמתה לתקן קוסמי ולבין ממדיות.

הידע הקוסמי הרחב, נועד להוות את הבסיס להכשרת האנושות לחבירה לאחדות הבריאתית הכוללת באמצעות חשיפה לדרכי ההתנהלות הבריאתיות, לתקנים הקוסמיים ולדרגות תדירות וישירות של אור המחברים לרב ממד וכוליות.

חשיפה זו מלווה בתהליכי טרנספורמציה של הנפש האנושית על מנת לאפשר לה להכיל תודעה ותדירויות אור, ללא סילוף, שיבוש, או מניעה עד למצב שבו נוצרת הרצפה של ההוויה הקוסמית כך שתהיה מוכלת בכלי הביטוי הנפשי והאנושי ללא רבב.

 

טרנספורמציה

 

טרנספורמציה הלכה למעשה

בין השנים 2007-2012, הוכשרו צוותים אשר הכילו הכלה ראשונית את עשרת הכרכים של הידע והמפתחות התודעתיים האבולוציוניים והטכנולוגיים, למדו להכיל, לפעול על פי סולם הערכים ולקיים את התקן הקוסמי שהוא מציב בהוויה אנושית אשר עברה את ההתמרה ואת ההתאמה.

צוותים אלו הינם נציגי מסדרים, זרמים ותרבויות מכל רחבי אשכול הבריאה אליו שייך גם כדור הארץ כנקודת קצה גשמית ודחוסה, אשר היתה מנותקת זמן רב מן האחדות הכוללת ומן הרב ממד.

במשך 5 שנים הועבר הידע, ברמתו הראשונה,  בקבוצות בכל רחבי ישראל, באמצעות מנחים מגשרי עולמות, אשר פועלים בתיאום לצוות התיאום הראשי, הפועלים כולם בעיקרון פרח החיים- מפת תשתית תידרית הפועלת בעיקרון מחולל הסתברותי הרמוני דינמי, מכניקת שדות מקושרים ופרח החיים ורוקמת חיבור לרשת המורפו-גנטית החדשה.

 

מפת תשתית תידרית ואנושית

האוניברסיטה הקוסמית מנהלת יחסי גומלין הדוקים עם רשת התודעה של הפשטות שבאלוהות, המורכבת משליחים רבים ומגוונים הפועלים אל מול החזון של האוניברסיטה כמסד נתונים וכשער בין ממדי.

כאשר נתבונן על מפת התשתית התידרית, נזהה רשת תודעה אנושית. נזהה שליחים המגולמים כבני אנוש, הלומדים לאחוז ידיים על מנת לתמוך מטרת-על משותפת: תמיכת האנושות בתקופת המעבר ההיסטורי אל עבר תודעת הממד החמישי, אל עבר מציאות חדשה ומרגשת, אשר טרם נחוותה.

הרשת הזו, הינה רשת מגוונת, בצבעים שונים, אוריינטציות שונות, דרגות תודעה שונות, אשר כולן פועלות בשיתוף פעולה, שיש בו חלוקות התפתחותיות ותפקודיות לצורך, ללא תחרות, השוואה, שפיטה או מניעה, אלא בחיבור לעצמי הבוהק ולייעודו החובר לשדה המאוחד ולאמת המשותפת.

מפת התשתית התידרית נועדה לפעול לפי מודל בריאתי מתקדם, המביא שיתוף פעולה בין שונים, בתהודות רבות ומגוונות, שיש בהן תהודות-על ותהודות-משנה, אשר כולן מחוברות לאמת המשותפת ולרעיון הבריאתי.

פרפר

כל העת ממשיכה להירקם רשת תודעה אנושית ואנרגטית, אשר פועלת כיום כרשת השראה והשפעה למען הכלל, שהעיקרון המנחה אותה, הינו עבודה ברשת, בתיאום לסולם ערכים קוסמי, טרנספורמציה הלכה למעשה, עיקרון הסינגולריות האישית בשדה מאוחד המורכב משונים ומגוונים הפועלים אל מול אמת משותפת, רעות, שותפות פעילה בבריאת המציאות, אחריות וחיבור לתודעת בורא העולמות האחראי על המציאות הפנימית והחיצונית, ועוד.

הכשרת צוותים, נמשכת כל העת, על מנת להוות את כוח החלוץ לכינון האוניברסיטה הקוסמית הלכה למעשה בכדור הארץ, כמרכז התפתחות, מחקר, הגות, ושילוב של אסכולות רבות אל מול אמת משותפת, שהיא השער הגדול המצוי במרכזה של האוניברסיטה הקוסמית ומהווה שער בין ממדי המחבר את כדור הארץ אל הכלל-יקום.

צוותים אלה כבר פועלים ומקיימים את האוניברסיטה הקוסמית ההולכת ומתבססת סביב השער הגדול, היטורהינומי טולהאר, שהינו שער בין ממדי המחבר שמיים לארץ באופנים אשר לא התקיימו עד כה בכדור הארץ.

השער הגדול מהווה את השער המרכזי בכדור הארץ לכינון מועצות האור אשר יובילו את תהליך ההתעלות של האנושות ואת החיבור שלה לאחדות הכוללת ולשפע הקוסמי.

במרכז הרשת מתקיים תהליך הכשרה ייחודי לעבודה על פי תקן קוסמי ומועברת בהדרגה רבה השפה הקוסמית והתודעה המזוקקת שהיא מכילה, שיש בה את צפני האור ואת החיבור לאמת המשותפת הכוללנית של משפחת האור על כל גווניה וביטוייה.

בהדרגה, ברשת של שערים ופרוזדורים המחוברים כולם לשער הגדול, תתעלה האנושות אל עבר הממדים הגבוהים בהתאם לתכנית הבריאתית הכוללת.

השער הגדול, מהווה שער אליו מחוברים שערים רבים מאוד בכל רחבי הממדים ובכדור הארץ והוא בסיס האמת המשותפת של האחדות הכוללת הכלל יקומית המתכנסת בימים אלו אל מול השינוי המתרחש בכדור הארץ.