את מי אתה מזין?

את מי אתה מזין ? 
 

יניב ארבלי
25.3.2018

 

 

דמיינו לכם עיגול ובתוכו עיגולים נוספים.

העיגול הראשון, הגדול, הוא עיגול המייצג את מערכת ההזנה הכוללת של האדם.

העיגולים שנוספו בתוך העיגול הראשון, כל אחד מהם מקיים הזנה עבור עצמו.

דמיינו שלכל עיגול מחובר צינור שמספק את ההזנה של הדרישה או הצורך.

דוגמאות:
עיגול שמקבל הזנה של אהבה, עיגול שמושך הזנה לציניות, עיגול שצורך את ההזנה שמספקת דחייה, עיגול שמושך הזנה של יצרתיות, ועוד.

אם אני יוצר חווית דחייה חוזרת, פעם אחר פעם, סביר להניח שיש עיגול בתוכי שצורך דחייה, והדחייה הזו מספקת לו הזנה ספציפית שהוא צריך, וכנראה אף מכור אליה ואל התחושה שהיא מספקת.

אותו דבר עם הטחה, ספק, חוסר ביטחון ועוד.

ההכרה בצורך היא זו המאפשרת להסב אותו אל עבר רצון אחר.

ברגע שאדם מבין את הצורך שלו הוא יכול לדאוג להזנה את הרצון האמיתי שיושב מאחורי הצורך הראשוני.
 

לא מעט פעמים, אנשים יוצרים קונפליקטים כי יש להם צורך באנרגיה של הקונפליקט המזינה אותם. למעשה, הם באמת מבקשים אהבה והזנה אחרת, רק שהם עוד לא יודעים לייצר אותה.
 

כיצד נוצר תהליך ההסבה מהזנה להזנה ?

  1. ההכרה בצורך והשלמה עימו. ההכרה שיש בי צורך ב - שליליות, דחייה, קונפליקט, נפרדות...
  2. ההכרה בכך שהצורך הזה מושך הזנה - קומבינציה תדרית ספציפית יעודית עבורו
  3. קבלה והכרה שההזנה המופנית לצורך ממכרת.  קבלת ההתמכרות.
  4. לקיחת חסות נוספת ויצירת חלופה, וחיבור להזנה שונה ובלתי תלויה.

אז מחל תהליך הגמילה וההסבה 

דוגמא מעשית ליצירת חלופה -נניח, שאני מכור לסיגריות ואני מכיר בצורך ובהזנה של אותה קומבינציה ואני חוזר אליה פעם אחר פעם. באותה מידה שאני צורך את עשן הסיגריה ניתן לי לבצע פעולת נשימה של אויר צח. 
כל פעם שעולה הצורך אני מבין שיש מקום שמחפש הזנה ספציפית ואני מעניק לו הזנה שונה ברטט שלה, כזו המחברת אותו להזנה שונה ״וגבוהה״ יותר.

מערכות ההזנה שלנו הינן בלתי תלויות, אין צורך בחפצים חומרים או אנשים כדי להיות ניזון. הן פועלות בסקאלה בלתי תלויה, וכדי להתחבר אליהן פשוט נדרש להכיר בהן ולקיים עימן ממשק פעיל - נשימה זו דוגמה טובה ומוכרת לכך.

ישנם תדרים שיזינו את המהות האותנטית. 
וישנם תדרים שיזינו את האגו החסר

את מי אתה מזין ?

לעיתים נדרש לחנוך עיגול בתוכנו, לחבר אותו למערכות ההזנה הנשמתיות. כמו אדם שגדל בשכונת מצוקה ולמד שכדי להשיג אוכל צריך לגנוב, הוא אינו מכיר דרכים אחרות להשיג אוכל. עבורו כך הם החיים. 
כך גם לעיתים עיגולים בתוכנו נדרש להכיר וללמד אותם אפשרויות נוספות להזנה.

לסיום -
להבין את הצורך של העיגול  להכיר בכך שהוא צורך הזנה â¬… להכיר בו ולקבל אותו ואת התמכרותו  לוותר על הצורך שהוא מייצג ולייצר הסבה אל עבר הרצון האותנטי  ביצוע פעולה שונה שתיצור חלופה וחיבור להזנה חדשה ובלתי תלויה

אז את מי אתה מזין ?